10.Sınıf Tarih Testleri pdf

10.Sınıf Tarih Testleri pdf Değerli takipçilerimiz sizler için 10 sınıf tarih testlerini pdf şeklinde ekliyorum üstelik tüm konular dahil. Tüm Ünitelere ait test soruları bulunmaktadır....

10.Sınıf Tarih Dersi Testleri

10.Sınıf Tarih Dersi Testleri Değerli Takipcilerimiz sevgili Öğrenciler ve Kıymetli Öğretmen arkadaşlarım. 10. sınıf Tarih Dersinde ihtiyaç duyacağımız test sorularını bu sayfada toplamaya çalışcağım. Bu sayfa...

Beylikten Devlete Ünitesi 16 Soruluk Test ve Cevapları

Beylikten Devlete Ünitesi 16 Soruluk Test ve Cevapları 1. I. Has II. Zeamet III. Tımar Yukarıdaki dirlik topraklarının yıllık gelirlerinin büyük olandan küçük olana doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? A)...

Beylikte devlete Ünitesi 15 Soruluk Test ve Cevapları

Beylikte devlete Ünitesi 15 Soruluk Test ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlayan etkenlerden biri değildir? A) Ahilerin destek vermesi B) Coğrafi konumunun...

Beylikten Devlete Ünitesi 15 Soruluk Test Ve Cevapları

Beylikten Devlete Ünitesi 15 Soruluk Test Ve Cevapları Aşağıdakilerden hangisi 1396 Niğbolu Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez? A) Macarların etkisiz duruma gelmesi B) Balkanlar’da siyasi birliğin sağlanması C) Bulgar...

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Testleri ve Cevapları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Testleri ve Cevapları 1.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Karasioğulları Beyliğini ele geçirmekle sağla­dığı kazançlardan biri değildir? A) Cihat amacının gerçekleştirilmiş olma­sı B) Sınırların denize ulaşması C) Rumeli'ye geçişin kolaylaşması D) Deniz kuvvetlerine...

Beylikten Devlete Ünitesi 14 Soruluk Test ve Cevapları

Beylikten Devlete Ünitesi 14 Soruluk Test ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde; I. Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması II. İstanbul’un ilk kez kuşatılması III. Enderun Mektebi’nin kurulması gelişmeleri I. Murat,...

Tarih 2 Osmanlı Kuruluş Devri Testleri

Tarih 2 Osmanlı Kuruluş Devri Testleri Ders: Tarih 10 Konu:  KURULUŞ DÖNEMİ Osmanlı Devleti Testleri  1299-1453 Soru Sayısı: 50   1. Osmanlı Devleti’nden önce Anadolu’ya hangi Türk devleti hakimdi?   A) Türkiye...

Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları Ünitesi 14 soruluk Test Ve Cevapları

Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları Ünitesi 14 soruluk Test Ve Cevapları 1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin İran ile yaptığı antlaşmalar arasında sayılamaz? A) Nasuh Paşa B) Serav C) Vasvar D)...

Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları 12 Soruluk Test ve Cevapları

Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları 12 Soruluk Test ve Cevapları 1. – Uzun süren savaşlar – İşsizlik – Nüfus artışı – Celali İsyanları XVI. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı ülkesinde görülen...
- Advertisement -

Latest article

tarih dersi yazılı soruları

9. sınıf tarih dersi 2. dönem 1. yazılı soruları

Tarih 1 Dersi 2. Dönem 1 yazılı Soruları Merhaba sevgili takipçilerimiz. Aşağıdaki soruları birebir kullanabilirsiniz. İslam tarihi Ünitesi kapsayan bu soruları yıllar önce hazırlamış ama...

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik

9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik S.1-Türklerin İslmı kabul etmesini kolaylaştıran nedenleri yazınız.(8 puan-dört madde) S.2-Hulafa-i Raşidin kimlerdir Bu döneme neden ‘’cumhuriyet dönemi...

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1.Yazılı Soruları Karışık

9.Sınıf Tarih Dersi 2. dönem 1.Yazılı Soruları Karışık I.Bölüm ( 30  puan) 1.Halifelik …………………………………………….. döneminde  saltanat haline gelmiştir. 2.İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu …………………………………., İslamiyet’i kabul...