9.Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

6
8413

Tarih 1  2. dönem 1. yazılı soruları-
9. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. yazılı soruları Test
A-        Aşağıdaki Soruları cevaplandırınız
1-        İslamın Eğitime verdiğinin göstergesi olan savaş ve durumu anlatınız
2-        İslam Öncesi Arap yarımadasında    dini ve Sosyal durum hakkında bilgi veriniz
3-        Dört halife dönemi ve emeviler dönemini devlet yönetimi açısından karşılaştırınız
4-        Mevali, Beytül Hikme, El hamra sarayı, Samarra, Tefsir, Kerbela Olayı,  Hulafa-i Raşidin, İbni Sina, Hicret, Puvatya savaşı Kelimeleri ile ilgili birer cümlelik bilgi veriniz.
5-        Hz. Muhammed dönemi Müşriklerle yapılan savaşları yazınız.

B-       Aşağıdaki  Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.
1-       Medine islam devleti aşağıdakilerden hangisinin sonucunda kurulmuştur.
a-        615 Habeşistana Hicret
b-       622 Medineye Hicret
c-        Hudeybiye anlaşması
d-       610 İlk vahyin gelişi

2-       Kuran Aşağıdaki Halifelerin hangisi zamanında çoğaltılmış ve Kitap Haline getirilmiştir.
    Kitap Haline Gelmesi                                     Çoğaltma
a-         Hz. ALİ                                               Hz. Osman
b-       Hz. Osman                                         Hz. Ebubekir
c-        Hz. Ebubekir                                      Hz. Osman
d-       Hz. Osman                                        Hz Ömer

 

3-       Aşağıdaki Halifelerin hangisinin zamanında Ülkenin sınırları çok genişlemiş ve devlet kurumsallaşmasına yönelik faaliyetler yapılmıştır
a-        Hz. Ebubekir
b-       Hz. Ömer
c-        Hz. Osman
d-       Hz. Ali

 

4-       Deve Olayı ve Sıffin savaşı Aşağıdaki Halifelerden hangisinin zamanında meydana gelmiştir
a-        Hz. Ebubekir
b-       Hz. Ömer
c-        Hz. Osman
d-       Hz. Ali

 

5-       Emeviler zamanında ispanyayı Fetheden ve Gemileri yakarak Askerlerinin Endülüsü Fethetmesine Örcülük eden ünlü Komutan aşağıdakilerden hangisidir
a-        Amr İbn AS
b-       Tarık bin ziyad
c-        Musa El Eşari
d-       Halid Bin velid

 

6-       Aşağıdakilerden hangisi,Müslümanların yeni ülkeler ele geçirmelerinin sonuçları arasında qösterilemez?
a-         Gelirlerin artması
b-        Kültürel etkileşimin başlaması
c-        İslamiyet’in yayılması
d-       Yeni kurumların ortaya çıkması
e-        Müslümanlar arasında birliğin bozulması

 

7-       Aşağıdakilerden hangisi,Dört Halife Dönemi gelişmeleri arasında gösterilebilir
a-        Arap parasının basılması
b-       Avrupa’da fetihlerin başlaması
c-        Donanmanın kurulması
d-       Türklerin İslamiyet’e girmeleri
e-        Mekkelilerin Müslümanlara karşı savunmaya geçmeleri

 

8-       Hz. Ebubekir döneminde yalancı peygamberler ortadan kaldırılmış,iç isyanlar bastırılmıştır.
Hz. Ebubekir’in bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?
A) Ticaret gelirlerini artırmayı
B) Yabancı devletlerle ilişkileri geliştirmeyi
C) Merkezi otoriteyi sağlamayı
D) Fetih hareketlerini hızlandırmayı
E) Halifeliği saltanata dönüştürmeyi

 

9-  Emeviler Arap milliyetçiliği politikası izlemişlerdir. Bu durumun,
I.            Emevi ailesi arasında taht kavgalarının yaşanması
II.            Emevilerin Arap olmayan Müslümanları önemli memurluklara getirmemesi
III.            İslamiyet’in Türkler arasında benimsenmesinin yavaşlaması
sonuçlarından hangilerine yol açtığı savunulabilir?
a-        Yalnız I
b-       Yalnız II
c-        Yalnız III
d-       I ve II
e-        II ve III

 

 

10-   Aşağıdakilerden hangisi, Endülüs Emevilerin özelliklerinden biri değildir?
A) Avrupa’da kurulmuş bir devlettir.
B) Bilim ve sanat alanında ilerlemiştir.
C) Abbasiler tarafından yıkılmıştır.
D) Uzun süre beylikler halinde varlığını sürdürmüştür.
E) Avrupalı ulusların kültürel hayatı üzerinde etkili olmuştur.

 11- Aşağıdakilerden hangisi,Emevilerin yıkılma nedenlerinden biri değildir?
A) Arap olmayan Müslümanlara değer vermemeleri
B) Aile içerisinde anlaşmazlıkların çıkması
C) Arap parasının basılması
D) Abbasi ailesinin aleyte çalışmalar yapması
E) Türklerin Emevilere düşman olan kuruluşlara yardım etmesi

12- Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler Dönemi’ndeki gelişmelerden biridir?
A) Arap milliyetçiliği politikası izlenmesi
B) Suriye ve Mısır’ın fethedilmesi
C) Yunanca’dan Arapça’ya tercümeler yapılması
D) Arapça’nın resmi dil haline getirilmesi
E) İlk Arap parasının basılması

13- Türklerin Abbasiler döneminde Avasım adı verilen kentler kurularak yerleştirilmeleri,aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir?
A) Türk kültüründen yararlanmak
B) Bizans’a karşı sınırları korumak
C) Kültür kentleri oluşturmak
D) Özel muhafız ordusu oluşturmak
E) Bağdat şehrini korumak

14- Emevi Devleti’nin yıkılmasında,aşağıdaki gelişmelerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Arap milliyetçiliği politikası takip etmeleri
B) Müslüman olan diğer milletlerin dışlanması
C) Ülkenin eyaletlere ayrılması
D) Emevi hanedanlığı içinde hilafet mücadelesi
E) Fetihlerin durması,israfın artması

 

15- Abbasi Devleti Dönemi’nde,Türklerin ve diğer milletlerin İslam dinini benimsemelerinin hızlanmasında,aşağıdakilerden hangisinin etkili olmuştur?
A) Cizye ve haraç alınması
B) Sınırların genişlemesi
C) İslam Devleti’nin güçlü hale gelmesi
D) Müslüman olmayanlara karşı ve hoşgörüye dayalı politika izlenmesi
E) Aşırı Arap milliyetçiliği politikası

 

REKLAMSTORE

6 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz