10. Sınıf Tarih DErs Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 14

3
2907

10. Sınıf Tarih DErs Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 14

İSKÂN: osmanlı devletinde yeni alına bölgeleri türkleştirmek ve doğudan gelen türklere yurt oluşturmak amacıyla gelen bu türkmenlere barınak ve toprak sağlanarak gerçekleştirilen eylem.
 VOYVODA :  Slav dillerinde kumandan ya da prens anlamına gelir. Osmanlı İmparatorluğu Eflak ve Boğdan'ı topraklarına katmadan önce bu ülkelerin kralları voyvoda adıyla anılmaktaydılar. Osmanlı İmparatorluğu zamanında aynı terim Eflak ve Boğdan vilayetlerine padişah tarafından tayin edilen valiler için kullanılmaya devam etmiştir. Voyvodalar Osmanlı İmparatorluğu'nun kadrolarında sancak beylerine eşit konumdaydılar.

FÜTÜVVET: Fütüvvet fetâ kelimesinden gelmektedir. Fetâ yiğit, fütüvvet yiğitlik demektir. Fütüvvet, yiğitlik anlamına meslekî bir organizasyon; meslek teşkilatı olarak gelmektedir. Tasavvufî yönü olan bir meslek teşkilatıdır. Kaynağı şundan kaynaklanmaktadır; Sûfileri, tarikat erbâbını, dervişleri, tekkeye devam eden müridleri umûmiyetle, beleşçilikle itham etmişlerdir, oysa sûfiler, kendi emeğini biçmek fikrinde olan kimseler olarak görülmektedir.

DEMOGRAFİK: Nüfusla İlgili

KOLONİZASYON: Kolonicilik faaliyeti

TEKFUR: Anadoludaki Bizans valileridir.

 

HAZIRLANALIM

SORU: Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uygulamış olduğu iskân politikası hakkında bilgi edininiz.

CEVAP: Osmanlı devleti Balkanlarda yeni fethedilen yerlere anadoludan İnsanları göç ettirmiştir. Bunun sebebi fethedilen yerlerde kalıcı olmaktır. İskan faaliyeti belirli şartlarda gerçekleşmiştir. Hazırlık olarak şimdilik bu kadar bilgi yeterlidir.

 

SORU:Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uzun süre hâkimiyet kurmasının ve kısa sürede üç kıtaya hükmeden büyük bir devlet hâline gelmesinin  nedenlerini araştırınız.

CEVAP:

a- Osmanlının hoşgörülü ve adaletli politikası

b-Balkanlarda dirlik-düzenin sağlanması ve vergilerin daha az olması(önceden küçük krallıklar sürekli mücadele halinde olduğundan Balkan toprakları savaş alanına dönmüştü ve haklatan ağır vergiler alınıyordu)

c-İskan politikası

d-Avrupa’da feodalitenin sürmesi ve durumdan istifade edecek güçlü bir devletin bulunmaması

e-Yüzyıl Savaşları

REKLAMSTORE

3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz