Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları

10 sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları
10.sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları a-b grubu şeklinde hazırlanmış ve cevapları da eklenmiştir. Örnek olması açısından eklediğimiz sorular inceleyip içeriğin sonunda da yazılı kağıdının tamamını indirebilirsiniz. Eğer 9.sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevaplarını ihtiyaç duyuyorsanız ilgili makalemize bakabilirsiniz.

ÖRNEK SORULAR
1-Aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ikincil, üçüncül ve birincil ekonomik faaliyetlere ait örnekler verilmiştir?
A) İnşaat yapımı, pamuk yetiştiriciliği ve banka­cılık
B) Yolcu taşımacılığı, sağlık hizmetleri ve ilaç üretimi
C) Çimento üretimi, beyaz eşya ticareti ve ma­den çıkarımı
D) Balıkçılık, turizm faaliyetleri ve büyükbaş hay­van yetiştiriciliği
E) Eğitim ve öğretim faaliyetleri, taş işlemeciliği ve otomotiv üretimi

2-Aşağıdakilerden hangisi, bir ülkenin geliş­mekte olduğunun göstergeleri arasında ver almaz?
A) Doğum oranının azalması
B) Dış ticaret açığının artması
C) Hayat standardının yükselmesi
D) Nitelikli iş gücü ihtiyacının artması
E) Dış alımında ham maddelerin artması

Dünya’da en fazla beyin göçü gönderen ülkeler az gelişmiş ya da gelişmemiş ülkelerdir.
3-Bu durum, söz konusu ülkelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Genç nüfus oranının az olmasıyla
B) Nüfus yoğunluklarının fazla olmasıyla
C) Nüfusa bağlı yapılan yatırımların fazla olma­sıyla
D) Nüfusun ülke geneline dağılımının dengesiz olmasıyla
E) Yetişmiş insanlara yeterli olanaklar sağlanamamasıyla

4-Aşağıdakilerden hangisi, doğal nedenlere bağ­lı olarak gerçekleşen göçlere örnek olarak gös­terilemez?
A) Kırgızistan’da 1994 yılında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 270 000 kişinin göç etmesi
B) 1923 yılında yapılan Lozan Anlaşması gereği Yunanistan’da bulunan Türklerin Türkiye’ye göç etmesi
C) Türkiye’de 1999 yılında meydana gelen Mar­mara depreminden sonra birçok ailenin böl­ge dışına göç etmesi
D) IV. ve V. yüzyılda Orta Asya’da başlayan ku­raklık nedeniyle Hunların ve Moğolların baş­ka bölgelere göç etmeleri
E) Özbekistan’ın Aral Gölü kıyılarındaki köyler­de yaşayan nüfusun, gölün kurumaya başla­masıyla kentlere göç etmesi
YAZILI KAĞIDININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLA

Leave a Reply