Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.sınıf Türk dili ve Edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları

10.sınıf Türk dili ve Edebiyat 1.dönem 1.yazılı soruları arşivimize bir yenisini daha ekleyerek sizlere izmet alanında bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Türk dili ve edebiyatı dersi yeni müfredat yazılı çalışmalarımız son sürat devam edecektir. Başarılar diliyoruz. Yazılı Sorularımızın cevapları da mevcuttur.


1) Türklerin İslam’ı kabul etmesi Türk edebiyatını nasıl etkilemiştir?
2) Türk edebiyatının ana dönemleri kaça ayrılmaktadır? Yazınız.(10p)
3) Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri yazınız.(10p)
4) Aşağıdaki şiirleri dil özellikleri bakımından değerlendiriniz.(10p)
I) Kızıl sarıg arkaşıp
Yipkin yaşıl yüzkeşip
Bin bir kerü yörkeşip
Yalnguk anı tanglaşur

II)Yunus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakk’ı seven kullar ile
Çağırayım Mevla’m seni

III)Açıldı bağçe-i reng ü büda bar-ı bahar
Pür etti gülşeni hep tuhfe-i diyar-ı bahar.

5) Mesnevi türüyle ilgili iki özellik yazınız. (10p)
6) Emel, köyde yaşıyordu. Babası bir gün “Haydi, şehre göçüyoruz!” dedi. Toplandılar. Göçlerini hazırladılar. Kamyonla yola çıktılar.Aylardan eylüldü. Emel hayatında hiç şehir görmemişti. Çok merak ediyordu. Şehre geldiler. Geniş caddeler, yüksek binalar, binlerce araba, trafik ışıkları, belediye otobüsleri, dolmuşlar hepsi bir aradaydı. Şehirden ilk zamanlarda korkuyordu. Ama kısa zamanda alıştı. Okula başladı. Arkadaşlar edindi. Sinemaya gitti. Belediye otobüslere bindi. En çok da belediye işçilerinin çöplerini kapının önünden almalarına çok sevindi. Çünkü; köyde çöpleri uzak yerlere dökmek görevi onundu.
Yukarıdaki metni dikkatlice okuyup aşağıdaki tabloda istenenleri yazınız. (10p)
Olay örgüsü
Kişiler
Yer
Zaman

7) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz.Bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10p)
(…..)Din,Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili olmuştur.
(…..)Hz.Ali Cenknameleri Türk destan geleneğinin devamı olup kaynaklarını İslam tarihinden almıştır.
(…..)”Dede Korkut” hikayelerinin yazarı Fuat Köprülü’dür.
(…..) Mesnevi türünün İslamiyet’ten önceki karşılığı romandır.
(…..)”Kutadgu Bilig”, Karahanlı Dönemi’ne ait eserlerdendir.

8) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10p)
a)Kök Türkçe,Uygurca ve Karahanlı Türkçesini kapsayan Türkçenin tarihi döneminin adı ………………………………. dir.
b)Sav ,sagu ,koşuk gibi ürünler Türk edebiyatının …………………………………………….. Dönemi’ne aittir.
c) ………………………………………………… , destan geleneğinden halk hikayelerine geçiş döneminin ürünüdür.
d) Aşk temalı halk hikayelerine …………………………………………………. örnek verebiliriz.
e)Halk hikayeleri …………….. ve ……………. karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere anlatılır.

9) Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz. (10p)
Yine bir ilk bahar akşamı…havada tatlı bir esinti vardı.Kardeşimde bunun etkisinde kalarak yine hayale dalmıştı.İnsanın geçmişte ki güzellikleri unutması zor oluyor.Hele bir de Çocukluk hatıraları olursa.

10) Aşağıdaki parçada ayraçlarla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.(10p)
Kızından söz edebildiğine sevindiği her halinden belli olan Ramiz ( ) ( ) Kızımı alacak adam ona bir kraliçe gibi davransa iyi eder ( )Yoksa ( ) ( )

Leave a Reply