Türk İslam Devletlerinde Eğitim Ünitesi Testleri

TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE EĞİTİM TEST SORULARI 1-)Anadolu’nun ilk medresesi Tokat Niksar’da Danişmentliler tarafından açılan …………………. Medresesi’dir. Yukarıdaki cümlenin doğru tamamlanabilmesi için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A)...

Tarih 3 Dersi Testleri Ve Cevapları

Tarih 3 Dersi Testleri Ve Cevapları 11. Sınıflarda Okutulan ve Tarih 3 Adı ilen anılan Tarih dersine ait testlerimize ait fihrist sayfasına hoş geldiniz. Tarih...

Türklerde devlet Teşkilatı Testleri ve Cevapları

Ders: Tarih 3 Konu: Türklerde devlet Teşkilatı Testleri ve Cevapları  Soru Sayısı: 11 Türklerde devlet Teşkilatı Testleri ve Cevapları  1- Atalarımın kurduğu devlet 630’ da yıkıldı. Milletim Çin hakimiyetine...

Türklerde Hukuk Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları

Türklerde Hukuk Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları 1. I. Göktürk, Uygur ve Akhun geleneklerine dayanması II. Oğuzların kabile geleneklerinden faydalanması III. Abbasilerden alınan uygulamalar Yukarıdaki bilgilerden hangileri...

Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları

Türklerde Toplum Yapısı Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde bir “Köle Çiftçi Sınıfı”nın ortaya çıkmamasında; I. üretim vergisinin peşin alınması, II. toprağın mülkiyetinin devlete...

Türklerde Devlet Teşkilatı 14 Soruluk Test ve Cevapları

Türklerde Devlet Teşkilatı 14 Soruluk  Test ve Cevapları 1. – Karahanlılarda ordu tamamen Türklerden oluşmuştur. – Gazneli ve Büyük Selçuklularda ordu farklı milletlerden oluşmuştur. Bu bilgilere bakılarak...

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları

Türklerde Devlet Teşkilatı Ünitesi 12 Soruluk Test ve Cevapları 1. Türk devletlerinde yönetme yetkisini Göktanrıdan alan Kağan, bu yetkiyi sadece kendi devletinde değil, yeryüzündeki bütün insanlar...

Seçmeli Tarih Dersi Sanat Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Seçmeli Tarih Dersi Sanat Ünitesi Testleri Ve Cevapları 1. İlk Türk devletlerinde mimari eserlere geç dönemde rastlanılmasına etki eden en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaşam tarzı B)...

Seçmeli Tarih Dersi Sanat Ünitesi Testleri Ve Cevapları

Seçmeli Tarih Dersi Sanat Ünitesi Testleri Ve Cevapları 1. Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki sanat dallarından hangisinde gelişme görülmemiştir? A) Minyatür B) Tezhip C) Ciltçilik D) Çinicilik E) Fresk   2. I. Kümbet II. Kubbe III....

Seçmeli Tarih Dersi Eğitim Ünitesi Testleri ve Cevapları

Seçmeli Tarih Dersi Eğitim Ünitesi Testleri ve Cevapları 1. Büyük Selçukluların medreseler kurmasında; I. Yetenekli öğrencilerin topluma kazandırılmak istenmesi, II. Batınilerin yıkıcı çalışmalarının önlenmek istenmesi, III. Devletin yetişmiş...
- Advertisement -

Latest article

Anakronizm Nedir ?

Anakronizm Nedir ? Türk Dil Kurumuna göre “tarihlendirmede yanılgı içerisinde bulunma” demek olan anakronizm, bir olayın tarihi ve çağı üzerinde yanılma, tarih ve çağları birbirine karıştırma şeklinde tanımlanmaktadır. Anakronizm,...

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9.Sınıf Tarih dersi İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU Ünitesi Ders Notları

9. sınıf Tarih dersleri Ders Notları (Yeni Müfredat)

9. sınıf Tarih dersleri Tüm ders notları özeti (Yeni Müfredat) Merhaba Değerli takipçilerimiz. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibari ile 9. sınıf tarih dersleri yeni müfredata...