Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları 3. Ünite Cevapları

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları 3. Ünite Cevapları 2018-2019
Şimdi Sırada 10. Sınıf MEB yayınlarının Cevaplarının 3. Ünitesinde. Derslerinizde başarılar diliyoruz. Sayfa numaralarına kısaca göz atacak olursak sıralamaları şu şekildedir.  Sayfa 76, 77, 78,79, 80,81,82, 83,84, 85,86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 şeklindedir. Ayrıca Eğer okulunuza gelen kitap 10. Sınıf İlke yayınları ise 3. Ünite için buraya tıklayabilirsiniz.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 76
• Alplık: ALP Yiğit, kahraman, cesur ve bahadır anlamlarında Türklerde kullanılan bir ünvan.
• Gazilik: Gaza yapan askerlere verilen Ünvan
• Reaya:Osmanlıda Halk
• Muharip : harp eden, savaşan, savaşçı demektir
• Yeniçeri Ocağı : Yeniçeri ocağı hakkında Uzunca bilgiye ulaşmak için tıklayınız.
Devşirme Sistemi: ile ilgili olarak bilgi almak için linkte tıklayınız.
• Tımar Sistemi: Tımar sisteminin bozulmasının sonuçları Nelerdir  ve Tımar Sisteminin Faydaları Nelerdir   ayrıca Tımar sisteminin bozulmasının nedenleri Nelerdir ? hakkında makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.
• Tımarlı Sipahi: Süvâri askeri.Osmanlı ordusunun esâsı ve en büyük kısmını timarlı sipâhidenilen atlı ordusu teşkil etmekteydi.

SORU: 1. Türkler için “ordu-millet” tabirinin kullanılmasının sebepleri nelerdir?
CEVAP: Türklerde Orta Asyadan beri tüm millet asker olarak gönüllü olarak vatan savunmasına katıldıkları için bu şekilde ifade edilmişlerdir.
SORU: 2. Osmanlı Devleti asker ihtiyacını hangi yollarla karşılamıştır?
CEVAP: Osmanlı Devletinin Asker ihtiyacı Tımar Sistemi, Devşirme Sistemi ve Gönüllülük esaslarına dayanmaktadır.
SORU: 3. Osmanlı ordusunda maaşlı askerlerin yanında toprağa bağlı Tımarlı Sipahilerin de kullanılmasının sebepleri nelerdir?
CEVAP:Çünkü Tımar Sisteminin bir çok faydası bulunmaktadır. Bunlar daha önce anlatıldığı için tekrar girmemem adına bir daha yazmayalım ama tımar sisteminin faydalarını tekrar okuyabilirsiniz.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 76
SORU:
Bizans sınırında küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin sebepleri neler olabilir?
CEVAP: Değerli arkadaşlar ve takipçilerimiz Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri Nelerdir ? adlı makalemizi okumanızı tavsiye ederim.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 78
SORU: Taşıdığı niteliklere bakıldığında alpların sahip olduğu kişilik özellikleri nelerdir?
CEVAP:Cesur, Vatan Sever, Çalışkan, Gözü Pek


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 79
SORU: Orhan Bey Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin askerî teşkilatı hangi birliklerden oluşmaktadır?
CEVAP:Yaya ve Müsellem denilen askeri birlikler bulunmaktadır.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 80
SORU: Kutadgu Bilig’e göre bir devletin yıkılmasını engellemek için hangi unsurlara dikkat edilmelidir?
CEVAP:Sondan başa doğru yazarsak en başta ADALET, Halkın ZENGİN olması,  Güçlü EKONOMİ,  Güçlü ORDU
SORU: Osmanlı Devleti’nin, tımar sistemini uygulamasındaki amaçları nelerdir?
CEVAP:Yine bu sorumuz içinde tımar sistemi ile ilgili makalelerimizi okuyabilirsiniz.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 81
SORU: Tahrir işleminin devlete sağladığı faydalar neler olabilir?
CEVAP:Osmanlıda yaklaşık nüfusu, Halkın gelir kaynaklarını, toprağın yapısını devlet rahatlıkla öğrenir ve takip eder.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 82
SORU: Tahrir kaydını incelediğinizde o dönemle ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?
CEVAP:İnsanların geçim kaynakları ve Vergi miktarları Öğrenilebilir.
SORU: Osmanlı Devleti’nde keyfî olarak toprağı ekip biçmeyen köylünün elinden arazinin alınmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Üretimin devamlılığın sağlamak ve boş kalmasını engellemek. Toprak zenginlerini önlemek.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 85
SORU: Osmanlı Devleti, kapıkulları ile Tımarlı Sipahiler arasında denge kurarak neleri amaçlamıştır?
Kapıkulları Merkez ordusu iken Tımarlı sipahiler ise taşara ordusudur. Böylelikle bürokraside denge amaçlanmıştır.
SORU: Tımarlı Sipahiler ile yeniçerilerin özellikleri nelerdir? Karşılaştırınız.
CEVAP: Daha önce yazılı sorularında çok kez sorduğumuz bu sorumuzun cevabını kısaca verecek olursak
YENİÇERİLER
1) Hıristiyan çocuklar arasından seçilerek yetiştirilirlerdi.
2) Üç ayda bir ulufe denilen bir maaş alırlardı.
3) Yaya (piyade) askerlerden oluşuyordu.
4) Merkez ordusunu oluştururlardı.
5) Ordunun teknik sınıfını oluştururlardı.
TIMARLI SİPAHİLER
1) Hepsi atlı askerlerden oluşuyordu.
2) Masrafları dirlik sahipleri tarafından karşılanırdı.
3) Devlet hazinesinden para çıkmadan büyük bir orduya sahip oluyordu.
4) Eyalet askerlerinin tamamı Türklerden oluşurdu.
5) Devletten maaş almazlardı.

blank

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 86
SORU: Macar tarihçi bu sözüyle ne anlatmak istemiştir?
CEVAP: Çağın ve Teknolojinin ve Fethedilen bölgelerin gereklerine uygun politika üretmelerinin öneminden bahsetmektedir.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 87
SORU: Osmanlı Devleti’nde Pencik sistemi ne zaman uygulanmaya başlanmış ve hangi olaydan sonra uygulanmasında zorluklar yaşanmıştır?
CEVAP: Sınırlar genişleyip Esirler arttıkça ve Bu insanlar yaşları büyük olduğu için memleketlerine geri kaçtışça bu sistemden vazgeçilmiştir.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 88
SORU: Devşirilen çocuğun hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur?
CEVAP: Öncelikle Sosyal çevresi ve dini yaşantısı değişmiştir.


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 89
SORU: Osmanlı ordusunda, Kapıkulu piyadeleri ile Kapıkulu süvarilerinin görevlerini araştırarak arkadaşlarınıza bir sunu hazırlayınız


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 91
SORU: Osmanlı ordusunun, Avrupa ordularına üstünlük kurmasında Türk askerlerinin hangi özellikleri etkili olmuştur?
CEVAP: Cesaret ve Vatan severlikleri ve son teknolojiyi kullanmaları


Değerli Takipçilerimiz şimdi sizlere Ölçme ve değerlendirme sorularını cevaplandıracağız. Biliyorsunuz çok sayıda klasik soru mevcut ve yazılı sorularında çıkması muhtemel sorular bulunuyor. Okuma parçalarını okuyup yorumlama soruları son derece fazla olduğu için Tarih Öğretmeni Arkadaşlar da bu soruları 10. Sınıf Tarih Sorularında kullanabilirler.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.
Ahi : Anadolu’ya özgü bir örgütlenme biçiminin mensuplarına verilen ad
Yaya ve Müsellemler : Orhan Bey Dönemi’nde ilk düzenli Osmanlı ordusu kuruldu. Türklerden meydana getirilen bu ordunun atsız askerlerine “yayalar”, atlı askerlerine ise “müsellemler” adı verildi.
Has : Osmanlıda has toprakları vardır. Has kelimesi padişahı ait olanı ifade etmektedir.
Cebelü : Tımar Sisteminde Bir atlı askereverilen addır.
Pençik Sistemi : Savaş esirlerinde kurulan orduya verilen addır.

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
SORU: 1. Ahilerin, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki etkileri nelerdir?
CEVAP: Ahilerin uçlarda, yani Osmanlı Beyliğinin kurulduğu bölgelerde çok önemli roller oynadıkları, fetihlerin gerçekleşmesinde büyük gayretleri olduğu bilinmektedir. Ahiler, fütühatı başarmak için Osmanlı ordularına yalnız örgütlü ve imanlı savaşçı sağlamakla kalmayıp, halk arasında dini ve sosyal fikirleri propaganda etmekle de uğraşmışlardır. Onlar, faaliyete geçtikleri ülkelerin sosyal yapısında ve siyasi örgütlerinde büyük yenilikler yaparak, yeni gelenlerle yerli halkın kaynaşmasını sağlayarak fütühat işlerini kolaylaştırmışlardır. Rum ilini, İslâmlaşmasında, derviş-gazilerin, alperenlerin ve Ahilerin büyük rol oynadıkları bilinmektedir.
SORU: 2. Osmanlı Devleti’nde yeniçeri olmak için hangi aşamalardan geçilmelidir?
CEVAP: Devşirilme- Acemi Ocağı – Yeniçerilik
SORU: 3. Osmanlı Devleti’nde merkezî otoritenin sağlanmasında tımar sisteminin rolü nedir?
CEVAP: Tımar Sisteminde Savaş olmayan zamanlarda İnsanlar hem tarlada çalışırken hemde aynı zamanda birer asker oldukları için Devletin otoritesi en uç bölgelere kadar ulamış oluyordu.
SORU: 4. Beylik Dönemi’nde Osmanlı askerî gücü hangi muharip unsurlardan oluşmuştur?
CEVAP:Osmanlı Beyliği’nin ilk savaşçı sınıfını, Osman Gazi’nin etrafında gaza ve ganimet amaçlı toplanan alplar ve gazileroluşturmuştur.  Beylik Dönemi’nde, Ahiyân-ı Rûm (Ahiler), Bâcıyân-ı Rûm, Abdalân-ı Rûm, Gaziyân-ı Rûm adlarıyla anılan zümrelere mensup kuvvetler de seferlere katılmıştır. Osmanlı Beyliği’nin başlangıçta düzenli askerî birlikleri yani beyliğe bağlı bir ordusu yoktur. Gerektiğinde, gazilerden oluşan ve tamamı atlı olan aşiret kuvvetlerinin bir yerde toplanması sağlanmış ve sefere çıkılmıştır. Orhan Bey zamanında Yaya ve Müsellem Birlikleri oluşturulmuştur.
SORU: 5. Osmanlı toplumunda, askerî ile reaya arasındaki farklılıklar nelerdir?
CEVAP:Askeriler yönetici sınıftır. Reaya yönetilen sınıftır. Askeriler vergi vermezlerdi.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Beyliği’nde askerî birliklerden;
I. alplar ve gaziler,
II. yaya ve müsellemler,
III. yeniçeriler hangileri Osman Gazi’nin etrafında toplanarak ilk savaşçı sınıfı oluşturmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

2. Aşağıdaki askerî birliklerden hangisinin mesleği tamamen askerlik olup Yeniçeri Ocağının kurulmasından sonra öncü birlik olarak kullanılmıştır?
A) Tımarlı Sipahiler
B) Gaziyân- ı Rûm
C) Yaya ve müsellemler
D) Azebler
E) Yeniçeriler

3. Bursa’nın fethinden sonra oluşturulan Türk gençlerinden meydana gelen ve savaş zamanında gündelik alan ilk düzenli askerî birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeniçeriler
B) Alperenler
C) Azebler
D) Tımarlı Sipahiler
E) Yaya ve müsellemler

4. Osmanlı Devleti’nde idari sisteme bağlı olarak bugünkü manada hem askerlik hizmeti yapanlar hem de memur statüsünde bulunanlar askerî sınıfı oluştururdu.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi askerî sınıfa mensup değildir?
A) Beylerbeyi
B) Tımarlı Sipahi
C) Kadı
D) Konar-Göçer
E) Müderris

10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 93
5. Osman Gazi, kendi safında savaşan Türkmen aşiretlerine ganimetlerden pay vermiş ve ele geçirilen topraklara yerleşme hakkı tanımıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine yol açmıştır?
A) Yaya ve müsellemlerin ortaya çıkmasına
B) Diğer aşiret Türkmenlerinin Osman Bey’e katılmasına
C) Savaşlarda ücretli askerlerden yararlanılmasına
D) Ordunun düzenli hâle getirilmesine
E) Pencik sistemi uygulanmasına

6. Aytuğ, tarih dersinde; “İslamiyet Öncesi Dönem’de binicilik ve atıcılıkta usta olan Türk kadınları, savaşlara erkeklerle birlikte katılmıştır. İslamiyet’e geçişin ardından da bu gelenek sürdürülmüş ve Anadolu’da Ahiliğe denk bir kadınlar teşkilatı kurulmuştur.” demiştir.
Aytuğ’un ifadesinde yer alan kadınlar teşkilatını aşağıdaki kavramlardan hangisi
karşılamaktadır?
A) Abdalân-ı Rûm
B) Gaziyân- ı Rûm
C) Bacıyân-ı Rûm
D) Ahiyân-ı Rûm
E) Azebler

7. Osmanlı Devleti’nde düzenli orduya geçilmesinde;
I. kuşatmaların uzun sürmesi,
II. savaşan zümrelerin disiplinden yoksun oluşu,
III. Bizans’ın askerî yapısının örnek alınması durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

8. Osmanlı Devleti daimî ordusunu oluştururken;
I. Pencik,
II. istimâlet,
III. devşirme sistemlerinin hangilerinden yararlanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

9. Osmanlı Devleti’nde;
• asker ihtiyacını başlangıçta Pencik sistemi ile karşılayan,
• padişahın merkezî otoritesini destekleyen,
• Avrupa’nın ilk daimî ordusu olan özellikleri verilen askerî birlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azebler
B) Yaya ve müsellem
C) Yeniçeriler
D) Ahiyân-ı Rûmlar
E) Tımarlı Sipahiler

10. Tımarlı Sipahi reayadan kanunnamelerde belirtilen oranlardan fazla vergi talep edemezdi. Ayrıca ürün olarak ödemesi gereken vergiyi nakit olarak alamaz veya ürünü daha uzak pazarlara götürmesini köylüden isteyemezdi.
Bu metne göre;
I. Köylünün hakları hukuk garantisi altına alınmıştır.
II. Tımar topraklarının miras bırakılması yasaklanmıştır.
III. Tımarlı Sipahiler merkezî otoritenin temsilcisi olmuştur. durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III


10.Sınıf Tarih Ders kitabı MEB yayınları Cevapları sayfa 93

Balkan tarihçilere ve onları takip eden Hristiyan blank
yazarlara göre Balkanlardaki gençler, Osmanlı savaş gücünün içine alınmış ve Türkleştirilmiştir. Böylelikle Balkanlarda, milleti sürükleyecek, ayaklanma yaratacak belki bağımsızlığı elde edebilecek sağlıklı genç bir nüfusun yeşermesine müsaade edilmemiştir. Böyle hayalperest bir ifadenin gerçekle bağlantısı yoktur. Mesela Yunanlı Vasiliki Papoulia (Papulya) da bunun böyle olmadığını çalışmalarında ortaya koymuştur. İhtiyaca göre sadece Balkanlardan değil bazen, Orta Anadolu’dan çocuklar devşirilmiştir. Bunun yanında çocuklar, kimliklerini unutacak yaşta değillerdir. Yani
ileri yaşta da hangi köyden geldiğini, anasını, babasını, akrabasını hatırlar. Mesela hoş bir hikayedir: Ayaz Paşa bir kış kendisine eski partal ayakkabılar veren Güney Arnavutluktan fakir bir kadına, bir şükran ifadesi olarak sakladığı o pabuçların içini altınla doldurup göndermiştir. Herkes kendi yerini bilir. Fakat unutulan şey şüphesiz ki çocukların konuştukları dil ve dinleridir. Devşirme bir hayat tarzıdır. Bu çocuklar, Türkçe öğrenir. Din bilgisi de çok önemlidir. Her devşirme öyle bazılarının sandığı gibi gidilip zorla alınmaz. Hatta bazı fakir
köyler çocuklarının bu yolla kurtulacağına, yükseleceğine inanarak gönüllü olurlar. Tabii kaderde bir asker olarak bir yeniçeri olarak muharebede ölmek de vardır. Onu da herkes bilir. Zaten dünyada hangi olay yüzde yüz eşitlikle cereyan ediyor ki? O alınan çocukların kimisi bir yeniçeri neferi (Görsel 3.20) olarak kalacaktır, kimisi de Sokullu Mehmet Paşa ve Mahmut Paşa gibi koca bir imparatorluğun kaderini elinde tutan başvezirler olacaktır
(Ortaylı, 2006, s.27-34’ten düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.
SORU: 1. İlber Ortaylı’nın bu yazıyı kaleme almasındaki amacı ne olabilir?
CEVAP: Devşirme Sistemi ile ilgili bazı hatalı bilgileri düzeltmek.
SORU: 2. “Ayaz Paşa” örneği hangi düşünceyi kanıtlama amacıyla verilmiştir?
CEVAP: Devşirilen çocukların geçmişlerini , ailelerini , komşularını unutmadıklarını göstermek için.
SORU: 3. “Devşirme bir hayat tarzıdır.” cümlesiyle ne anlatılmak istenmiştir?
CEVAP: Yani tercih edilebilir olması demektir. İstemezseniz bu hayatı yaşamaya mecbur değilsiniz demektir.
SORU: 4. Bazı ailelerin çocuklarının devşirilmesinde gönüllü olmasının sebepleri neler olabilir?
CEVAP: Fakirlik en başta gelse de Önemli bir devletin başveziri olma ihtimali olan bir sistemin içine çocuklarını sokma çabasıdır. Bu gün bile insanlar çocuklarını farklı devletlere eğitim için gönderebilmektedirler.
SORU: 5. “Partal ayakkabı” nedir?
CEVAP: Çok kullanılmaktan iyice eskimiş, yıpranmış, eski püskü demektir. Çocukluğumuzda bu kelimeyi dedelerimde kullanırdı.
SORU: 6. Bu metnin başlığı sizce ne olmalıdır?
CEVAP: Devşirme Sistemi Hakkında kısa Özet Olabilir.

7. Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi hayalperestlik olarak kabul edilen görüşlerden biri değildir?
A) Balkanlardaki gençlerin Osmanlı savaş gücünün içine alındığı
B) Devşirilen gençlerin, aileleri unutturularak Türkleştirildiği
C) Balkanlarda millete liderlik edecek, isyan çıkaracak kimsenin kalmadığı
D) Sağlıklı genç bir nüfusun oluşmasına izin verilmeyerek Balkanların bağımsızlığına engel olunduğu
E) Balkanlardan devşirilen çocukların kimliklerini unutmadığı


Tımar Sistemi ile Feodalite
Bazı araştırmacılar tımar sistemini feodaliteyle aynı kefede değerlendirme eğilimindedir. Ancak iki sistem arasında içerik açısından önemli farklılıklar vardır. Feodalite, Batı Avrupa’ya has bir kavram olup merkezî otoritenin yok olması üzerine ortaya çıkmış bir yapıdır. Avrupa’da kralların unvanları çoğu zaman kâğıt üzerinde olup feodal beyler, kralı sadece birinci senyör sayar, savaş anında doğrudan kendilerine bağlı askerlerle asıl orduya katılırlardı. Kral hiç bir zaman bir feodal beyi azledemezdi. Feodal bey kendi bölgesinin sadece idarecisi değil aynı zamanda o bölgedeki arazilerden bizzat insanlara kadar her şeyin mutlak sahibidir. Osmanlılar ise daha ilk dönemlerden itibaren padişahın mutlak otoritesine dayanan merkeziyetçi bir devlet sistemini benimsemiştir. Bu anlayışın ürünü olan tımar sisteminde, tımar sahibi sadece hizmeti karşılığı hak ettiği ücreti o bölgenin vergilerinden tasarruf eden bir devlet memuruydu. Devlet, toprağın mülkiyet hakkını her zaman muhafaza ediyordu. Tımar sahibi ile o tımardaki reaya arasındaki ilişkiler kanunlar tarafından ayrıntılı şekilde belirlenmişti. Tımar sahibi sorumlu olduğu hizmetleri yapmaması veya reayaya kötü davranması nedeniyle azledilebilirdi (Afyoncu, 2016, s.796-797’den düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.

SORU: 1. Tımar sisteminde ve feodalitede mülkiyet hakkı kimlere aittir?
CEVAP: Tımar Sisteminde Toprak devletindir. İşlemesi için Köylüye dağıtılır ve şartları yerine getirmeyenden geri alınır. Feodal Sistemde ise Toprak Zenginlerindir. köylüler bu topraklarda çalışır ve ürünün büyük bir kısmını vassallara verir.
SORU: 2. Sahip olduğu haklar bakımından Osmanlı köylüsü ile Avrupa köylüsünü kıyaslayınız.
CEVAP: Osmanlı köylüsü 1. sorunun cevabından da anlaşılacağı üzere Avrupa köylüsünden son derece iyi noktadadır. Devletin toprağının yanı sıra mülk denilen kendi toprakları da vardır.
SORU: 3. Tımar sistemi ile feodalite arasındaki temel farklılıklar nelerdir?
CEVAP: Tımar Sistemi Merkeziyetçi bir politikanın ürünüdür. Feodal Sistem ise Otoritenin olmadığı avrupada ortaya çıkmıştır.
SORU: 4. “Tasarruf” nedir?
CEVAP: TDK sözlüğünde ”Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi” olarak tanımlanan bu kelime aynı zamanda para biriktirme manasına da gelmektedir.
SORU: 5. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalar nelerdir?
CEVAP: Bu kitabın en sevmediğimiz özelliği sürekli tekrara düşmesidir. Bu soruyu en az 10 kere cevapladık. Ama yine sorulmuş. Tımar Sisteminin Faydaları makalemize bakabilirsiniz.
SORU: 6. Avrupa’da merkezî krallıkların ortaya çıkması nasıl gerçekleşmiş olabilir?
CEVAP: Feodal Beylerin zayıflaması ile Merkezi krallıklar güçlenmeye başlamıştır.


Osmanlı Ordusu Sefere Nasıl Çıkardı?
Osmanlı ordusu büyük bir disiplin ve sessizlik içinde hareket ederdi. Sefer boyunca savaş düzeni bozulmadan yürünürdü. Akşam, çadırlar kurulur ve gerekli ihtiyaçlar karşılandıktan sonra uyunurdu. Sulak ve otlak yerler konaklama seçiminde tercih edilen yerlerdi. Şayet su kenarı bulunamamışsa kuyular açılarak su ihtiyacı giderilirdi. Ordu için kurulan on binlerce çadır büyük bir şehir görüntüsü oluştururdu. Belli bir düzen içerisinde kurulan çadırlarda askerler yağmurdan ve soğuktan korunurdu. On binlerce kişinin tuvalet ihtiyacının karşılanması da önemli konulardandı. Bu konuda meydana gelecek bir aksama ordu içerisinde çeşitli hastalıkların çıkmasına sebep olabilirdi. Bir diğer ihtiyaç da yol boyunca yıkanma meselesiydi. Bu iki ihtiyaç için hamam ve hela çadırları vardı. Ayrıca ibadet için mescid çadırı, hasta ve yaralılar için hastane çadırı, yiyecekler için mutfak çadırları ve devlet arşivi için defterhane çadırları kurulurdu (Afyoncu, 2016, s.680’den düzenlenmiştir).
Aşağıdaki soruları metinden yola çıkarak cevaplayınız.
SORU: 1. Ordunun disiplin ve sessizlik içinde hareket etmesinin nedenleri neler olabilir?
CEVAP: Çok kalabalık bir insan kitlesinin rahat hareket edebilmesi için Lazım olan en önemli şey Disiplin ve sessizliktir. Zira disiplinsiz bir ordu savaş alanına ulaşamadığı gibi ulaştığında da başarı elde edemez.
SORU: 2. Ordunun konaklamasında sulak ve otlak yerlerin tercih edilmesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP: Çünkü Ordu içinde hayvanlar mevcuttur. Burada hayvanlar otlayacak ve sulak yerlerde de hem insanlar hemde hayvanlar su ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Su hemde temizlik için kullanılmaktadır.
SORU: 3. Seferde çeşitli çadırlar kurulmasının gerekçeleri nelerdir?
CEVAP: Orduda her türlü Devlet memuru yada ihtiyaç giderecek  hastane mutfak gibi ekipmanların bulunduğu alanlar vardır. Bu sebeple bunların hepsinin çadırları farklıdır.
SORU: 4. Osmanlı ordusunda, savaşan askerlere yardımcı olan destek kıtalarında kimler yer almaktadır?
CEVAP: Yemek işleri, temizlik işleri, hayvanların bakımı vs….
SORU: 5. Ordu, seferlere hangi mevsimde çıkmıştır?
CEVAP: İlkbahar mevsiminde. Çünkü Savaş meydanına yazın ulaşılmış ve genelde Osmanlının savaşları yazın olmuştur.
BİTTİ. Lütfen  Bu konuda eksik gördüğünüz ve cevaplanmasını istediğiniz soruları yorum bölümünden bizlere bildiriniz.

4 Comments

  1. blank
  2. blank
  3. blank
  4. blank

Leave a Reply