Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

5
38784

Demokrasi Dersi yazılı Soruları Müfredata uygun ve Bizzat kitaptan hazırlanmıştır. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Demokrasi dersi ile alakalı diğer yazılı sorularına ilgili menüden ulaşabilirsiniz.

Demokrasi Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

1-İnsan haklarının korunması ile ile ilgili başlıca organları yazınız

CEVAP:

a-    Birleşmiş Milletler örgütü

b-   Avrupa konseyi

c-    Avrupa güvenlik işbirliği teşkilatı

 

2-Birleşmiş Milletler örgütüne ait başlıca organları yazınız

CEVAP:

a-    Irk ayrımcılığını kaldırılması komitesi

b-   Apartheid!a karşı grup

c-    İnsan hakları komitesi

d-   Ekonomik ve sosyal haklar komitesi

e-   Kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması komitesi

f-     İşkenceye karşı komite

g-    Çocuk hakları komitesi

 

3-Avrupa konseyine bağlı başlıca organları yazınız

CEVAP:

a-    Bakanlar komitesi

b-   İnsan hakları mahkemesi

 

4-Avrupa Güvenlik ve işbirliği teşkilatına ait kurumları yazınız

CEVAP:

a-    Kıdemli memurlar komitei

b-   Çatışma önleme merkezi

c-    Danışma komitesi

d-   Hür seçimler bürosu

 

5-İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunma mekanizmalarının insan haklarına katkısını yazınız

CEVAP:

a-    Bireyi hukuk önünde etkin bir hak öznesi haline getirir.

b-   İnsan haklarının öneminin kavranılmasını sağlar

 

6-Sivil toplum örgütü ne demektir.

CEVAP:  Halkın çeşitli sorunlarına çözüm getirebilmek  ve kamuoyu oluşturup sesini yöneticilere duyurabilmek için oluşturduğu örgütlere denir.

7-İnsan haklarına saygı gösterilmesi için çaba harcayan uluslar arası kuruluşları yazınız

CEVAP:

a-    Uluslar arası Kızılhaç komitesi

b-   Uluslar arası hukukçular komisyonu

c-    İnsan hakları için uluslar arası birlik

d-   Uuslar arası PEN kulübü

e-   Uluslar arası af örgütü

 

8-Uluslararası Af örgütünün amacını yazınız

CEVAP:  Şiddete başvurmamış ve bunu savunmamış olmak koşulu ile dini, dili rengi , etnik kökeni, inanıcı ne olursa olsun düşünce ve inançları yüzünden tutuklanan insanların serbest bırakılmaları için çalışır.

 

9-TEMA vakfının işlevini yazınız.

CEVAP: Erozyonun önlenmesi ve doğal çevrenin korunması için çalışır.

 

10-Ülkemizde insan haklarının korunması ile ilgili sivil toplum örgütlerini yazınız

CEVAP:  a- İnsan hakları derneği

a-    İnsan hakları vakfı

b-   Çevre koruma derneği

c-    Tüketici haklarını koruma derneği

d-   Sokak çocuklarını koruma derneği

REKLAMSTORE

5 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz