10 Sınıf Tarih Dersi 1. dönem 1. yazılı soruları ve cevapları

14
42359

TARİH-10 DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

Adı-soyadı:   

Sınıfı-No:

A-Aşağıdaki cümlelerin karşılarına cümle doğru ise “D” yanlış ise ”Y” yazınız. (15P )

1-(  Y  ) Osman Bey Bursa’yı alarak başkent yapmıştır.

2-( Y   ) Anadolu Türk Birliğini ilk kez Mehmet Çelebi sağlamıştır.

3-( D   )  Edirne-Segedin Antlaşması’nın ardından Varna Savaşı yapılmıştır.

4-(  D ) Yıldırım Bayezid,  Bizans’a yapılacak yardımları engellemek amacıyla Anadolu Hisarını yaptırdı.

5-( Y  ) Palekanon (Maltepe) Savaşı  ilk Osmanlı- Bizans savaşıdır.

 

B-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.( 24 P)

1-1.MURAT , I.Kosova’da savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından hançerlenerek şehit edildi.

2-Kütahya, Emet, Simav ve Tavşanlı GERMİYANOĞULLARI Beyliği’nden çeyiz olarak alınmıştır.

3-Osmanlı Devleti ilk deniz savaşını VENEDİK ile yapmıştır.

4-Osmanlı tarihinde ilk dini ve sosyal içerikli isyan ŞEYHBEDRETTİN İsyanıdır.

5. Fetret Devrine ÇELEBİ MEHMET.son vermiştir.

6-Rumeli’ye geçiş Orhan Bey döneminde ÇİMPE  Kalesinin alınması ile sağlandı.

7-………………………………. Savaşı’nın kazanılması ile Edirne, Osmanlı Devleti’nin eline geçti.        

8-Osmanlı Devleti kurulduğu yıllarda Mısır ve Suriye de MEMLÜKLÜ Devleti hüküm sürmekteydi.

 

C-Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.( 25 P )

1- Osmanlıların Kuruluş Devri’nde sık sık başkent değiştirmeleri aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

A) Anadolu beyliklerinden gelebilecek saldırıları durdurmaya              

B)  Haçlı saldırılarına karşı tedbir almaya

C) Daha güvenli yerlere taşınmaya

D) Ticaret yollarını denetimini ele geçirmeye

E)  Fetih bölgelerine yakın olmaya

 

 

2Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemine ait bir gelişme değildir?

A)Halifeliğin Osmanlılara geçmesi      

B)İstanbul’un kuşatılması        

C) Çimpe Kalesinin alınması      

D) Palekanon Savaşı        

E) Karesi Beyliği’nin Osmanlılara katılması

 

3-Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı'nın kuruluş döneminde Balkanlarda Haçlılar ile yaptığı savaşlardan olduğu savunulamaz?

A)Sırpsındığı Savaşı   

 B) I. Kosova Savaşı 

C II. Kosova Savaşı

 D) Varna Savaşı 

E) Mohaç Meydan Savaşı

 

4-Aşağıdaki gelişmelerden hangisi II. Murat Dönemi ile ilgili değildir?

A) Macarlara karşı yenilgi alması     

B) Edirne – Segedin Antlaşması

C) Venedik’le ilk deniz savaşının yapılması     

D) II. Kosova Savaşı'nın yapılması          

E) Varna Savaşı

 

5-Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı iskân politikasında, fethedilen yerlere özellikle göçebe Türkmenleri yerleştirmesindeki temel hedefin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir?

A) Türkmenleri Yeniçeri Ocağı'na alarak, onlardan asker olarak yararlanmak.

B)İslamiyet’i Türkmenler arasında yaymak

C) Fethedilen bölgelerde kalıcı olmak

D) Anadolu'daki Türk nüfusunu azaltmak

E) Türkmenlerin düzenli askeri güçlerinden yararlanmak.

 

D-Aşağıdaki soruları cevaplayınız ( 30 P )

1- Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’nde Balkanlarda  toprak kaybetmeyişinin üç temel sebebini yazınız.

CEVAP: Osmanlı Devleti Balkan fetihlerinde fethedilen yerlere türkmenleri yerleştirerek nufus dengesini sağlamıştır. Balkan toplumlarına hoş görülü davranarak onların kendisine bağlılığını artırmıştır.

2-I.Murat zamanında veraset meselesi (tahta geçiş)ile ilgili nasıl bir uygulama getirilmiştir?

Cevap: Daha önceden Tahta tüm haneden üyelerinin ortak malı iken bu dönemde padişah ve oğullarının tahta hak idda edilebileceği kararı alınmıştır.

3Osmanlı Devleti’nin Anadolu Beylikleri’ni ele geçirme yöntemleri nelerdir?

Cevap: Bu konuda değişik padişahlar değişik yöntemler kullanmışlardır. Mesela birinci Murat barış yoluyla ele geçirmeyi tercih ederek hamitoğullarından toprak satın almış germiyan oğullarından da çeyiz yoluyla topraklar almıştır. Yıldırım bayezıd döneminde ise savaş yoluyla topraklar alınmış ve bir çok anadolu beyliği ele geçirilmiştir.

 

E-Aşağıda verilen ilklerin hangi padişah zamanında olduğunu karşısına yazınız.(6 P)

Aşağıda soldaki sütunda Osmanlı padişahları, sağdaki sütunda dönemin olayları verilmiştir. İlişkili olan olayları eşleştiriniz.( Her Sorunun tam doğru cevabı 1(Bir) puandır)

(  A    ) Osman Bey                                     A. Şeyh Edibali’nin kızı ile evlenerek Ahilerin desteğini aldı.

(    E  ) Orhan Bey                                       B. Anadolu Hisarını inşa ettirdi.

( D     ) I.Murat                                            C. Yaptığı çalışmalarla Osmanlı Devletinin 2. kurucusu oldu.

( B     ) Yıldırım Bayezid                             D. I.Kosova savaşında şehit oldu.

(   C   ) Çelebi Mehmet                                E. Rumeli’ye geçildi.    

(    F  )II.Murat                                       F.Balkanların tapusu alındı                                                                                                                                                                                                                  

Not. Süre bir ders saatidir. Puanlama şekli her bölümün üst kısmında belirtilmiştir.

 

 

BAŞARILAR DİLERİZ        ERCAN ŞAHİN               AYDAN UZUNÇAYIR                   TÜLAY GÜNEŞ

 

 

 

REKLAMSTORE

14 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz