Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

10.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

10.Sınıf Coğrafya Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

---

9. Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu 1960 yılında 36, 1980 yılında 58, 2010 yılında ise 96 kişidir.
Türkiye'de nüfus yoğunluğunun yıllara göre değişimi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söy­lenebilir?
A) İller arası göç hareketi
B) Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olması
C) Doğumların ölümlerden fazla olması
D) Ortalama yükseltinin batıya gidildikçe azalması
E) Bitki örtüsünün iç bölgede bozkır olması

---


10. Okul, cami, otlak, baltalık ve orman gi­bi ortak malları bulunan toplu ve dağınık şekilde, tarla, bahçe ve bağlarıyla birlikte oturdukları devamlı kır yerleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan     

B) Köy     

C) Kom     

---

D) Mezra      

---

E) Yayla


11. Köy ve kasabalardaki konutlarda yapı mal­zemesi olarak, İç Anadolu Bölgesi’nin iç ke­simlerinde daha çok taş ve toprağın, kuze­yindeki dağlık kesimlerde ise ağacın ve ta­şın kullanıldığı görülmektedir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Bölgenin kuzey kesimlerinde sanayinin daha az gelişmesiyle
B) Bölgenin iç kesimlerinde nüfus yoğun­luğunun daha fazla olmasıyla
C) Bölgenin kuzey kesimleri, iç kesimleri­ne göre daha fazla yağış almasıyla
D) Bölgenin iç kesimlerinde deprem da­ha fazla olmasıyla
E) Bölgenin kuzeyine doğru yükseltinin azalmasıyla


12. Türkiye’de nüfusun dağılışı düzensizlik gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bu düzensizli­ğin temel nedenleri olarak gösterilebilir?
A) Bilim ve teknolojideki ilerlemeler – Yük­selti
B) Jeolojik yapı – Su kaynakları
C) Yer şekilleri – İklim koşulları
D) Bitki örtüsü – Toprak yapısı
E) Göçler -Yer şekilleri


13. Aşağıdaki kentlerden hangisinin nüfuslanmasında etkili olan faktör diğerlerin­den farklıdır?
A) İzmit     

B) Gebze     

C) İstanbul    

---

D) Bursa 

---

E) Muğla

 

10.sınıf coğrafya dersi 2. dönem 2. yazılı soruları

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir