YGS Tarih Ders Notları- En Uzun Yüzyıl Ünitesi

YGS Tarih Ders Notları- En Uzun Yüzyıl Ünitesi EN UZUN YÜZYIL (1792–1922) XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA’NIN DURUMU XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN DURUMU a) Bu dönem Osmanlı...

YGS Tarih Ders Notları- Yakınçağda Avrupa

YGS Tarih Ders Notları- Yakınçağda Avrupa YAKINÇAĞDA AVRUPA (1789-) AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN KURULUŞU XVIII. yüzyılda Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarında İngiltere’ye bağlı 13 İngiliz kolonisi vardı. Yedi Yıl Savaşları...

YGS Tarih Ders Notları- Değişim ve Diplomasi Ünitesi 1699-1792

DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (1699–1792) XVIII. YÜZYILDA AVRUPANIN DURUMU: XVIII. yüzyılda Avrupa’da merkeziyetçi mutlak krallıklar bulunuyordu. Bu dönemde Avrupa devletleri arasındaki ilişkilerde diplomasi ve ittifaklar önem kazanmıştır. Devletlerin...

YGS Tarih Ders Notları- Arayış Yılları Ünitesi 1579-1699

YGS Tarih Ders Notları- Arayış Yılları Ünitesi 1579-1699 ARAYIŞ YILLARI (1579–1699) XVII. YÜZYILDA AVRUPA VE ASYA’NIN DURUMU XVII. yüzyılda Avrupa’da mutlak krallıklar vardı. Özellikle İngiltere ve Fransa...

YGS Tarih Ders Notları- Yeni Çağda Avrupa Tarihi

YGS Tarih Ders Notları- Yeni Çağda Avrupa Tarihi YENİÇAĞDA AVRUPA (1453–1789) YENİÇAĞIN BAŞLARINDA AVRUPA’NIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN GELİŞMELER: 1. Ferdin bütün özellikleriyle kendi göstermiştir. 2. Feodalitenin yıkılmış ve milli...

YGS Tarih Ders Notları- Dünya Gücü Osmanlı Devleti

YGS Tarih Ders Notları- Dünya Gücü Osmanlı Devleti II. ÜNİTE: DÜNYA GÜCÜ OSMANLI DEVLETİ (1453–1579) DEVRİN ÖZELLİKLERİ: 1) Fatih döneminde, Osmanlı Devleti Anadolu’da Türk birliğini sağlama yolunda...

YGS Tarih Ders Notları- Osmanlı’nın Kuruluş Devri

YGS Tarih Ders Notları- Osmanlı'nın Kuruluş Devri OSMANLI TARİHİ I. BEYLİKTEN DEVLETE (1299–1453) DEVRİN ÖZELLİKLERİ: a) Osmanlı Devleti XIV. yüzyıl başlarında Batı Anadolu’da Bizans sınırında küçük bir uç...

YGS Tarih Ders Notları – Ortaçağ Avrupa Tarihi

YGS Tarih Ders Notları - Ortaçağ Avrupa Tarihi VII. ORTAÇAĞDA AVRUPA FEODALİTE (DEREBEYLİK): Kavimler Göçü (375) sonrasında Avrupa’da meydana gelen karışıklılar sebebiyle halk ve büyük toprak sahipleri...

YGS Tarih Ders Notları-Anadolu Selçuklu Devleti

YGS Tarih Ders Notları-Anadolu Selçuklu Devleti ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077-1308): Kuruluş Dönemi (1077–1155): Süleyman Şah (1077–1086): Süleyman Şah kardeşi Mansur ile birlikte Anadolu’ da fetihler yapmış ve daha...

YGS Tarih Ders Notları-Anadolu da İlk Türk Beylikleri

YGS Tarih Ders Notları-Anadolu da İlk Türk Beylikleri VI. TÜRKİYE TARİHİ (11- 13. YÜZYIL) ANADOLU’YA TÜRK AKINLARI: Anadolu’ya yerleşmek amacıyla yapılan ilk Türk akınlarını Büyük Selçuklular başlatmışlardır. Oğuz-Yabgu devletinden...
- Advertisement -

Latest article

tarih dersi yazılı soruları

9. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı soruları

Tarih 1 Dersi 2. Dönem 1 yazılı Soruları Merhaba sevgili takipçilerimiz. Aşağıdaki soruları birebir kullanabilirsiniz. İslam tarihi Ünitesi kapsayan bu soruları yıllar önce hazırlamış ama...

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik S.1-Türklerin İslmı kabul etmesini kolaylaştıran nedenleri yazınız.(8 puan-dört madde) S.2-Hulafa-i Raşidin kimlerdir Bu döneme neden ‘’cumhuriyet dönemi...

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1.Yazılı Soruları Karışık

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1.Yazılı Soruları Karışık I.Bölüm ( 30  puan) 1.Halifelik …………………………………………….. döneminde  saltanat haline gelmiştir. 2.İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu …………………………………., İslamiyet’i kabul...