Karma Tarih Deneme Sınavı Test-24

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-24 1) Aşağıdakilerden hangisi sırasında çıkan karışıklıkta Bulgaristan bağımsızlığını ilan etmiştir ? A) Sened-i İttifak B) Tanzimat Fermanı C) Islahat Fermanı D) I. Meşrutiyet E) II....

LYS Tarih Soru Bankası

  LYS Tarih Soru Bankası LYS Sınavında bol bol soru çözmek ister misiniz. LYS 4 olarak adlandırılan bu sınavda ne kadar çok tekrar yaparsanız o kadar...

LYS Tarih Testleri

LYS TARİH TESTLERİ Sevgili Öğrencilerimiz LYS'nin yaklaştığı bu günlerde Yİne LYS Tarih Soru bankalarını bitirdiniz ve harıl harıl çalışırken yeni kaynaklara faarklı soru tiplerine ihtiyaç duyuyorsunuz....

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-28

KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-28   1) I. Dünya Savaşı’nda Osmanlıların açtığı ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir ? A) Çanakkale Cephesi B) Kafkas Cephesi C) Kanal Cephesi D) Suriye Cephesi E) Irak...

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-27

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-27 1) Osmanlıların toprak kaybettiği ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir ? A) Zitvatorok Antlaşması B) Karlofça Antlaşması C) Bükreş Antlaşması D) Serav antlaşması E) Hünkar İskelesi   2) “Mustafa...

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-26

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-26   1)Osmanlıların Balkanlarda aldığı ilk yer aşağıdakilerden hangisidir ? A) Edirne                      B) Selanik                    C) Kırıkkale D) Çimpe Kalesi                E) Sofya   2) Mondros Mütarekesine ilk kez nerede karşı...

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-25

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-25   1) Osmanlı Devleti’nin monarşik yapısına teokratik yapının eklenmesi aşağıdaki hangi savaşın kazanılmasından sonradır? A) Çaldıran Seferi B) Turnadağı Seferi C) Mısır (Ridaniye Seferi) D)...

Tarih Karma Deneme Sınavı Test-23

Tarih Karma  Deneme Sınavı Test-23   1) Osmanlılarda ilk isyan eden azınlık aşağıdakilerden hangisidir ? A) Yunanistan B) Romenler C) Arnavutluk D) Bulgarlar E) Sırplar   2) II. Mahmut Dönemi’nde adalet işlerini düzenlemek...

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-22

KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-22   1) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı ile ortaya çıkmamıştır ? A) Bütün halkın can ve mal güvenliği devlet tarafından sağlanması B) Vergilerin herkesin...

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-21

Karma Tarih Deneme Sınavı Test-21   1) Osmanlı  Devleti parlamenter sisteme aşağıdakilerden hangisi ile geçmiştir ? A) Kanun-i Esasi B) Tanzimat Fermanı C) Islahat Fermanı D) Kanunname-i Ali Osmani E) Halepa...
- Advertisement -

Latest article

Anakronizm Nedir ?

Anakronizm Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm,...

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9. sınıf Tarih dersleri Ders Notları (Yeni Müfredat)

9. sınıf Tarih dersleri Tüm ders notları özeti (Yeni Müfredat) Merhaba Değerli takipçilerimiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 9. sınıf tarih dersleri yeni müfredata...