Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları 1. Bir tarihî olaya dâhil olan kişilerin, olaydaki rollerini ve olaya katkılarını doğru olarak...

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi Ocak 2016 Soruları ve...

Açık Öğretim Lisesi  Tarih 6 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları 1. Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? A) Akdeniz B) Umman Denizi C)...

Açık Öğretim Lisesi Tarih 2 Dersi Ocak 2016 Soruları ve...

Açık Öğretim Lisesi  Tarih 2 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları 1. I. Hattiler II. Himyeriler III. Tedmürlüler IV. Samaniler Verilen devletlerden hangileri Arap Yarımadası’nda kurulmuştur? A) Yalnız I B) I...

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi Ocak...

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları   1. 1961 yılında aşağıdaki devlet­lerden hangileri ‘‘yumuşama süreci’’ni başlatmışlardır? A) ABD...

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 5 Dersi Ocak 2011 Soruları ve...

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 5 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları 1. Orta Asya’nın en eski kültürü aşağıdakilerden hangisidir? A) Afanasyevo Kültürü B) Anav Kültürü C) Andronova...

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 1 Dersi Ocak 2011 Soruları ve...

Açık Öğretim Lisesi  Tarih 1 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları 1. Tarih bilimi ile ilgili aşağıda veri­len bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Geçmişte yaşamış insan toplu­luklarının...

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 3 Dersi Ocak 2011 Soruları ve...

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 3 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Osmanlı Devleti kurulduğu sı­rada Anadolu’da bulunan bey­liklerden değildir? A) Germiyanoğulları B)...

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi Ocak...

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları 1. Fransız toprağı Alsace-Lorraine (Alsas-Loren) bölgesini Birinci Dünya Savaşı öncesinde...

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Ocak 2011 Soruları ve...

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi 2 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları 1. Yeni Türk devletinin yönetim şekli aşağıdakilerden hangisiy­le belirlenmiştir? A) Saltanatın kaldırılmasıyla B) Tekke ve...

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kısa süre­de gelişip güçlenmesini sağla­yan nedenlerden biri değildir? A) Hoşgörülü...
- Advertisement -

Latest article

Anakronizm Nedir ?

Anakronizm Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm,...

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9. sınıf Tarih dersleri Ders Notları (Yeni Müfredat)

9. sınıf Tarih dersleri Tüm ders notları özeti (Yeni Müfredat) Merhaba Değerli takipçilerimiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 9. sınıf tarih dersleri yeni müfredata...