İNDİRİNANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları

=

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 70 Cevapları

Ünite Hazırlık Soruları
1. Bir şeye var demenin koşulları neler olabilir?
2. Bilgi, insan için neden önemlidir?
3. Bilimsel çalışmaların amacı neler olabilir?
4. Ahlaklı olarak nitelendirilen insanın özellikleri neler olabilir?
5. İnsanlar dine neden ihtiyaç duyar?
6. Siyasetin toplumsal hayata etkileri nelerdir?
7. Sanat, toplumu yansıtabilir mi?

 

++

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 71 Cevapları

1. Cuang Cou’nun yaşadığı gerçeklik probleminin nedenleri neler olabilir?
2. Gerçek bilinebilir mi? Yorumlayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 72 Cevapları

1. Bilimsel gelişmelerin varlık felsefesi tartışmalarına ne tür etkileri olabilir? Tartışınız.
2. Nurettin Topçu’nun “Var olmak, düşünmek ve hareket etmektir.” sözünü tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 73 Cevapları

1. Metafizik, ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
2. Metafiziğin diğer bilimlerden farkı nedir? Açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 74 Cevapları

++

1. Bilim, “Varlık var mıdır?” sorusunu felsefenin sorduğu gibi neden sormaz?
Yorumlayınız.
2. İnsanın, varlığı anlama ve açıklama çabasının nedenleri nelerdir?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 76 Cevapları

1. Birbiri ardına gelen olaylar neden sonuç ilişkisi olarak düşünülebilir mi?
2. Hume nedenselliğe neden karşı çıkmaktadır?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 77 Cevapları

1. Varlık türlerinin farklılıkları nelerdir?
2. Metafiziğin hangi yönü eleştirilmiştir?
3. Metne göre metafizik ve ontoloji arasındaki farklar nelerdir? Yazınız.

++

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 78 Cevapları

1. Şiirde sonbahar kavramı hangi varlık türünü ifade etmektedir?
2. Yalnızlık, şiire göre insanın yaşadığı bir durum mu yoksa insanın farklı bir var
oluşu mudur? Değerlendiriniz.
3. Şiirden hareketle yalnızlık hakkında felsefi bir soru oluşturup sorunuzu aşağıda
boş bırakılan yere yazınız

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 79 Cevapları

1. Metinde bir insanın somut varlığından öte o kişinin resmine âşık olunması varlık
felsefesi açısından değerlendirildiğinde bu durum hangi akıma karşılık gelir?
Gerekçeleriyle değerlendiriniz.
2. Repliklerde geçen “benim dünyam” sözüyle ifade edilen nedir?
3. Halil’in bir resme yönelik yaşadığı bu durumun psikolojik bir sorun değil de
felsefi bir yaklaşım olduğunu nasıl temellendirebilirsiniz?
4. Meral’in kendi resmi ile kendisini bir ve aynı olarak kabul etmesi hangi varlık
anlayışına karşılık gelir? Değerlendiriniz.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 81 Cevapları

1. Yolu bulmak için bilgiye mi yoksa tahmine mi başvurursunuz? Neden?
2. Yolu bulmak için elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğuna veya yanlışlığına nasıl
karar verirsiniz?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 83 Cevapları

1. Algı yanılmaları, bilginin doğruluğu için şüphe oluşturur mu? Açıklayınız.
2. Doğru bilgiye nasıl ulaşılabilir?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 83 Cevapları

1. Bu bilgiler, bilginin kaynağına yönelik hangi görüş veya görüşlere kanıt olabilir?
Açıklayınız.

2. Bu bilgilerin doğruluğunun mümkün olmadığı nasıl savunulabilir?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 86 Cevapları

++

1. Duyumlar herkeste aynı biçimde mi ortaya çıkar? Açıklayınız.
2. İnsanın bilgisinin ayırt edici özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 89 Cevapları

1. Deneyle kanıt göstermeyi neden daha önce kimse denememiştir? Yorumlayınız.
2. Galilei’nin görüşü kabul edilmeli midir? Yorumlayınız.
3. Bilimsel açıklama her durumda işe yarar mı? Yorumlayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 93 Cevapları

1. Bilimsel yöntem kesin bir bilgi verir mi? Açıklayınız.
2. Bilim, felsefeden yararlanır mı? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 95 Cevapları

1. Fen bilimlerinin (fizik, kimya vb.) sosyal bilimlere (psikoloji, sosyoloji vb.) göre
daha önce felsefeden ayrılmasının nedenini açıklayınız.
2. Bu çağda bilim, felsefeye göre daha ön planda mıdır? Örneklerle açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 96 Cevapları

1. Russell, ifadesinde bilgelik ve bilimi neden karşılaştırıyor?
2. Bilimin olumsuz etkilerinin yaygınlaşmasından kimler sorumlu tutulabilir?
3. Bilimin kötüye kullanımının engellenmesi için neler yapılabilir?
4. Russell’ın bildiride etkin rol oynayan tavrını, “bilgelikle birleşen bilim” görüşüne
göre değerlendiriniz.
10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 97 Cevapları

1. Öğrencilerin yerinde siz olsaydınız tepkiniz ne olurdu?
2. Derse geç kalmasına rağmen profesörün yavruyu kurtarması doğru bir eylem midir?
3. Görevliye haber verip dersine yetişmesi, bu arada yavrunun boğulmuş olmasından
profesör sorumlu tutulabilir mi?

++

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 99 Cevapları

1. İnsanın özgür olduğunu belirleyen ölçüt, davranışları mıdır? Tartışınız.
2. Özgürlüğün sınırı var mıdır? Tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 103 Cevapları

1. Cottard’ın vebayla savaşmak istememesi kararını doğru buluyor musunuz?
Neden?
2. Cottard, gönüllülere katılsaydı ne tür sonuçlar ortaya çıkabilirdi? Yorumlayınız.
3. Cottard’ın vebayla savaşan gönüllülere katılmamasını toplumsal ve bireysel
mutluluk bağlamında değerlendiriniz.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 104 Cevapları

1. Tercih çoğunlukta olan hastalardan mı yoksa hayati tehlikesi olan hastadan
yana mı kullanılmalıdır? Yorumlayınız.
2. Eğer karar çoğunluktan yana kullanılırsa bir kişinin hayatını kaybetmesine
neden olan ancak çoğunluğun mutluluğunu sağlayan bu durum ahlaki midir?
Yorumlayınız.

 

1. Yukarıdaki metni özgürlük, sorumluluk ve kural bağlamında değerlendiriniz.
Düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışınız.
2. Okulda yaşadığınız bir olay ya da durumu aşağıda boş bırakılan yere yazınız. Bu
olayı özgürlük, sorumluluk ve kural ilişkisine bağlı olarak değerlendirerek sınıf
ortamında tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 106 Cevapları

1. İnsanın Tanrı’nın varlığıyla ilgili düşünmesinin nedenleri nelerdir? Tartışınız.
2. Tanrı’nın varlığıyla ilgili farklı görüşlerin ortaya çıkmasının sebepleri neler olabilir?
Tartışınız.

++

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 107 Cevapları

1. Bu kanıtların Tanrı’nın varlığına yönelik hangi görüşler tarafından ileri sürüldüğünü
açıklayınız.
2. Bu çağda bilgi alanlarında görülen gelişmeler, Tanrı’nın varlığına yönelik yapılan
tartışmaları nasıl etkilemiştir?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 109 Cevapları

1. Büyük Patlama Teorisi, din felsefesinde tartışılan evrenin bir sonu olup olmadığına
yönelik probleme delil olarak sunulabilir mi? Açıklayınız.
2. Evrene yönelik yapılan açıklamaların doğruluğunu test edebilir miyiz?
Yorumlayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 110 Cevapları

1. Ölümden sonra yaşamın olup olmadığı sadece akla dayanarak açıklanabilir mi?
Tartışınız.
2. Ölümden sonra yaşamın olup olmaması neden önemlidir? Tartışınız.

1. İnanç akılla temellendirilebilir mi? Tartışınız.
2. Filozof, aynı zamanda din adamı da olabilir mi? Tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 111 Cevapları

1. İnsan, kim olduğunu neden merak eder?
2. Ben kimim konusunda neden farklı cevaplar vardır?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 113 Cevapları

++

1. Mutluluk, ölçülebilir mi? Yorumlayınız.
2. Küresel Mutluluk Endeksi örneğinden yola çıkarak mutluluk ve devlet bağını
açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 114 Cevapları

1. İnsanların farklı siyasi görüşlere sahip olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.
2. Siyasetin olmadığı bir toplum mümkün müdür? Tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 118 Cevapları

1. Platon’a göre devletin ortaya çıkmasındaki nedenler nelerdir?
2. Rousseau’nun metninden hareketle içinde yaşadığınız toplum ve devletin kurallarına
neden uyduğunuzu açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 120 Cevapları

1. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” yargısını egemenliğin kaynağı düşüncesiyle
değerlendiriniz.
2. Egemenliğin kaynağı ve meşruiyeti açısından monarşilerle demokrasileri kıyaslayarak
değerlendiriniz.
3. Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” sözünü kişisel hak ve özgürlük bağlamında değerlendiriniz.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 123 Cevapları

1. Sanatta tekniğin önemini değerlendiriniz.
2. Sanatsal beğenilerdeki kişisel farklılığın nedenlerini yorumlayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 125 Cevapları

++

1. Sosyoekonomik ve kültürel çevre benzeştiği ölçüde insanların beğenileri de benzer
olabilir mi? Tartışınız.
2. Şu ana kadar yazılmış tüm şiirler bilgisayara kaydedilir ve bilgisayar da bu verileri
kullanarak şiir yazarsa bu şiir, sanat olarak kabul edilebilir mi? Tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 126 Cevapları

1. Sanatsal bir ürün fayda sağlar mı? Fayda sağlarsa sanatsal niteliğini yitirmiş
olur mu? Yorumlayınız.
2. Çok dinlenen bir şarkı sanat eseri olarak sayılabilir mi? Güzelliğin ölçütü çok
kişinin takdir etmesi olarak kabul edilebilir mi? Açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 126 Cevapları

1. Kimsenin olmadığı ıssız bir adada tek bir kişi tarafından sanat yapılabilir mi?
Tartışınız.
2. Sanatçının hayat görüşü bize uymasa bile eserini ön yargısız olarak beğenebilir miyiz?
Tartışınız.

1. Metinde geçen “Sanatçı bencil değil ama benci’dir, bir sergilemeci gibidir.” sözüyle
ne anlatılmak istenmektedir?
2. Filozof ile sanatçı arasındaki benzerlikleri örnekleyerek açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 129 Cevapları

1. Verilen bu üç örneğin sanat açısından ortak noktaları nelerdir?
2. Bu çalışmalar neden sanat olarak kabul edilmektedir? Açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 130 Cevapları

1. Sanat yapıtı ile doğa arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
2. “Doğa, bir sanat yapıtı olarak görüldüğü zaman güzeldir.” sözüyle Kant, ne anlatmak
istemektedir? Açıklayınız.

++
SPONSOR BAĞLANTI

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir