Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları 1. Ünite Cevapları

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları 1. Ünite Cevapları
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 12  Cevapları
1. Aynı sorulara verilen cevapların farklılıklar taşımasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP:Bunun bir çok sebebi olabilir. Fakat öncelikle sorunun ne olduğu da önemlidir. Zira cevabı belli soruların farklı cevaplar ihtiva etmesi söz konusu olamaz. Mesela Türkiyenin başkenti nedir sorusunun cevabı herkes için her yerde ANKARA’dır. Fakat bunun haricinde örneğin Bu gün hava nasıl sorusu kişiden kişiye göre değişebilir. Ya da herhangi bir yemeği nasıl buldunuz sorusu kişiden kişiye göre değişebilir. İşte bu sebeple Aynı sorular bazen farklı cevaplar içerebilir.
2. Davranışın bilinçli ya da bilinçsiz yapılması neyi ifade edebilir?
CEVAP:Bilinçli davranmak yerine göre tam ve kararlı davranmak. Örneğin bir eve bir buzdolabı alınacaksa ailenin kararına göre davranmaktır. Bilinçsiz davranmak tam karar vermeden gidip hemen yapmaktır. Örneğin bir eve bir koltuk alınacak ise aileden kararsız ve eve uymayan renklerde aldıysa ve ailenin geri kalanı beğenmediyse ona bilinçsiz davranış denir
3. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunabilir mi?
CEVAP:Aslında kısaca olunamaz denilebilir. Çünkü Bir fikir ortaya koyabilmek için asgari düzeyde bir bilgi  her zaman gereklidir. Yoksa mantıksal çıkarımlarla hiç bir bilginiz olmayan konuda fikir yürütmek insanı hataya götürür.
4. Felsefe ve filozof kelimelerini duyunca aklınıza neler gelir?
CEVAP:Bu sorumuzun cevabını her öğrenci kendine göre vermelidir. Ama fikir olması açısından şöyle diyebiliriz. Felsefe deyince akıl, mantık , filozof deyince felsefe aklımıza gelebilir. gerisi size kalmış arkadaşlar hadi bakalım


10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 13  Cevapları
1. İnsanların yerine akıllı olarak nitelendirilen robot ya da sistemler düşünebilir mi?
Yorumlayınız.
CEVAP:İnsanlar hem mantıksal hemde duygusal zekaya sahip dünya da eşi benzeri olmayan varlıklardır. Bu günlerde yapay zeka robotları üretilmeye çalışılsa da insanların yerini alabileceğini düşünmek son derece zor ve mantıksızdır. Robotlar ancak insanlara yardımcı birer makina olabilirler.
2. Başkalarının düşüncelerini sorgulamadan kabul etmenin sonuçları neler olabilir?
CEVAP:Böyle bir durum son derece tehlikelidir. Zira insan bir birey olarak sorgulamalı ve sorgulamayı yaparak kendini geliştirmelidir. Sorgulamayan insanlar birer mankurt gibi başları tarafından kullanılmaya musait olurlar.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 14  Cevapları
1. Düşünmek için duyumsamanın yeterli olup olmadığını yorumlayınız.
CEVAP:Duyumsamak duyular aracılığıyla algılamaktır. Halbuki düşünmek akıl ve şuur ile olan bir eylemdir. Eğer duyumsamak düşünmek için yeterli olsaydı hayvanlar da pekala insanlar gibi olurdu.
Düşünmek; bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incelemek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yararlanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluşturmak; zihniyle arayıp bulmak gibi anlamlarda kullanılan bir ifadedir.

2. Yapılan her eylem bilinçli midir? Örnek vererek yorumlayınız.
CEVAP: Eylemlerin bir kısmı duyumsama yoluyla bir kısmı da düşünme yoluyla yapılır. Duyumsama yoluyla yapılan eylemlerin büyük bir kısmı bilinçli değildir. Örneğin irkilmek,


10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 17  Cevapları
1. Filozofların tanımlarında öne çıkan terimler nelerdir?
CEVAP:Akıl,Düşünmek, Varlık, soru,
2. Yukarıdaki felsefe tanımlarının ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
CEVAP:İNSAN ile ilgili olması
3. Hangi tanımların hangi noktalarda birbirinden ayrıldığını açıklayınız.Bu soruyuy FElsefe CEVAP:Öğretmeninize sorunuz. Eğer o cevaplayabilirse helal olsun.


10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 19  Cevapları
1. İnsanların farklı düşüncelere sahip olmasının nedenleri neler olabilir?
CEVAP: İnsanlar, her konuda aynı düşünmek zorunda değildir. Çünkü insanların dünyaya bakış açıları farklı farklıdır. İnsanların nasıl biyolojik farklılıkları varsa sosyolojik varlıkları da mevcuttur. İnsanların farklı düşüncelere sahip olmasının nedenleri vardır. Bunlar sosyolojik, coğrafik, tarihi, sosyal, siyasal, kültürel olarak meydana gelebilir.

İnsanların farklı düşünmesi farklı eğitim seviyelerinde olmasından kaynaklanabilir. Farklı kültürlerden beslenmelerinden kaynaklanabilir. İnsanların bir konu hakkında farklı bakış açılarına sahip olması farklı düşünmelerine neden olabilir. İnsanlar kelimelerle düşünmektedir. Farklı kelimelere sahip olan insanlar farklı düşüncelere de sahip olabilir. Bu da okumakla ilgilidir. Okumak da bir erdemdir. Okuyan insanlar farklı düşünmeye başlarlar.

2. Farklı cevapların olması, gerçeğin bunlardan biri olduğu anlamına gelir mi?
Yorumlayınız.
CEVAP: Gerçek bir tanedir ve hiç bir zaman değişmez. Farklı cevapların hepsi yanlış da olabilir. Eksik de olabilir. Bu sebeple cevapları aramaya devam etmeliyiz. İşte zaten felsefe bunun için vardır.
3. Ev sahibinin doğruyu söylemiş olmasından emin olunabilir mi? Yorumlayınız.
CEVAP:Emin olamayız elbette ama kendimiz bir yorumda bulunarak doğru söyleyip söylemediği hakkında bir fikir ortaya koyabiliriz. Emin olmak için boruları sayarız. Boru konulduğunda eğer sobanın yükseltmek için kullanılan materyale ihtiyaç duyulmuyorsa doğru söylemiş olabilir.
4. Sözler gerçeğin, tahminler olacakların yerine geçebilir mi? Yorumlayınız.
CEVAP:Geçemez . Ama yorumlayınız denildiği için şöyle bir yorumda bulunsan hiçte fena olmaz. Dyelim ki Maç sonucunu ahmin ediyorsunuz ve tuttuğunuz takım 3 -0 yenecek dediniz. Bu bir tahmindir değil mi? peki bu tahmin olacak diye bir kural var mı. Yok. Peki tahininiz tuttu diyelim . Siz tahmin ettiniz diye mi tuttu sizce.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 23  Cevapları
1. Farklı düşünme tarzlarının olay ve durumları yorumlamadaki etkileri neler olabilir?
Tartışınız.
CEVAP:Olumlu katkısı olur diye düşünüyoruz. Zira Farklı her düşünce gerçeğe giden bir yoldur diyebiliriz.
2. İnsanların sosyoekonomik durumları, düşünme tarzlarını nasıl etkiler? Tartışınız.
CEVAP:Sosyal çevre ve ekonomik durum düşünme tarzına direkt etki eder diye düşünüyorum. Çünkü İnsan maddi gücüne göre soslay çevresine göre düşünür. Afrikada yaşayan bir insanla Amerika da Silikon vadisinde yaşayan bir gencin düşünce tarzları aynı değildir.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 24 Cevapları
Aşağıda verilen mektubu okuyup mektuptan felsefi düşünüşün örnekleri olabilecek cümleleri bulunuz. Bulduğunuz cümleleri Tablo 1.1’de boş bırakılan yerlere yazınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 25 Cevapları
1. Felsefi soruların soru hâlindeyken kendi başına anlamlı ve değerli olması neyi
ifade etmektedir?
Cevap:Gündelik hayattaki sorular tek başına bir anlam ifade etmezken felsefi sorular insanları yönlendirir. Farklı düşünmesini sağlar. Bir fikre ve amaca hizmet eder.
2. Felsefi “Nedir?” sorularıyla diğer “Nedir?” sorularına yönelik ikişer soru yazınız
ve bunlar arasındaki farkı belirtiniz.
Cevap: Felsefi: İyilik nedir?
Diğer: Sınıfın en iyisi kim?
Felsefi: Başarı nedir?
Diğer: Türkiye’nin en başarılı şirketlerini yazın?

3. Metinden hareketle üç tane felsefe sorusu yazınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 27 Cevapları
1. Metinde geçen “bakmak için durmak” sözüyle ne anlatılmaktadır?
Cevap: Bireyin başına gelen olayların neden olduğunu düşünmesi, olayları anlamlandırması ve ders çıkarıp buna göre davranması anlatılmak istenmektedir.
2. Felsefenin hayat tarzı üzerindeki etkileri neler olabilir?
Cevap:Felsefenin hayat üzerindeki etkisi çoktur.İnsanı en başta eleştirel düşünmeye yöneltir.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 33 Cevapları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1. Felsefe tarihinde ilk filozof THALES  olarak kabul edilir.
2. İslam felsefesinde felsefe kavramının eş anlamlısı olarak HİKMET kavramı da kullanılır.
3. Bir düşüncenin kendi içinde çelişki barındırmamasına TUTARLILIK denir.
4. Herhangi bir düşünceyi ya da görüşü ele alırken onu olduğu gibi kabul etmemek
felsefi düşüncenin ELEŞTİREL OLMA özelliğindendir.

Aşağıda Romen rakamlarıyla sol sütunda verilen filozofları sağ sütunda harf ile verilen alanlarla eşleştirerek parantez içine doğru harfi yazınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 33 Cevapları

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 33 Cevapları

Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.
6. Günlük hayatta “Düşüncesizlik ettim.” ve “Düşünmeden konuştum.” gibi ifadeler kullanılır.
Düşünmeden eylemde bulunmak ya da konuşmak nasıl mümkün olabilir?
CEVAP: Aslında bu cümle yanlıştır. İnsan düşünmeden konuşamaz sanırım. Fakat belki aceleyle yada iyice tartmadan konuşabilirse bu durumda bir deyim olarak düşünmeden konuştum diyebilir.

7. Bir filozof, insanların giyinmesi için hayvan kürklerinin kullanılıp kullanılmaması
tartışmalarına nasıl katkıda bulunur?
CEVAP: Felsefe de akıl yürütme ve mantık olduğu için genel olarak sorular sorarak bu duruma aldığı cevaplara göre katkı sunar.

8. Felsefenin birey ve topluma kazandırdığı niteliklerden üçer tane yazınız.

CEVAP:Ortak bir kültürün oluşmasını sağlar
Farklı toplulukların bir arada yaşamasını sağlar
Bireyin kendini tanıyabilmesini sağlar

 

 

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 34 Cevapları
9 ve 10. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Sıradan algılara dair “Havuzun derinliği kaç metredir?”, “Bugün yağmur yağar mı?”, “Bu
fotoğraf kaç piksel?” ve “Dünyanın en uzun nehri hangisidir?” gibi sorular birer felsefi soru
niteliği taşımazken “İnsanlar doğaları gereği bencil midir?”, “Güzellik nedir?”, “Hayattaki
en büyük değer nedir?” ve “Hayatın anlamı nedir?” gibi sorular felsefi sorular kapsamındadır.
9. Felsefi soruları diğer sorulardan ayıran özellikler nelerdir?

Cevap: Felsefi sorular tartışmaya açıktır ve cevaplar değişkendir. örneğin ; ” insan özgür müdür ?” sorusu felsefi sorudur fakat cevaplar değişkendir. 2×2=4 tür.
Gündelik olarak eyleme yönelik sorulan sorularda sorunun kendi başına bir anlamı yoktur. Oysa felsefe sorularında daha bir soru olarak bile olmuş bitmiş bir durum vardır. Cevapsız bile kalsa belki de tam bir cevap gerektirmediğinden daha soru olarak yeterince bir başarı ortaya koyar, belirli bir boyutu aşar. Bir soru ile insanlar belli bir yöne bakmaya başlar.

10. Parçadan hareketle felsefi soru niteliği taşıyan ve taşımayanlara ikişer tane örnek
yazınız.
Cevap:Bilmek mutluluk mudur?
Varlık nedir?
Türkiye’nin başkenti neresidir?
Beşiktaş ne zaman kuruldu?

13-15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“Felsefenin gereksiz, pratik değerden yoksun veya aşırı ölçüde soyut olduğunu ileri sürenler felsefeyi şu şekilde eleştirir: Felsefe bize bir yarar sağlamaz.”
11. Bu eleştiriyi yapanlar neden bu şekilde düşünmektedir?
Cevap: Felsefenin ucu açık fikirlere yer vermesi, sorgulayıcı olması ve tek bir doğru cevabının olmamasından kaynaklanır.

12. Bilginin değerine dair tek ölçüt yarar olabilir mi? Açıklayınız.
Cevap: Bilginin değer sadece pratik yarar sağlayan, tekdüze ve eleştiriden uzak değerlendirilemez.

13. Bu iddiaya karşı öne sürülebilecek görüş nedir?
Cevap: Felsefe bireylere ve toplumlara farklı bakış açıları sunan ve yön veren bir bilimdir.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 35 Cevapları
14. Aşağıdaki kavramlardan hangisi felsefenin terim anlamıyla doğrudan ilişkili değildir?
A) Bilgelik
B) Hakikat
C) Hikmet
D) Bilgi
E) Şüphe

15. “Bir masanın kendine dair bir algısı yoktur. Rengini, şeklini ve işlevini bilemez. İnsan için ise durum böyle değildir. İnsan fiziksel, zihinsel ya da duygusal anlamda kendine dair gerçeğe uygun olan ya da olmayan fikirlere sahiptir.”
Bu durum aşağıdaki kavramların hangisiyle ifade edilebilir?
A) Öz bilinç
B) Duyum
C) Şüphe
D) Kaygı
E) Merak

16. “Felsefenin kesin tanımını yapmak mümkün olamamıştır. Gerek felsefi düşüncenin kişiye özgü olması, gerek toplumsal ve tarihsel koşulların etkisi felsefenin algılanışını ve tanımlanmasını etkilemiştir. Ancak felsefeye dair bu farklı algılanış, zenginlik olarak kabul
edilmektedir.”
Parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi felsefeyle ilgili olarak söylenemez?
A) Felsefe öznel bir etkinliktir.
B) Felsefe toplumsal koşullardan etkilenebilir.
C) Filozoflar, düşüncelerini ortaya koyarken yaşadıkları çağdan etkilenir.
D) Felsefede uzlaşılmış bir tanımın olmaması eksikliktir.
E) Felsefe, bilim gibi kesinliğe sahip değildir.

17. Aşağıda felsefeyle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Felsefede cevaplar öznel, sorular ise evrenseldir.
B) Felsefe, insanın kendini ve evreni anlama çabasıdır.
C) Felsefe eleştirel düşünmeyi temel alır.
D) Felsefe; merak, şüphe ve sorgulamaya dayanır.
E) Felsefenin ortaya koyduğu tüm bilgiler, bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

18.
I. Deneysel olma
II. Tutarlı olma
III. Sadece toplumu konu alma
IV. Evrensel olma
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri felsefi düşünüşün özellikleri arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) I ve III
E) III ve IV

19. Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özellikleri arasında yer almaz?
A) Hakikati bulmaya yönelik sorulardır.
B) Daha çok anlam arayışında olan sorulardır.
C) Sadece somut olana yönelik sorulardır.
D) Zamanın ötesindeki sorulardır.
E) Kendi başına anlamlı olan sorulardır.

 10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları sayfa 36 Cevapları
20. “Felsefe, konusu ve yöntemi bakımından akıl ve mantık kurallarına uygundur. Cevapları öznel olsa dahi soruları ve konuları tüm insanlığı ilgilendirir.”
Bu parçada felsefenin hangi özellikleri vurgulanmıştır?
A) Rasyonel olma-evrensel olma
B) Birikimli olma-tutarlı olma
C) Rasyonel olma-tutarlı olma
D) Merak etme-evrensel olma
E) Refleksif olma-şüphe duyma

21. “Felsefe belli bir topluma ya da çağa ait bir düşünce değildir. Zamanı ve çağı aşar. Felsefe bu anlamda zamansız bir düşünme biçimidir.”
Bu parçada felsefenin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Sorgulayıcı olma
B) Birikimli olma
C) Eleştirel olma
D) Tutarlı olma
E) Evrensel olma

22. “Bir çağı ve ulusu anlamamız için onun felsefesini anlamamız ve felsefesini anlamak
için de belirli bir düzeyde felsefeci olmamız gerekir. İnsanların içinde yaşadıkları koşulları bilmek felsefelerini saptamada çok önemlidir. Diğer yandan felsefeleri de onların koşullarını sağlamada oldukça belirleyicidir.”
Aşağıdaki yargılardan hangisi metinde geçen düşünceyi desteklemektedir?
A) Bir ulusun felsefesini anlamak için o toplumda yaşamak gereklidir.
B) Bir toplumu ve felsefesini anlamak için felsefe bilgisine ihtiyaç vardır.
C) Felsefe, toplumsal koşullardan bağımsızdır.
D) Felsefi etkinlik, toplumsal yaşantıyı etkilemez.
E) Geçmiş çağların felsefesi, yaşanılan çağın düşüncelerinden sentezlenmiştir.

2 Comments

Leave a Reply