Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Haz. Muhammedin Hayatı dersi 1. Dönem 1. yazılı soruları

10. Sınıf Haz. Muhammedin Hayatı dersi 1. Dönem 1. yazılı soruları

10. Sınıf Haz. Muhammedin Hayatı dersi 1. Dönem 1. yazılı sorularını sitemize ekliyoruz. aşağıdaki örnek soruları inceleyerek beğendi iseniz yazını en sonundaki word dosyasını indirerek kullanabilirsiniz.

Hazreti  Muhammedin hayatı dersi yazılı sorumuzu çoktan seçmeli ve boşluk doldurma olmak üzere karışık olarak hazırlanmış bir sınavdır.

Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun kavram ve kelimelerle doldurunuz? (40 puan)
►Mekke’de Hz. İbrahim’in dinini benimsemiş ve tek Tanrı inancında olan çok az sayıdaki kimselere ise ………………………………………………………….. deniliyordu.
►Hz Muhammed (sav) …………. yılında……………………şehrinde dünyaya geldi.
►Hz. Muhammed’in (sav) babasının adı ………………….………., annesinin adı …………………………………………………’dir.
►Hz. Muhammed’in Halime’den önceki ilk süt annesi Ebu Leheb’in köleliğini de yapan ……………………….…………..’dir.
►Hz Muhammed (sav) 20 yaşındayken amcalarıyla birlikte Mekke’de haksızlıkları önlemek, haksızlığa uğrayan kişilerin hakkını savunmak ve adaleti sağlamak amacıyla kurulan ………………………………………………………….. Cemiyeti’ne üye olmuş ve bu cemiyetin toplantılarına katılmıştır.
►Peygamberimiz ticaret hayatında dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınmıştı. Mekkeliler onun bir kere bile yalan söylediğine, bir kimseyi incitecek herhangi bir davranışta bulunduğuna şahit olmamışlardı. Bu nedenle ona ………………………………………………………………… diyorlardı.;
►Peygamberimiz ve Hz. Hatice arasında ticaret ortak-lığı başladı. Bu ortaklık sırasında Hz Hatice peygambe-rimizin çalışkanlığına, dürüstlüğüne ve güvenilirliğine hayran oldu ve ona evlenme teklif etti. Temizliği ve güzel ahlakı sebebiyle Hz. Hatice’ye de Mekkeliler ta-rafından ………………………………..………………………….. ismi verilmişti.

10. Sınıf Haz. Muhammedin Hayatı dersi 1. Dönem 1. yazılı soruları İNDİR

 

Leave a Reply