Tarih 3 Türklerde toplum yapısı Ünite içi soruları ve cevapları

Tarih 3 Türklerde toplum yapısı Ünite içi soruları ve cevapları

Tarih 3 dersi 2. Ünite Türklerde toplum yapısı Ünite içi soruları ve cevaplarını buradan takip ediniz. Yanlış veya hatalı olduğunu düşündüğünüz soruyu bizlere bildiriniz.

Sadece kendiniz yararlanmakla kalmayacak diğerlerine de faydalı olacaksınız böylelikle

Tarih 3 dersi 2. Ünite Türklerde toplum yapısı Ünite içi soruları ve cevapları

Sayfa 64

seçmeli tarih dersi sayfa 64 cevapları
1- Yukarıdaki Metin ve Fotoğraftan yararlanarak Türklerin yaşadığı yerler ve yaşamları hakkında neler söylenebilir. Sayfa 64.

Cevap: Türklerin yaşadığı yerler bozkır olarak tabir edilen Asya stepleridir. Ve kışları soğuk ve kurak yazları ise sıcaktır. Tarıma çok az el verişli topraklara sahip bu bölgelerde dağların yüksekliği 3000 metreden fazladır.

Sayfa 65

2- Toplantılarda herkesin oturacağı yerin ve kesilen hayvanlardan alacağı payın belirlenmesini toplum yapısı açısından değerlendiriniz.

Cevap: Bu kurallar zamanla Devlet teşkilat yapısının değişmez kuralları haline gelmiştir.

3- Aşağıda Tük toplum yapısını oluşturan bölümler verilmiştir. Görseli inceleyerek boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

Cevap: Aile- Urug- Boy- budun- İl devlet

Sayfa 68

4- Yukarıdaki metinden Türklerin yaşantısı ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir.  

Cevap: Türklerin kımız içtiğinden bahsedilmiş ve savaşçılarından bahsedilmiştir. 

Sayfa 69

Yukarıda verilen metinlerde uygurların yaşayış biçimlerini karşılaştırarak toplumsal değişimi ve sürekliliği analiz ediniz.

Sayfa 71

seçmeli tarih dersi sayfa 71 cevapları

5- Yukarıdaki Metinleri inceleyerek Türklerin inanç sisteminin temel ilkelerini tespit ediniz.  

Cevap: Türklerde Cennet ve cehennem inancı vardır. Türkler ölülerini kutsal sayarlar ve ahiret inancı olduğu için ölülerini eşyaları ile birlikte gömerler. Tanrı inancı vardır ve tanrı ölümsüzdür.

Sayfa 72.

6- Kabul Ettikleri Dinler Türkleri nasıl etkilemiştir. 

Cevap: İslam dini haricinde başka bir dine inanan Türkler milli benliklerini yitirmişlerdir.

Sayfa 73

7- Yukarıdaki metinde anlatılan Selçuklular dönemine ait evlenme töreni ile günümüz evlilik törenleri arasında benzer ve farklılıkları nelerdir. Sayfa 73.

Cevap: Günümüzde temelde benzese de bu daha çok köy düğünlerinde görülür ve şehirlerde düğün salonlarında yapılan düğünlerin Selçuklu düğün törenlerine benzer yanları yoktur.

sayfa 74

8- Yukarıdaki metinde Türk kadınını toplumdaki yeri anlatılmıştır. Sizde bu dönemde avrupalı kadınların toplumda ki yeri ile ilgili araştırma yapınız 

Cevap: Avrupalı kadınlar bu sralarda insan yerine bile koyulmaz alınıp satılan bir meta gibi görülürdü. Sadece soylu ailelerinin kadınları biraz sosyla hayata katılabilirdi.

Sayfa 75

seçmeli tarih dersi sayfa 75 cevapları

9- Yukarıdaki metinde yönetenlere verilen öğütlerin Türk islam toplum yapısının oluşumuna katkısı nedir.

Cevap: Hükümdarlara verilen öğütler adil bir yönetime neden olmakta ve hükümdarların daha dikkatli davranmasına neden olacaktır

seçmeli tarih dersi sayfa 75 cevaplarmı

10- Yukarıdaki metinlerde Ahmet yesevi , Yunus EMRE ve Mevlana Türk toplumuna hangi insani değerleri kazandırmayı amaçlamışlardır.

Cevap: Hoşgörülü , anlayışılı toplumsal dayanışmaya önem veren bir toplum yapısı

Sayfa 76

11- Türklerde Toplumsal yardımlaşma amacıyla hangi kurumlar oluşturulmuştur.

Cevap: Darülaceze, Darüşşifa, Vakıflar, Bimaristan vs

12- Yukarıda ki metne göre Türkiye Selçukluları dönemin de toplumsal yapı ve yaşayışla ilgili neler söylenebilir.

Cevap: misafir perver ve çalışkan insanlar olduğu ve ayrıca kadınların sosyal hayatta yerinin olduğundan bahsedilmektedir.

Sayfa 78

seçmeli-tarih-dersi-sayfa-78-cevapları
13- Yukarıdaki görsellere göre Türklerin sosyal yaşantısı ile ilgili neler söylenebilir. 

CEVAP: Türkler sosyal yaşantıda son derece faal insanlardır. Atlı sporlar ve toy denilen şenliklerle toplumsal barışa katkıda bulunmuşlardır.

Sayfa 79
14- Harita ve görsellerden yararlanılarak Osmanlı Toplum yapısı ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir

Hariyata ve görsellere göre Osmanlı devletinde üç büyük dine ait insanlar Osmanlıda yaşamaktadır. Padişahların veridkleri fermanlarla bu insanların yaşamları güvence altına alınmıştır.

Sayfa 80
15- Yukarıdaki metne göre Osmanlı toplum yapısının oluşmasında etken unsurları belirleyerek hakkaniyet çemberini tamamlayınız. 

seçmeli-tarih-dersi-sayfa-80cevapları
16- Busbecg’in anlatımına göre Osmanlı toplum yapısının özellikleri nelerdir.

17- Osmanlı padişahlarına ait fermanlardan hareketle Osmanlı toplumu ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

18- Yukarıdaki metne göre Osmanlı aile yapısının hangi özelliklere sahip olması gerekmektedir.
19- Metinde Ahi teşkilatının hangi özelliklerinden bahsedilmektedir.

20- Metinden hareketle vakıf teşkilatı ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz.

21- Görseler göre Türklerin yemek kültürü hakkında neler söyleyebilirsiniz. Sayfa 88

22- Islahat Fermanı Osmanlı toplum yapısını nasıl etkilemiştir.

23- Tabloyu dikkate alarak Osmanlı devletinde yaşanan nüfus hareketleri hakkında neler söylenebilir.

24- Yukarıdaki görsel ve metinde hareketle Osmanlı toplum yapısında klasik dönemden farklı olarak hangi değişikliklerin görüldüğünü tartışınız

25- Metinde vurgulanan temel düşüncenin toplum yapısına etkisi neler olabilir

26- 1876. 1921, 1924 anayasalarında vatandaşlık olgusu nasıl yorumlanmıştır. Benzer ve farklı yönlerini tespit ediniz.

27- Yukarıda ki metne göre Atatürk’ün hedeflediği toplum yapısı nasıldır sayfa 96

 

 

 

Benzer yazılar

2 Yorum

  1. Geri İzleme: Tarih 3 Dersi Kitabı cevapları | Tarih Öğretmeni ve Tarih Derslerine Kaynak Sitesi

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir