İNDİRİNANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları

=

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları 2. Ünite Cevapları

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 38 Cevapları
1. Cevabı önceden düşünülmemiş soru sormak mümkün müdür?
2. Bir fikrin doğruluğuna nasıl ikna olursunuz?
3. Bir düşünceyi ifade eden cümle, o düşünceyle tamamen örtüşür mü?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 39 Cevapları

1. “Siz, x filmi çok izlendiği için başarılı olduğunu düşünüyorsunuz ama bence yanılıyorsunuz.
Film başarılı olduğu için çok izleniyor.” şeklindeki bir argüman hangi basamağa
aittir? Neden?
2. Günlük hayatta karşılaştığınız argümanlara karşı çıkarken hangi basamakları
kullanırsınız?

++

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 40 Cevapları

1. Görüşlerinizi oluştururken nelere dikkat ettiniz?
2. Hangi kavrama yönelik görüşlerde en fazla farklılık görülmüştür? Bunun nedeni
neler olabilir?
3. Görüşünüzü başka bir görüş nasıl değiştirebilir?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 41 Cevapları

Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Önerme olup olmadıklarını nedenleriyle birlikte örnekteki
gibi karşısına yazınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 43 Cevapları

1. Hawking’i destekleyen kişiler, hangi sav (yargı, önerme) veya argümanları öne
sürmektedir?
2. Hawking’e karşı hangi savlar (yargı, önerme) veya argümanlar öne
sürülmektedir?

 

++

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 48 Cevapları

1. Ana problemin hangi paragrafta yer aldığını altını çizerek belirtiniz.
2. Metindeki sav ve kanıtları bularak altını çiziniz.
3. Hangi paragrafta probleme yönelik görüş ileri sürülmüştür? Altını çizerek
belirtiniz.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 49 Cevapları

1. Aynı dili kullanmak anlaşabilmek için yeterli midir? Neden?
2. Farklı dilleri kullananlar farklı düşünüyor olabilir mi? Neden?

 

++

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 51 Cevapları

Aşağıda bölümler içinde karşılıklı konuşmalar verilmiştir. Bu konuşmalardan hareketle verilen soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 51 Cevapları
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 51 Cevapları

1-Gazâlî’ye göre iletişimi sağlayan en önemli araç nedir? Açıklayınız.
2-Gazâlî’ye göre dil ve düşünme arasında nasıl bir bağ vardır?
3-Düşünme ve konuşma, anlatmak istenenlerle her zaman örtüşür mü? Açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 53 Cevapları

1.Soru sormanın işlevleri neler olabilir?
2. Soru sormanın yöntemi var mıdır? Açıklayınız.
3. İnsanın soruyu kendine sormasıyla başkasına sorması arasında nasıl bir fark
vardır?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 55 Cevapları

1. Yalan söylemek doğru mudur?
2. Bir ürün %25 indirimli olarak 90 TL’ye satılıyorsa
indirim yapılmamış fiyatı nedir?
3. Hıçkırık nedir?
4. Arabasının camına 10 dakika sonra geleceğini yazan
bir insanın ne zaman gittiğini nasıl anlarsınız?
5. Hayatın anlamı nedir?
6. Cumadan ve pazardan sonraki günlerin
cumartesi ve pazartesi olarak isimlendirilmesinin
nedeni nedir?
7. Yarısı boş bardak mı yoksa yarısı dolu bardak mı?
8. Varlık var mıdır?
9. Uzaylılar var mıdır?
10. Saçı olmayanlar kel midir?
11. Aç kalınca yemek yer misin?
12. Özgürlük nedir?
13. Aynadaki görüntü nasıl oluşur?

Cevapladığınız sorulardan hareketle aşağıda verilen soruları cevaplayınız.
1. Hangi sorular cevabını içinde taşımaktadır? Neden?
2. Hangileri bilimin cevap aradığı sorulardır? Neden?
3. Hangileri felsefe alanına yönelik sorulardır? Felsefe sorularını diğer sorulardan
ayıran özellikleri düşünerek açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 57 Cevapları

1. Nasrettin Hoca’nın herkesi haklı bulması bir sorun mudur? Açıklayınız.
2. Bir insanın herhangi bir konuda haklı olduğuna nasıl karar verirsiniz?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 59 Cevapları

1. Metnin temel görüşünü bulunuz.
2. Yazarın görüşünü oluşturan argümanları bulunuz. Bulduğunuz argümanları sınıf
ortamında tartışınız.
3. Altını çizdiğiniz cümlelerin önemli olduğunu size düşündüren nedir?

++

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 60 Cevapları

 

1. Necla ve Aydın’ın tartışma konusu nedir?

2. Necla ve Aydın’ın bu konu hakkındaki görüş ve argümanları nelerdir?

3. Bu parçada geçen felsefi kavramlar hangileridir?

4. Necla ve Aydın’ın argümanlarının ikna ediciliğini tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 63 Cevapları

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.
1. İfade edilen iki yargının birbiriyle çelişik olmamasına ……………….. denir.
2. Yanlış da olsa bir yargı bildiren cümlelere …………………… denir.
3. Genel bir yargıdan yola çıkarak daha özel bir sonuca ulaşmaya …………………… denir.
4. ……………………, bir ifadenin gerçekliğe uygun olmasıdır.
5. ……………..…., bir görüşü güçlendirmek için destekleyici ifadeler öne sürme sürecidir.

B-Aşağıda belli konular üzerine verilen kavramlar Romen rakamlarıyla sol sütunda, bu
kavramlarla ilgili olan felsefi sorular da harflerle sağ sütunda verilmiştir. Bunların birbirleriyle ilgili olanlarını eşleştirerek parantez içine doğru harfi yazınız.

++

Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını ilgili alanlara yazınız.

Aşağıdaki kavramlara dair hangi sorular sorulabilir? Oluşturduğunuz soruları
kavramların karşısındaki uygun yerlere yazınız.
Ahlak ………………………………………………………………………………………..

Güzel ………………………………………………………………………………………..
Vural ………………………………………………………………………………………..
Varlık ………………………………………………………………………………………..
Düşünme………………………………………………………………………………………..

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 64 Cevapları

8-11. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
ESTRAGON (Estragon) -Çok güzel bir yer. Haydi
gidelim artık.
VLADIMIR (Viladimir) -Gidemeyiz.
ESTRAGON -Niye?
VLADIMIR -Godot (Godo)’u bekliyoruz.
ESTRAGON -Doğru. (Bir süre.) Burası olduğundan
emin misin?
VLADIMIR -Neresinin?
ESTRAGON -Beklenecek yerin.
VLADIMIR -Ağacın önünde, dedi. (Ağaca bakarlar.)
Başka ağaç var mı görünürde?
ESTRAGON -Ne ağacı?
VLADIMIR -Söğüte benziyor.
ESTRAGON -Yaprakları nerede?
VLADIMIR -Dökülmüşler.
ESTRAGON -Gözyaşları dinmiş.
VLADIMIR -Ya da mevsim gereği böyle.
ESTRAGON -Bir fide mi bu?
VLADIMIR -Bir fidan.
ESTRAGON -Bir fide.
VLADIMIR -Bir. (Kendini toparlar.) Dilinin altında
ne var senin? Yanlış yerde olduğumuzu mu
söylemek istiyorsun?
ESTRAGON -Burada olması gerekirdi.
VLADIMIR -Kesin olarak gelirim demedi ki.
ESTRAGON -Ya gelmezse?
VLADIMIR -Biz de yarın geliriz.
ESTRAGON -Sonra da öbür gün.
VLADIMIR -Kimbilir.
ESTRAGON -Ve böylece sürer gider.
VLADIMIR -Yani…
ESTRAGON -O gelene kadar.
VLADIMIR -Çok acımasızsın.
ESTRAGON -Dün de geldik.
VLADIMIR -Dur bakalım, orada faka bastın işte.
ESTRAGON -Dün ne yaptık?
VLADIMIR -Dün ne mi yaptık?
ESTRAGON -Evet.
VLADIMIR -Şey… (Öfkelenerek) Senin de ortalığı
karıştırmakta üstüne yok.
ESTRAGON -Bana kalırsa yine buradaydık.
VLADIMIR (Çevresine dairesel bakarak) -Burası
sana bildik bir yer gibi mi geliyor?
ESTRAGON -Öyle demedim.
VLADIMIR -Öyleyse?
ESTRAGON -Yine de olabilir.
VLADIMIR -Ama yani… bu ağaç… (Seyircilere
doğru dönerek)
ESTRAGON -Bu akşam olduğundan emin misin?
VLADIMIR -Neyin?
ESTRAGON -Beklememiz gerektiğinin.
VLADIMIR -Cumartesi, dedi. (Bir süre.) Sanırım.
ESTRAGON -Mesaiden sonra.
VLADIMIR -Bir yere not almışımdır. (Tıkabasa
dolu olan ceplerini karıştırır.)
ESTRAGON -Ama, hangi cumartesi? Ayrıca da
bugün cumartesi mi? Cumartesiden çok pazar
değil mi bugün?
VLADIMIR (Sanki tarih manzaraya yazılıymış
gibi, şaşkın, çevresine bakınırken) -Olanaksız.
ESTRAGON -Ya da perşembe.
VLADIMIR -Ne yapacağız?
ESTRAGON -Dün akşam gelip de bizi bulamadıysa
bugün gelmez tabi.
VLADIMIR -Ama dün akşam geldik, diyorsun.
ESTRAGON -Yanılabilirim. (Bir süre) Biraz konuşmayalım;
ha, ne dersin?
….
POZZO (Pozo) (Lafı gevelemeden ) -Godot kim?
ESTRAGON -Godot mu?
POZZO -Beni Godot sandınız ya?
VLADIMIR -Onu da nereden çıkarıyorsunuz bayım,
ne münasebet bayım.
POZZO -Kim o?
VLADIMIR -Pekala, o bir… o bir tanıdık.
ESTRAGON -Tam da değil, pek öyle tanımıyoruz.
VLADIMIR -Tabi… pek öyle tanımıyoruz onu…
bir parça…
ESTRAGON -Ben görsem bile tanımam.
POZZO -Beni o sandınız ama.
ESTRAGON -Yani… karanlık… yorgunluk… güçsüzlük…
bekleyiş… itiraf ederim ki… bir an…
sandım ki…
VLADIMIR -Dinlemeyin onu. Bayım, dinlemeyin
onu!
POZZO -Bekleyiş mi dedin? Demek onu
bekliyorsunuz?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 65 Cevapları

8. Samuel Beckett’in (Samuel Beket) “Godot’yu Beklerken” eserinden alınan bu parçada
Estragon ile Vladimir’in yaptıkları ve düşündükleri tutarlı mıdır? Açıklayınız.

9. Estragon ile Vladimir’in Godot’yu beklemeleri esnasında söylediklerinden yola çıkarak
yaptıkları akıl yürütmelerin doğru olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.

10. Estragon ile Vladimir’in Pozzo’yu Godot’ya benzetmeleri ve aslında Godot’yu tanımıyor
olmalarını; görüş, argüman, analoji, tutarlılık ve gerçeklik süreçlerine göre
değerlendiriniz.

11. Bu parçadan yola çıkarak Estragon ile Vladimir’in bekleyişleri ile ilgili hangi felsefi
sorular üretilebilir?

++

12 ve 13. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“XIX. yy. kadınlar için roman çağıdır. Kadınlar bu çağda roman yazmış ve bundan az da
olsa para kazanmıştır. Bunun öncüsü Aphra Behn olarak gösterilmektedir. Kadınlar, onun
mezarının üstünü çiçeklerle kaplamalıdır çünkü kadınlara akıllarından geçenleri söyleme
özgürlüğünü veren odur. Kadın yazarların kitaplarına göz gezdirilirse birkaç istisnai durum
dışında hepsinin roman olduğu görülmektedir. Çünkü bu kadınların kendilerine ait bir odaları
yoktur. Eğer bir kadın yazmak isterse bunu ortak salonda yapmak zorundadır. Burada
da yazarken yazması sürekli bölünürdü. Kadınların o dönemde seyahat ve eğitim imkânları
da yoktur. Otobüsle Londra’yı gezemez ve tek başlarına bir lokantada yemek yiyemezlerdi.
Dolayısıyla bir kadının edebiyat alanında alabileceği tek eğitim, karakter eğitimi ve duygu
analiziydi. Kişisel ilişkiler gözlerinin önünde gerçekleşirdi. Bu yüzden orta sınıf kadını yazmaya
başladığında doğal olarak romanla işe başlardı.”
12. Virginia Woolf’un (Virjinya Vulf) “Kendine Ait Bir Oda” adlı kitabından düzenlenen bu
parçada öne sürülen temel görüş nedir?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 66 Cevapları

13. Bu görüşü desteklemek için öne sürülen argümanları bulup yazınız.

14 ve 15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
“İlk Çağ’da yaşayan biri; yalan söylemenin, Tanrı’yı küçümsemenin ve aynı zamanda insanlardan
korkmanın bir kanıtı olduğunu söylerken utanç verici olarak nitelediği yalan, iğrenç bir
kötülüktür. İğrençliği ve bozukluğu yalandan daha zengin bir biçimde temsil etmek mümkün
değildir. Çünkü insanlar bölgesinde ödlek olmaktan ve Tanrı’nın bölgesinde yürekli olmaktan
daha iğrenç, neyi hayal edebiliriz? Zekâmız sadece sözün yoluyla hareket ettiğine göre bu sözü
bozan topluma ihanet etmiştir. Bu, istençlerimizin ve düşüncelerimizin birbiriyle bağlantı kurmasını
sağlayan tek araçtır, ruhumuzun tercümanıdır; eğer eksik olursa artık tutunamayız ve
birbirimizi tanıyamayız. Eğer bizi aldatırsa tüm alışverişimizi bozar ve toplumsal yapımızın tüm
bağlantılarını yok eder.”
Montaigne, Denemeler
14. Yukarıdaki parçada dile getirilen temel görüş nedir?

15. Metinde savunulan görüşü destekleyen argümanları tespit ediniz.

16. “Diller arası çevirilerde sıkıntılar olduğu, özellikle şiir gibi metinlerde bu durumla sık sık
karşılaşıldığı görülür.” Dil çevirilerinde yaşanan bu sıkıntı, felsefi metinlerde ne tür
sonuçlara yol açar? Açıklayınız.

17. “Fakat Allah kahretsin! İnsan anlatmak istiyor albayım,
Öyle budalaca bir özleme kapılıyor.
Bir yandan da hiç konuşmak istemiyor.
….
Tehlikeli oyunlar oynamak istiyor insan,
Bir yandan da kılına zarar gelsin istemiyor.
Küçük oyunlar istemiyorum albayım.
Kelimeler, kelimeler albayım, bazı anlamlara gelmiyor.”
Yukarıda Oğuz Atay’ın “Tehlikeli Oyunlar” adlı eserinden alıntı yapılmıştır. Bu parçadaki
çelişkili ifadeleri yazınız.
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 67 Cevapları

18. Bir argümanın hatalı olması ne anlama gelir?

19. Bir görüşün temellendirilmesi için neler yapılmalıdır?

20. Geçerli argüman ile dil arasında nasıl bir bağlantı vardır?

++

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

21. Aşağıdaki sorulardan hangisi felsefi soru değildir?
A) En iyi yönetim şekli nedir?
B) Evrensel ahlak yasası var mıdır?
C) Gökkuşağı nasıl oluşur?
D) Sanatta ilerleme var mıdır?
E) Evrenin bir amacı var mıdır?
22. Aşağıdakilerden hangisi dilin işlevlerinden
biri değildir?
A) Yazma
B) İletişimi kolaylaştırma
C) Sembolleştirme
D) Düşünme ve anlamlandırma
E) Sosyalleşme
23. Aşağıdakilerden hangisi “adalet”
kavramıyla doğrudan ilintili bir soru
değildir?
A) Adalet ve eşitlik aynı şeyler midir?
B) Hak nedir?
C) Güzellik kişiye göre değişir mi?
D) Tam anlamıyla adaleti sağlamak
mümkün müdür?
E) En iyi yönetim biçimi nedir?
24. Paradoks; düşünceler arasında tartışmaya
açık, kesin bir yargı içermeyen
ve karşıtlık olarak tarif edilir. Giritli bir
filozofun “Bütün Giritliler yalancıdır.”
sözüyle doğru mu yalan mı söylediği
konusundaki çözümsüzlük, paradoks
için bilinen bir örnektir.
Bir paradoksun çözümündeki zorluğun
temel sebebi nedir?
A) Paradoksu dile getirene yönelik
güven sıkıntısı
B) Paradoksların karışık olması
C) Cevaplar arasında aşılamayan bir
çelişki olması
D) Paradoksların saçma olması
E) Paradoksların hayal ürünü olması

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 68 Cevapları

25. Bir argümanın ya da argümanı oluşturan
önermelerin kendi içinde veya
birbiriyle uygun olması o argümanın ya
da önermenin ……………… olduğunu
gösterir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan
hangisi getirilmelidir?
A) Çelişmez
B) Gerçek
C) İmge
D) Tutarlı
E) Geçerli
26. Dil, bir toplumdaki en kapsamlı uzlaşımdır.
Her insan, uzlaşılmış böylesi
bir yapının içine doğar. Dil, öğrenilen
bir yapıdır. Dil sayesinde sorular ve
cevaplar üretilir. Kişinin kendini ve
başkalarını anlayabilmesi, dilin doğru
kullanılmasına bağlıdır. Dil, öğrenilen
bir şey ise düşünme, neden öğrenilen
bir durum olmasın ki?
Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek
temel anlam nedir?
A) Dil, düşünmeyi yavaşlatır.
B) Düşünmek dili aşamaz.
C) Dil ve düşünme bir arada ele
alınmalıdır.
D) Dile gelmeyen düşünceler boştur.
E) Farklı diller farklı düşünmelerin
sonucudur.
27. “Önermelerin tek tek doğruluğundan
bahsedilebilir. Tutarlılık ise tek tek
doğru kabul edilen önermelerin birbirini
yanlışlamaması, birbiriyle çelişmemesi
durumudur. Örneğin “Deniz mavidir.”
ya da “Deniz gridir.” önermeleri, havanın
ve bölgenin durumuna göre doğru
kabul edilseler de bir arada tutarsız
önermelerdir.”
Bu açıklama aşağıdaki sorulardan
hangisine verilmiş bir yanıttır?
A) Geçerlilik nedir?
B) Doğruluk ve gerçeklik aynı şey
midir?
C) Gerçeklik göreceli midir?
D) Doğruluk uygunluk mudur?
E) Doğru olan tutarlı mıdır?
28.
I. Türkiye’nin başkenti neresidir?
II. Özgürlük nedir?
III. Herkesin kabul edebileceği bir ahlak
ilkesi var mıdır?
IV. Zamanda yolculuk mümkün müdür?
V. Semizotu astıma iyi gelir mi?
Yukarıdaki soruların hangileri felsefi
sorulardır?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I-II
D) II-III
E) III-V
29. “Tasarruftan kaçının, suyu boşa harcamayın.”
ifadesinde tasarruf kavramı
yanlış kullanılmıştır. Anlam hatasını
düzeltmek için onun yerine aşağıdaki
kavramların hangisi getirilmelidir?
A) Tasavvur
B) İsraf
C) Ücret
D) Tevazu
E) Cimrilik

SPONSOR BAĞLANTI

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir