10. sınıf Tarih Ders Kitabı EKOYAY Yayınları Cevapları

10. sınıf Tarih Ders Kitabı EKOYAY Yayınları Cevapları Değerli talpcilerimiz 10. sınıf Tarih Ders Kitabı EKOYAY Yayınları Cevaplarını sayfa sayfa vermeye çalışacağız. Aşağıdan sayfa sayfa takip...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 213-214-215 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 213-214-215 Cevapları A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Şark meselesi, 1815 Viyana Kongresi’nde Ruslar tarafından...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 211 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 211 Cevapları Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları açısından değerlendiriniz.

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 210 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 210 Cevapları 1. Yukarıdaki metinden hareketle Mustafa Kemal’in kişisel özellikleri ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? 2. Mustafa Kemal’in Çanakkale...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 208 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 208 Cevapları ASALA terör örgütü ve bu örgütün eylemleri sonucunda şehit edilen kişiler hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 204 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 204 Cevapları Osmanlı Devleti’nin askerî ve ekonomik gücü açısından bu kadar çok cephede savaşmasının sonuçlarının neler olabileceğini değerlendiriniz.

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 203 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 203 Cevapları Aşağıdaki ülkelerin savaşa girme nedenlerini noktalı yerlere yazınız.

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 202 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 202 Cevapları Günümüzde Balkan ülkelerinde TİKA’nın yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili bir araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 201 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 201 Cevapları Osmanlı Devleti, Yunanistan’la yapılan savaşta galip gelmiştir. Ancak İstanbul Antlaşması’nda aleyhine bir sonuç çıkmıştır. Bunun sebebi nedir?...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 200 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 200 Cevapları 1. Balkan Savaşları sırasında Müslüman Türk halkına karşı yapılan katliamlar hakkında bir araştırma yapınız. 2. Balkanların ve Trablusgarp’ın...
- Advertisement -

Latest article

Anakronizm Nedir ?

Anakronizm Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm,...

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9. sınıf Tarih dersleri Ders Notları (Yeni Müfredat)

9. sınıf Tarih dersleri Tüm ders notları özeti (Yeni Müfredat) Merhaba Değerli takipçilerimiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 9. sınıf tarih dersleri yeni müfredata...