10. sınıf Tarih Ders Kitabı EKOYAY Yayınları Cevapları

10. sınıf Tarih Ders Kitabı EKOYAY Yayınları Cevapları Değerli talpcilerimiz 10. sınıf Tarih Ders Kitabı EKOYAY Yayınları Cevaplarını sayfa sayfa vermeye çalışacağız. Aşağıdan sayfa sayfa takip...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 213-214-215 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 213-214-215 Cevapları A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. 1. Şark meselesi, 1815 Viyana Kongresi’nde Ruslar tarafından...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 211 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 211 Cevapları Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları açısından değerlendiriniz.

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 210 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 210 Cevapları 1. Yukarıdaki metinden hareketle Mustafa Kemal’in kişisel özellikleri ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabiliriz? 2. Mustafa Kemal’in Çanakkale...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 208 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 208 Cevapları ASALA terör örgütü ve bu örgütün eylemleri sonucunda şehit edilen kişiler hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 204 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 204 Cevapları Osmanlı Devleti’nin askerî ve ekonomik gücü açısından bu kadar çok cephede savaşmasının sonuçlarının neler olabileceğini değerlendiriniz.

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 203 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 203 Cevapları Aşağıdaki ülkelerin savaşa girme nedenlerini noktalı yerlere yazınız.

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 202 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 202 Cevapları Günümüzde Balkan ülkelerinde TİKA’nın yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili bir araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 201 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 201 Cevapları Osmanlı Devleti, Yunanistan’la yapılan savaşta galip gelmiştir. Ancak İstanbul Antlaşması’nda aleyhine bir sonuç çıkmıştır. Bunun sebebi nedir?...

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 200 Cevapları

10. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay yayınları sayfa 200 Cevapları 1. Balkan Savaşları sırasında Müslüman Türk halkına karşı yapılan katliamlar hakkında bir araştırma yapınız. 2. Balkanların ve Trablusgarp’ın...
- Advertisement -

Latest article

tarih dersi yazılı soruları

9. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı soruları

Tarih 1 Dersi 2. Dönem 1 yazılı Soruları Merhaba sevgili takipçilerimiz. Aşağıdaki soruları birebir kullanabilirsiniz. İslam tarihi Ünitesi kapsayan bu soruları yıllar önce hazırlamış ama...

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik S.1-Türklerin İslmı kabul etmesini kolaylaştıran nedenleri yazınız.(8 puan-dört madde) S.2-Hulafa-i Raşidin kimlerdir Bu döneme neden ‘’cumhuriyet dönemi...

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1.Yazılı Soruları Karışık

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1.Yazılı Soruları Karışık I.Bölüm ( 30  puan) 1.Halifelik …………………………………………….. döneminde  saltanat haline gelmiştir. 2.İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu …………………………………., İslamiyet’i kabul...