Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 1. yazılı soruları ve Cevapları-1

10.Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 1. yazılı soruları ve Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. (2 PUAN)
1) Ülkemizdeki orojenik hareketlerle oluşan dağların başlıcaları …………………………… ve …………………………… dağlarıdır.
2) …………………………… ……………………………, Kızılırmak Nehri’nin ağız kısmında oluşmuştur.
3) Güneydoğu Anadolu’daki en önemli volkanik dağ ……………………………’dır.
4) Akarsular tarafından derin olarak parçalanmış, hafif engebeli olabilen, ancak genelde yüksek ve geniş olan düzlüklere …… adı verilir.
5) Bir kıyı aşındırma şekli olan ……, ülkemizde Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz kıyılarında, Akdeniz’de Teke ve Taşeli kıyılarında görülür.
6) Kıyı kordonlarının, bir koyun ağız kısmını kapatmasıyla …………………………… oluşur.
7) Kuzey Anadolu Dağlarının denize bakan yamaçlarında ………………… toprakları yaygındır.
8) Ege Bölgesi’nde kırılma hareketleri sonucu çukur­da kalan alanlara …………… denir.
9) …………… topraklar, Türkiye’de dağlık alanların eğimli yamaçlarında ufalanan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesi sonucu oluşan topraklardır.
10) …………… basınç merkezi kuvvetli olduğu zaman Türkiye’de kışlar çok soğuk ve kar yağışlı geçer.
11) Türkiye’de …………………………… topraklar, akarsuların ağızlarında oluşmuş deltalarda ve akarsuların oluşturduğu taşkın ovalarında yaygındır.
12) Türkiye’de platoların en fazla olduğu bölge …………… ……………’dur.
13) Türkiye’de yaz mevsiminde en yüksek sıcaklıklar …………… Anadolu’da ölçülür.
14) Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin oluşturduğu delta ovası ……………’dır.
15) …………………………… Türkiye’yi güneybatıdan etkileyen sıcak yerel rüzgârlardandır.
Yazılı Sorusunun Devamını ve word formatında hazır yazılı kağıdı şeklini ve cevaplarını aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.


10.Sınıf Coğrafya dersi 2.Dönem 1. yazılı soruları
10-sınıf Cevap Anahtarı

 

 

Leave a Reply