Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

9. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

9.Sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları
A-) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız (her soru 5 puandır.)
1-) Aşağıdakilerden hangisi hicri aylardan değildir?
A-) Muharrem
B-) Kasım
C-) Zilka’de
D-) Zilhicce
E-) Ramazan

2-) Peygamberimiz doğumundan itibaren sırasıyla kimlerin yanında kalmıştır?
A-) Abdullah-Halime-Ebu Talip-Hatice
B-) Halime-Amine-Abdulmuttalip-Ebu Talip
C-)  Amine-Ebu Talip-Abdulmuttalip-Hatice
D-) Abdulmuttalip-Ebu Talip-Amine-Halime
E-) Ebu Talip-  Ebu Bekir- Hz. Ömer-Hz. Ali

3-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hz. Muhammed (s.a.v.)’in doğumu doğru bir şekilde verilmiştir?
A-) 20 Nisan 571
B-) 20 Nisan 632 C-) 27 Ramazan 610
D-) 23 Nisan 571
E-) 12 Eylül 570

4-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde “Muhammed” isminin anlamı doğru verilmiştir?
A-) Allah’ı bilen
B-) Çok övülen
C-) Allah’a çok güvenen
D-) Yetim olan
E-) Çok ibadet eden

5-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamber efendimizin sırasıyla anne ve sütannesinin ismi doğru verilmiştir?
A-) Amine/Leyla
B-) Suveybe/Halime
C-) Amine/Halime
D-) Halime/Amine
E-) Suveybe/Amine

6-) Hz. Muhammed (s.a.v)’e peygamberlik nerede ve ne zaman verilmiştir?
A-) Hira mağarası/610
B-) Hira mağarası/622
C-) Sevr mağarası/632
D-) Sevr mağarası/622
E-) Medine/610

7-) Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?
A-) Hz. Hatice
B-) Hz. Ali
C-) Hz. Ömer
D-) Hz. Ebu Bekir
E-) Hz. Zeyd

8) 615 yılında müşriklerin ağır baskıları sonucu ilk olarak hz. Osman liderliğinde 4 kadın–11 erkek nereye hicret etmişlerdir?
A-) Medine
B-) Habeşistan
C-) Taif
D-) İstanbul
E-) Suriye

9-) Peygamber efendimiz Medine’ye hicret ettiğinde kendi evi yapılana kadar kimin evinde kalmıştır?
A-) Ebu Eyyub el-Ensari
B-) Ebu Sufyan
C-) Hz. Osman
D-) Hz. Ali
E-) Hz. Hamza

10-) Mekkeden Medine’ye hicret edenlere ve Medine de onlara kucak açan kişilere sırasıyla ne denir?
A-) Ensar-Muhacir
B-) Ensar-Mekkeli
C-) Muhacir-Ensar
D-) Medineli-Mekkeli
E-) Muhacir-Medineli

11-) Peygamberimizin peygamberlikten önce ‘Erdemlilier Topluluğu’ manasına gelen hangi yardım kuruluşunun  içinde yer almıştır?
A)Darun Nedve
B) Hılful fudul
C) Cahiliye Toplumu
D) Ensar
E) Darul Erkam

12-) Peygamberimizin ilk hanımı kimdir?
A)Hz. Aişe
B) Hz. Hafsa
C) Hz. Hatice
D) Hz. Safiyye
E) Hz. Mariye

13-) Hüzün senesi peygamber efendimize yardım eden iki kişinin vefat senesine denir. Bu iki kişi kimdir?
A)Ebu Talip-Ebu Bekir
B) Hz. Aişe- Ebu Talip
C) Hz. Hatice –Ebu Talip
D)Abdullah-Amine
E)Halime-Amine

14-)Miraç Hadisesi nedir?
A)-Mekkeden Medineye göçe denir.
B) Müslümanlara Boykot uygulanmıştır ona denir.
C)- Peygamberimizin doğduğu geceye denir.
D) Mescidi Haramdan Mescidi Aksaya ordan da daha nice Alemlere Peygamberimizin seyahat ettiği geceye denir.

15-) Hicret edilen yer ve tarih hangisinde doğru verilmiştir?
A)Mekke-610
B) Taif -609
C) Kudus-622
D) Medine-632
E) Medine -622

16-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizinöz çocuklarından değildir?
A)Zeyd b. Haris
B)Hz. Fatıma
C)Rükiye
D)Kasım
E)İbrahim

17-)Aşağıdakilerden Hangisi Peygamberimizin amcası değildir?
A)Hz. Hamza
B) Ebu Talip
C)Ebu Bekir
D) Ebu Lehep

18-)Peygamberimizin doğumu-Peygamberliğinin Başlaması-Hicreti- Vefatı Sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A)571-610-620-632
B)570-610-622-632
C)571-610-622-630
D)571-610-622-632
E)571-611-622-632

19-)Hicretten sonra Peygamberimizin Yaptığı savaşlar hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
A-) Bedir-Hendek-Uhud
B) Bedir-Uhud-Hendek
C-) Uhud-Bedir-Hendek

20-)Peygamber efendimiz hangi tarihte vefat etmiştir?
A-) 27 Safer 630
B-) 12 Rebiyülevvel 632
C-) 9 Zilhicce 631
D-) 11 Şevval 630
E-) 20 Ramazan 630

One Response

Leave a Reply