Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları 3. Ünite Cevapları
Merhaba Değerli takipçilerimiz işte bu gün sizlere 10. Sınıf Felsefe Dersi kitap cevaplarını vereceğiz. 3. Ünite Öncesi diğer Ünitelere bakmak isterseniz 1. Ünite için ve 2. Ünite için linklere tıklayınız. Başarılar Dileriz


10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 70 Cevapları
Ünite Hazırlık Soruları
SORU: 1. Bir şeye var demenin koşulları neler olabilir?
CEVAP: -Bir şeye var diyebilmemiz için o şeyi 5 duyu organından biri ya da birkaçı ile algılayabilmemiz yeterlidir. Bu o şeyin kesinlikle var olduğunu, ve var olduğunu bize gösterdiğini anlatır.
-Bir şeyin var olduğuna inanabilmemiz için duyu organlarına güvenmek oldukça yanlıştır. Çünkü duyu oranları illüzyona uğratılabilir ya da manipüle edilebilir. Bundan dolayı varlığın zihinsel grafiğini çizerek onu zihinsel önermelerle doğrulamaya çalışmak gerekiyor. Örneğin ‘’şu varsa şu an şu da olmalı’’ gibi ilişkiler kurmak, varlığı nedensellik ilişkisi içinde doğrulamak anlamına gelir.
-Varlığa var demenin herhangi bir koşulu yoktur. Asla bir varlığın gerçekten var olup olmadığından emin olamayız. Emin olabileceğimiz tek şey, hiçbir şeyden emin olamayışımızdır.

SORU: 2. Bilgi, insan için neden önemlidir?
CEVAP: Doğru bilgi, kişinin doğru inanca, doğru düşünceye ve doğru davranışa sahip olmasını sağlar. Yanlış bilgi ise insanı yanlış inanca, hurafelere, kötü davranışlara yönlendirir. Bu nedenle doğru bilgi sahibi olmak insanın hayatı için çok önemlidir.
Yalan yanlış bilgiler öğrenen kişi hayatını öğrenmiş olduğu yalan yanlış bilgiler üzerine kurar. bu şekilde hatalarla dolu bir yaşam sürer. Mesela, yalan yanlış kitaplar okuyarak hurafeler, bidatlar öğrenen kimse öğrenmiş olduğu hurafe ve bidatlar içinde kaybolup gider. Ancak doğru bilgiler öğrenen kimse hayatını doğrular üzerine kurar ve daha az hata yapar.

SORU: 3. Bilimsel çalışmaların amacı neler olabilir?
CEVAP: İnsanlara faydalı olmak
SORU: 4. Ahlaklı olarak nitelendirilen insanın özellikleri neler olabilir?
CEVAP: Bu sorunun cevabı için ahlaklı kelimesinin ne manaya geldiğini yada bununla ne kastedildiği önemlidir. Ahlak anlayışı toplumlara göre değişiklik gösterse de Evrensel eğerler açısından bir takım değerlendirmeler yapılabilir. Toplumun gelenek görenek anlayışına ters davranmayan olabilir. Yardımseverlik, Kimsenin hakkını yememek, Adaletli olmak vs…
SORU: 5. İnsanlar dine neden ihtiyaç duyar?
CEVAP: İnsan içinde bulunduğu evreni, yaşadığı hayatı, olayları ve hepsinden önemlisi bizzat kendisini anlamlandırmak ister. Bu anlamlandırma çabasında her insan zihinsel kapasitesi ölçüsünde kendisine ve kâinata dair sorular sorar.”Ben kimim, nereden geldim ve nereye gidiyorum, hayatın anlamı ve amacı nedir?” gibi asli sorular daima insan zihnini meşgul etmiştir. Bu sorulara dinin öğreti ve açıklamalarına başvurmadan doyurucu cevaplar vermek mümkün değildir. İç dünyamızda tartışmasız yer alan sonsuzluk ve mükemmellik isteği de bu anlam arayışına eklendiğinde kendi sınırlı varlığımız ve aklımız bu çabada yetersiz kalır. İşte din, hayatımızın bütün istikametini belirleyen bu anlam arayışında en etkili faktör olarak bize yön verir. Çünkü insanoğlunun kendi zihinsel kapasitesiyle ürettiği bilim, varlık âlemini açıklarken “nasıl” sorusunun cevabını bulmayı hedefler. Din ise “niçin” sorusunun cevabını verir.
SORU: 6. Siyasetin toplumsal hayata etkileri nelerdir?
CEVAP: Siyaset, toplumsal hayatın bütün ihtiyaç ve unsurlarında belirleyicidir. Yönetim, ekonomi, savaş, barış, yasa ve ortak yaşamı ilgilendiren hemen hemen bütün konular siyasetin içindedir. Siyaset, bütün bu kapsayıcılığına rağmen birey ve toplumun üstünde veya onlardan bağımsız değildir. Siyasetin özünün “insan iradesi” ve “insan amaçlarının yaşama geçirilmesinin” olduğu söylenebilir. İnsanların etkilediği, oluşturduğu ve değiştirebildiği alanların hepsi aynı zamanda siyasi alandır. Dolayısıyla her insan, farkında olarak veya olmayarak düşünce ve eylemleriyle hayata yön vermekte yani siyaset yapmaktadır.

SORU: 7. Sanat, toplumu yansıtabilir mi?
CEVAP: Yansıtabilir ama tamamen yansıtması pek mümkün olamayabilir.Zira sanatçının kim olduğu sanat dalının ne olduğu burada önemli faktördür.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 71 Cevapları
SORU: 1. Cuang Cou’nun yaşadığı gerçeklik probleminin nedenleri neler olabilir?

CEVAP: Varlığa var demenin herhangi bir koşulu yoktur. Asla bir varlığın gerçekten var olup olmadığından emin olamayız. Emin olabileceğimiz tek şey, hiçbir şeyden emin olamayışımızdır.
SORU: 2. Gerçek bilinebilir mi? Yorumlayınız.
CEVAP: Doğru bilgi, insanın doğruyu öğrenmesinde yardımcı olur. İnsanın doğruyu öğrenmesi hayatını devam ettirmesini kolaylaştırır. İnsan bilgi sayesinde hayatta kalmaktadır. Doğru bilgiye ulaşmak için geçmişten günümüze birçok mücadele verilmiştir. Bunda çıkar savaşları, toprak savaşları da yer almaktadır. Bilgi, uğrunda savaşılan bir değer, olgu haline gelmiştir.Bilgi çağında yaşadığımız şu günlerde doğru bilgiye ulaşmak, bilgi kirliliği ve insanların dejenere olması sebebiyle çok zorlaşmıştır. Bu nedenle doğru bilginin değeri altın seviyesine çıkmıştır. Doğru bilgiye ulaşmak ve o bilgi ışığında hareket etmek insanların bütün hayatını olumlu bir şekilde değiştirebildiği için doğru bilgi insanlar için çok önemlidir.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 72 Cevapları
SORU: 1. Bilimsel gelişmelerin varlık felsefesi tartışmalarına ne tür etkileri olabilir? Tartışınız.
CEVAP: Günümüzde ontoloji ve metafizik, çoğu kez eş anlamlı olarak kullanılıyor olsa da -farklı bakış açıları olmak üzere- ontolojiyi olgusal varlıklarla, metafiziği ise zihinsel, ideal varlıklarla ilgili bir disiplin olarak görme eğilimi vardır. Bununla birlikte varlık felsefesi, bir yandan var olanları açıklamaya çalışan ontoloji olarak nitelendirildiği gibi var olanların ardındaki gerçeği anlamaya çalışan metafizik karşılığında da ifade edilmektedir.
SORU: 2. Nurettin Topçu’nun “Var olmak, düşünmek ve hareket etmektir.” sözünü tartışınız.
CEVAP: Bundan yıllar önce, Platon’dan diğer idealistlere kadar uzanan dönemler boyunca düşünmek, bir insan aklı eylemi olarak değil, duyu organlarımız ile algılayamadığımız gerçekliklerin bir tezahürü olarak nitelendirilirdi. Yani düşünmek insanın aktif olduğu bir eylem değildi asla, hatta bir eylem bile sayılmazdı. İnsanın pasif olarak bulunduğu, gerçek varlıklar olan ideaların ise hareket halinde olduğu bir süreçti. Fakat daha sonra Descartes ile birlikte düşünmek artık insana ait değerli bir eylem haline geldi. Artık insanın düşünürken aktif olarak sürecin içerisinde olduğu ve süreci yönettiği kabul edildi. Düşünmek sürekli olarak insanın içerisinde bulunduğu ve insanın imzasını attığı bir eylemdi artık. Daha sonra bazı şairler ve edebiyatçılar da bu konuda ciddi oranda fikir beyan eder oldular. Düşünmenin sadece soyut ve idealara konu olacak bir süreç değil, aynı zamanda tüm aktif ve somut etkinliklere konu olacak büyük ve değerli bir süreç olduğunu belirten şair ve yazarlar da gerek siyasi devrim hareketleri gerek ise pek çok edebi akım için düşünme eylemini ön planda tuttular. Bugün im ve imgelemler üzerinde çalışmaları ile tanıdığımız Bilge Karasu, düşüncenin ağlarını ören biricik edebiyatçılardan biridir. Düşünmek, artık sadece oturmak ve imgelemleri birleştirmek değil, onları bir yapboz birleştirir gibi bir araya getirmek, yapmak ve etmektir

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 73 Cevapları
SORU: 1. Metafizik, ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
CEVAP:Metafizik kelimesi duyularla algılanamayan, deney ve gözlem dışı anlamında da kullanılır. Örn:Ruh metafizik bir kavramdır.
SORU: 2. Metafiziğin diğer bilimlerden farkı nedir? Açıklayınız.
CEVAP:Duyularla algılanamayan şeyleri  onu almasıdır.


10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 74 Cevapları
SORU: 1. Bilim, “Varlık var mıdır?” sorusunu felsefenin sorduğu gibi neden sormaz? Yorumlayınız.
CEVAP: Bilim ile felsefenin soruları cevaplamaya yönelik yaklaşım tarzları birbirinden tamamen farklıdır. Örneğin bilim, bir soruya çözüm odaklı olarak yaklaşır ve sorunun operasyonel tanımlarını yaptıktan sonra sorun ile karşılaşıp sorunu inceleyebileceği alanı bulmaya çalışır. Eğer bulamazsa bu alanı bir deney ortamında kendi kendine yaratır. Sorunu belli deney koşullarında belli ortamlarda inceler ve matematiksel olarak verileştirebileceği bazı sonuçlar toplar. Daha sonra verileştirdiği bu sonuçları yine bilimsel ilke ve çıkarım yöntemleri doğrultusunda açıklayarak kesin bir sonuca ulaşır. Bilimin ulaştığı sonuçlar, sonuç yine bilimsel bir yöntem ile yanlışlanana kadar mutlaktır ve üzerinde tartışılacak ya da öznel fikirler belirtilecek konular değildirler. Felsefenin durumu ise bundan çok daha farklıdır.

Felsefe, bir soruyu sorduğunda bu soru hakkında sonsuzca düşünmek için sorar. Varlık var mıdır sorusu felsefe için varlığın ne demek olduğunu da düşünmeyi gerektirir, var olmanın ne demek olduğunu da. Dolayısıyla felsefe bir soru sormaya çalışırken sürekli olarak o soruya yönelik farklı sorulara cevap vermeye çalışır. Felsefede birinin kendi içerisinde tutarlı olarak verdiği ontolojik cevaplar doğru ve mutlak kabul edilmez. Bu sadece kendi içerisinde tutarlı bir cevaplar zinciridir ve hepsi o kadar.  Bambaşka biri yine kendi içinde en az o kadar tutarlı bir ontolojik cevap hazırlayabilir.

SORU: 2. İnsanın, varlığı anlama ve açıklama çabasının nedenleri nelerdir?
CEVAP:İnsan düşünen bir varlıktır. Hayatı, yaşamı kendisini, yaratıcıyı anlamlandırmak ister.


10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 76 Cevapları
SORU: 1. Birbiri ardına gelen olaylar neden sonuç ilişkisi olarak düşünülebilir mi?
CEVAP:Birçok düşünür bu sorunun İslam Biliminin sonunu getirdiğini savunur. Akıl alır gibi durmasa da bahsedilen “nedensellik” sorunu, günümüz modern felsefe içerisinde bile tartışmalarda kendisine yer bulur.
Konuyu daha anlaşılabilir hale getirmek için örneklendirerek ilerleyelim; Her sabah saat 8’de uyanan kendi halinizde bir insansınız. Ve her sabah balkonda masanızda oturup kahvenizi yudumluyorsunuz. Sokağa baktığınızda karşı komşunuz arabasını saat tam 08:30’da çalıştırıp gidiyor. Yarım saat sonra ise yan komşunuz tam olarak saat 09:00’da arabasına biniyor ve işe doğru yol alıyor. Bu senaryo hafta içi her gün olmak üzere tekrarlanıyor. Dünya’ya sürekli neden-sonuç zinciri içerisinde bakan bir canlı olarak “insan” yani siz; diyebilir misiniz ki ikinci arabanın her sabah saat 9’da hareket etmesinin nedeni birinci arabadır?

Gazali’nin şu meşhur nedensellik sorununun özeti tam olarak budur. Ancak küçük bir farkla; Evrende meydana gelen tüm maddesel hareketler bize, neden sonuç zinciri içerisinde hareket ediyormuş gibi geliyor olabilir. Gazali’ye göre her bir maddesel hareket tanrının ya da başka bir şeyin sonucudur ve birbirleri arasında zorunlu bir neden sonuç ilişkisi yoktur.
Düşünürlerin bu sorunun İslam Bilimini bitirdiği fikri anlamsız geliyor olabilir ancak, bilimin “her şeyin bir nedeni vardır” ön kabulü, nedensellik sorunu ortaya çıktığında kendisini tamamen gereksiz bırakıyor.

SORU: 2. Hume nedenselliğe neden karşı çıkmaktadır?
CEVAP:Dış dünyada nedenselliğin kaynağını bulamayan Hume bu idenin insandaki bir şeyden türetilmiş olması gerektiği sonucuna varır. Bu anlamda nedensellik insan doğasıyla ilgili psikolojik bir durumdur. Geleceğin de geçmiş gibi olacağına olan yerleşik inanç mantıksal bir zorunluluk değildir, buna güvenilir fakat bunun kaynağı sadece nedenselliğe olan inançtır. Nedensel bir ilişkinin gelecekte de sürmesi sadece bir olasılıktır.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 77 Cevapları
SORU: 1. Varlık türlerinin farklılıkları nelerdir?
SORU: 2. Metafiziğin hangi yönü eleştirilmiştir?
SORU: 3. Metne göre metafizik ve ontoloji arasındaki farklar nelerdir? Yazınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 78 Cevapları
SORU: 1. Şiirde sonbahar kavramı hangi varlık türünü ifade etmektedir?
SORU: 2. Yalnızlık, şiire göre insanın yaşadığı bir durum mu yoksa insanın farklı bir var oluşu mudur? Değerlendiriniz.
SORU: 3. Şiirden hareketle yalnızlık hakkında felsefi bir soru oluşturup sorunuzu aşağıda boş bırakılan yere yazınız

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 79 Cevapları
SORU: 1. Metinde bir insanın somut varlığından öte o kişinin resmine âşık olunması varlık felsefesi açısından değerlendirildiğinde bu durum hangi akıma karşılık gelir? Gerekçeleriyle değerlendiriniz.
SORU: 2. Repliklerde geçen “benim dünyam” sözüyle ifade edilen nedir?
SORU: 3. Halil’in bir resme yönelik yaşadığı bu durumun psikolojik bir sorun değil de felsefi bir yaklaşım olduğunu nasıl temellendirebilirsiniz?
SORU: 4. Meral’in kendi resmi ile kendisini bir ve aynı olarak kabul etmesi hangi varlık anlayışına karşılık gelir? Değerlendiriniz.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 81 Cevapları
SORU: 1. Yolu bulmak için bilgiye mi yoksa tahmine mi başvurursunuz? Neden?
SORU: 2. Yolu bulmak için elde ettiğiniz bilgilerin doğruluğuna veya yanlışlığına nasıl karar verirsiniz?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 83 Cevapları
SORU: 1. Algı yanılmaları, bilginin doğruluğu için şüphe oluşturur mu? Açıklayınız.
SORU: 2. Doğru bilgiye nasıl ulaşılabilir?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 83 Cevapları
SORU: 1. Bu bilgiler, bilginin kaynağına yönelik hangi görüş veya görüşlere kanıt olabilir? Açıklayınız.
SORU: 2. Bu bilgilerin doğruluğunun mümkün olmadığı nasıl savunulabilir?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 86 Cevapları
SORU: 1. Duyumlar herkeste aynı biçimde mi ortaya çıkar? Açıklayınız.
SORU: 2. İnsanın bilgisinin ayırt edici özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 89 Cevapları
SORU: 1. Deneyle kanıt göstermeyi neden daha önce kimse denememiştir? Yorumlayınız.
SORU: 2. Galilei’nin görüşü kabul edilmeli midir? Yorumlayınız.
SORU: 3. Bilimsel açıklama her durumda işe yarar mı? Yorumlayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 93 Cevapları
1. Bilimsel yöntem kesin bir bilgi verir mi? Açıklayınız.
2. Bilim, felsefeden yararlanır mı? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 95 Cevapları
1. Fen bilimlerinin (fizik, kimya vb.) sosyal bilimlere (psikoloji, sosyoloji vb.) göre daha önce felsefeden ayrılmasının nedenini açıklayınız.
2. Bu çağda bilim, felsefeye göre daha ön planda mıdır? Örneklerle açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 96 Cevapları
1. Russell, ifadesinde bilgelik ve bilimi neden karşılaştırıyor?
2. Bilimin olumsuz etkilerinin yaygınlaşmasından kimler sorumlu tutulabilir?
3. Bilimin kötüye kullanımının engellenmesi için neler yapılabilir?
4. Russell’ın bildiride etkin rol oynayan tavrını, “bilgelikle birleşen bilim” görüşüne göre değerlendiriniz.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 97 Cevapları
1. Öğrencilerin yerinde siz olsaydınız tepkiniz ne olurdu?
2. Derse geç kalmasına rağmen profesörün yavruyu kurtarması doğru bir eylem midir?
3. Görevliye haber verip dersine yetişmesi, bu arada yavrunun boğulmuş olmasından profesör sorumlu tutulabilir mi?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 99 Cevapları
1. İnsanın özgür olduğunu belirleyen ölçüt, davranışları mıdır? Tartışınız.
2. Özgürlüğün sınırı var mıdır? Tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 103 Cevapları
1. Cottard’ın vebayla savaşmak istememesi kararını doğru buluyor musunuz?Neden?
2. Cottard, gönüllülere katılsaydı ne tür sonuçlar ortaya çıkabilirdi? Yorumlayınız.
3. Cottard’ın vebayla savaşan gönüllülere katılmamasını toplumsal ve bireysel mutluluk bağlamında değerlendiriniz.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 104 Cevapları
1. Tercih çoğunlukta olan hastalardan mı yoksa hayati tehlikesi olan hastadan yana mı kullanılmalıdır? Yorumlayınız.
2. Eğer karar çoğunluktan yana kullanılırsa bir kişinin hayatını kaybetmesineneden olan ancak çoğunluğun mutluluğunu sağlayan bu durum ahlaki midir?Yorumlayınız.

1. Yukarıdaki metni özgürlük, sorumluluk ve kural bağlamında değerlendiriniz.
Düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışınız.
2. Okulda yaşadığınız bir olay ya da durumu aşağıda boş bırakılan yere yazınız. Bu
olayı özgürlük, sorumluluk ve kural ilişkisine bağlı olarak değerlendirerek sınıf
ortamında tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 106 Cevapları
1. İnsanın Tanrı’nın varlığıyla ilgili düşünmesinin nedenleri nelerdir? Tartışınız.
2. Tanrı’nın varlığıyla ilgili farklı görüşlerin ortaya çıkmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 107 Cevapları
1. Bu kanıtların Tanrı’nın varlığına yönelik hangi görüşler tarafından ileri sürüldüğünü açıklayınız.
2. Bu çağda bilgi alanlarında görülen gelişmeler, Tanrı’nın varlığına yönelik yapılan tartışmaları nasıl etkilemiştir?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 109 Cevapları
1. Büyük Patlama Teorisi, din felsefesinde tartışılan evrenin bir sonu olup olmadığına yönelik probleme delil olarak sunulabilir mi? Açıklayınız.
2. Evrene yönelik yapılan açıklamaların doğruluğunu test edebilir miyiz? Yorumlayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 110 Cevapları
1. Ölümden sonra yaşamın olup olmadığı sadece akla dayanarak açıklanabilir mi? Tartışınız.
2. Ölümden sonra yaşamın olup olmaması neden önemlidir? Tartışınız.

1. İnanç akılla temellendirilebilir mi? Tartışınız.
2. Filozof, aynı zamanda din adamı da olabilir mi? Tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 111 Cevapları
1. İnsan, kim olduğunu neden merak eder?
2. Ben kimim konusunda neden farklı cevaplar vardır?

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 113 Cevapları
1. Mutluluk, ölçülebilir mi? Yorumlayınız.
2. Küresel Mutluluk Endeksi örneğinden yola çıkarak mutluluk ve devlet bağını açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 114 Cevapları
1. İnsanların farklı siyasi görüşlere sahip olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.
2. Siyasetin olmadığı bir toplum mümkün müdür? Tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 118 Cevapları
1. Platon’a göre devletin ortaya çıkmasındaki nedenler nelerdir?
2. Rousseau’nun metninden hareketle içinde yaşadığınız toplum ve devletin kurallarına neden uyduğunuzu açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 120 Cevapları
1. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” yargısını egemenliğin kaynağı düşüncesiyle değerlendiriniz.
2. Egemenliğin kaynağı ve meşruiyeti açısından monarşilerle demokrasileri kıyaslayarak değerlendiriniz.
3. Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” sözünü kişisel hak ve özgürlük bağlamında değerlendiriniz.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 123 Cevapları
1. Sanatta tekniğin önemini değerlendiriniz.
2. Sanatsal beğenilerdeki kişisel farklılığın nedenlerini yorumlayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 125 Cevapları
1. Sosyoekonomik ve kültürel çevre benzeştiği ölçüde insanların beğenileri de benzer olabilir mi? Tartışınız.
2. Şu ana kadar yazılmış tüm şiirler bilgisayara kaydedilir ve bilgisayar da bu verileri kullanarak şiir yazarsa bu şiir, sanat olarak kabul edilebilir mi? Tartışınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 126 Cevapları
1. Sanatsal bir ürün fayda sağlar mı? Fayda sağlarsa sanatsal niteliğini yitirmiş olur mu? Yorumlayınız.
2. Çok dinlenen bir şarkı sanat eseri olarak sayılabilir mi? Güzelliğin ölçütü çok kişinin takdir etmesi olarak kabul edilebilir mi? Açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 126 Cevapları
1. Kimsenin olmadığı ıssız bir adada tek bir kişi tarafından sanat yapılabilir mi? Tartışınız.
2. Sanatçının hayat görüşü bize uymasa bile eserini ön yargısız olarak beğenebilir miyiz? Tartışınız.

1. Metinde geçen “Sanatçı bencil değil ama benci’dir, bir sergilemeci gibidir.” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?
2. Filozof ile sanatçı arasındaki benzerlikleri örnekleyerek açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 129 Cevapları
1. Verilen bu üç örneğin sanat açısından ortak noktaları nelerdir?
2. Bu çalışmalar neden sanat olarak kabul edilmektedir? Açıklayınız.

10. Sınıf Felsefe Dersi Kitabı MEB Yayınları Sayfa 130 Cevapları
1. Sanat yapıtı ile doğa arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.
2. “Doğa, bir sanat yapıtı olarak görüldüğü zaman güzeldir.” sözüyle Kant, ne anlatmak istemektedir? Açıklayınız.

Leave a Reply