Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Testleri

5
21822

Ders: Tarih 10

Konu: Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Testleri

Soru Sayısı: 20

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Testleri

Soru1Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi ile Bizans İmparatorluğuna son verildiği halde, İstanbul’da Ortodoks  kilisesinin varlığı korunmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Fatih’in bu yolla ulaşmak istediği amaç olamaz?    A)Hıristiyan dininde mezhep ayrılıklarına son vermek.

B) Yönetimi altındaki Hıristiyanlara hoşgörü ile davranıldığını ortaya koymak.

C)Ortodoks kilisesinin hareketlerini kontrol altında tutmak.

D)Katolik kilisesine karşı bir güç oluşturmak.

E)Balkanlarda yapılacak savaşlarda Rumların desteğini sağlamak.

 

Soru2.  Fatih döneminde İstanbul’un, Ege adalarının ve Kırım’ın Osmanlı topraklarına katılması aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir ?

A)      Napoli – Portekiz

B)      Venedik – Ceneviz

C)      İspanya – Fransa

D)      İngiltere – Arnavutluk

E)      Sırbistan – Macaristan

 

Soru3.  Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde Anadolu’da siyasi birliğin sağlanması için mücadele edilen devletlerden biri değildir ?

A)      Trabzon Rum İmp.

B)      Akkoyunlular

C)      Karamanoğulları

D)      Candaroğulları

E)      Danişmentoğulları

 

Soru4.  Aşağıdakilerden hangisi Fatih devri olaylarından değildir ?

A)      Kırım’ın fethi

B)      Zigetvar Kalesi’nin fethi

C)      Mora’nı fethi

D)      Amasra’nın fethi

E)      Otranto Kalesi’nin fethi

 

Soru5.  Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet devrinde gerçekleştirilen fetihlerden biri değildir ?

A)      İstanbul’un fethi

B)      Amasra’nın fethi

C)      Kırım’ın fethi

D)      Sırbistan’ın fethi

E)      Bulgaristan’ın fethi

Soru6.  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinde Osmanlı devletinin yükselme döneminde taht kavgalarını hızlandırmış ve saltanat değişikliğine neden olmuştur ?

A)      Safevi tehlikesi

B)      Celali isyanları

C)      Şeyh Bedrettin isyanı

D)      Otlukbeli savaşı

E)      Cem Sultan olayı

 

Soru7.  – I. Amasra            

II. Sinop             

III. Trabzon          

IV. Konya

Fatih döneminde gerçekleşen yukarıdaki fetihlerden hangisi  ya da hangileri iki Türk devletinin mücadelesi şeklinde olmamıştır?

A)      Yalnız  III

B)      Yalnız  I

C)      II,IV

D)      Yalnız II

E)      I.III

 

Soru8.  Fatih Sultan Mehmet İstanbul kuşatması öncesinde akıncı beylerinden Turhan Bey’i Mora üzerine göndermiştir. Fatih bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır ?

A)      Rumların desteğini sağlamak

B)      Katoliklerin desteğini sağlamak

C)      Bizans’a Avrupa’dan yardım gelmesini önlemek

D)      Ege Denizini Osmanlı egemenliği altına almak

E)      Deniz ticaretini güçlendirmek

 

Soru9.  Fatih devrinde Karamanoğulları toprakları üzerindeki mücadeleler, Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki devletlerden hangisiyle karşı karşıya getirmiştir ?

A)      Akkoyunlular

B)      Safeviler

C)      Karakoyunlular

D)      Dulkadiroğulları

E)      Ramazanoğulları

 

Soru10.  Aşağıdakilerden hangi devlet Osmanlı ülkesinde devamlı elçi bulundurma hakkını diğerlerinden önce elde etmiştir ?

A)      Fransa

B)      Ceneviz

C)      Venedik

D)      İngiltere

E)      Sırbistan

Soru11.  Fatih Kanunnamesinde “ Nizamı alem için hükümdarların kardeşlerini katledebileceği” hükmü yer almıştır.Bu kanunnamenin yapılmasından sonra ilk defa hangi olayda etkisi görülür ?

A)      Şehzade Bayezid’in isyanı

B)      Sancağa çıkma geleneğinin bitirilmesinde

C)      Ekber ve Erşed sisteminin geçerli olmasında

D)      Cem Sultan olayı

E)      Yavuz’un II. Bayezid’e karşı isyan etmesi.

 

Soru12.  Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesi aşağıdaki yerlerden hangisinin fethiyle gerçekleşmiştir ?

A)      İstanbul

B)      Amasra

C)      Rodos

D)      Kırım

E)      Azak

 

Soru13.  Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un fethinin sonuçlarından biri değildir ?

A)      Osmanlıların Balkanlarda ki fetihlerinin kolaylaşması

B)      Karadeniz ticaret yolunu Osmanlı denetimine girmesi

C)      Osmanlı padişahlarının halife unvanını alması

D)      Anadoludaki Osmanlı hakimiyetinin kuvvetlenmesi

E)      Sur ve kalelerin toplarla yıkılabileceğinin anlaşılması

 

Soru14.  İstanbul, Fatih devrine kadar birçok kez kuşatılmış, ancak alınamamıştır. İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedilmesinde, aşağıdaki etkenlerden hangisi daha önemli rol oynamıştır ?

A)      Türk askerlerinin sayısal üstünlüğü

B)      Komutanların savaştaki başarıları

C)      Kullanılan üstün savaş teknikleri

D)      Bizans’ın zayıf savunma sistemi

E)      Maddi imkanların daha fazla olması

 

Soru15.    I. Otlukbeli Savaşı      

II. Mora’nın fethi          

III. Amasra’nın fethi    

IV. Sırbistan’ın fethi                    

V.  Otronto’nun alınması

Fatih döneminde meydana gelen yukarıdaki gelişmelerden hangisi, diğerlerine göre daha sonra gerçekleşmiştir ?

A)      I

B)      II

C)      III

D)      IV

E)      V

 

Soru16.  Aşağıdakilerden hangisi Fatih döneminde ele geçirilen Ege adalarından değildir ?

A)      İmroz

B)      Bozcaada

C)      Limni

D)      Rodos

E)      Taşoz

 

Soru17.  Edirne – Segedin Antlaşması’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?

A)      Balkanlardaki ilerleyişin sona ermesi

B)      Balkanlara kesin olarak yerleşilmesi

C)      Balkanlarda yapılan ilk antlaşma olması

D)      II. Murat’ın hükümdarlıktan çekilmesi

E)      II. Mehmet’in hükümdar olması

 

Soru18.  Aşağıdakilerden hangisi döneminde Batı ve Orta Anadolu fethedilerek ilk defa Anadolu Türk birliğinin kuruluşu gerçekleşmiştir ?

A)      I. Murat

B)      Çelebi Mehmet

C)      Yıldırım Bayezid

D)      II. Murat

E)      II. Mehmet

 

Soru19.  Aşağıdaki ayaklanmalardan hangisi kuruluş devrinde görülmüştür ?

A)      Baba Zünnun

B)      Kalenderoğlu

C)      Ahmet Paşa

D)      Şahkulu

E)      Şeyh Bedrettin

 

Soru20.  Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması Osmanlı Devletinin Balkanlardaki egemenliğini kesinleştirmiştir ?

A)      Sırpsındığı  Savaşı

B)      I. Kosava Savaşı

C)      Niğbolu Savaşı

D)      Çirmen  savaşı

E)      Kosava Savaşı

 

Soru21.  Yıldırım  Bayezid’in oğulları arasında mücadelenin başlamasıyla ortaya çıkan Fetret devrinin meydana gelmesinde hangi olay etkili olmuştur ?

A)      Akkoyunlu Devleti’nin güçlenmesi

B)      Ankara Savaşı’nın kaybedilmesi

C)      Anadolu Beylerbeyliği’nin kurulması

D)      Bizans’ın vergiye bağlanması

E)      İstanbul’un kuşatılması

 

Soru22.  Osmanlı Devleti , Balkanlarda yaptığı savaşlardan hangisinde yenilgiye uğramıştır ?

A)      Ploşnik

B)      Sırpsındığı

C)      Çirmen

D)      I. Kosava

E)      Niğbolu

 

Soru23.  Osmanlı Devleti, Balkanlarda kuruluş devrinde aşağıdakilerden hangi devletle mücadele etmemiştir ?

A)      Bizans

B)      Bulgar Krallığı

C)      Avusturya

D)      Macar Krallığı

E)      Sırp Krallığı

 

Soru24. Osmanlı Devleti kuruluş devrinde aşağıdakilerden hangisiyle savaş yapmamıştır ?

A)      Memlükler

B)      Bizans

C)      Venedik

D)      Macarlar

E)      Karamanoğulları

 

Soru25.  Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da kısa zamanda ilerlemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır ?

A)      İngiltere ve Fransa arasında Yüzyıl Savaşlarının yapılması

B)      Anadolu Beyliklerinin devamlı olarak Osmanlı Devletine yardım etmeleri

C)      Balkanlarda siyasi birliğin bulunmaması

D)      Osmanlı devletinin takip ettiği iskan politikası

E)      Katolik ve Ortodokslar arasında mezhep çatışmaları

 

 

       

       

CEVAP ANAHTARI

 

1

A

16

D

2

B

17

C

3

E

18

C

4

B

19

E

5

E

20

E

6

A

21

B

7

E

22

A

8

C

23

C

9

A

24

A

10

C

25

A

11

D

 

 

12

D

 

 

13

C

 

 

14

C

 

 

15

E

 

 

 

 

                            

REKLAMSTORE

5 YORUMLAR

  1. Yüzyıl savaşları o dönemin iki güclü devleti İngiltere ve Fransa arasında yapılmış Avrupa da bir iç karışıklık ve otorite eksikliğine neden olmuştur bu da Osmanlı Devletinin Avrupa da daha rahat ilerleyişine zemin hazırlamıştır. Bu yüzden doğru cevap B seçeneği olacak.

  2. 5 soru hatalı 2. Murad devri değildir demiş 2. Murad devridir demesi gerek a b c ve d şıkları gatih sultan mehmet dönem iken e şıkkı 2. Murat dönemine aittir

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz