Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

Değerli Tarih Öğretmenlerimiz ve Tarih Dersi ile muhatap olan Kıymetli öğrencilerimiz. 10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. yazılı SorularıYeni Müfredata uygun olarak paylaşacağız. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında 4. Ünite olan Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti ve 5. Ünite Olan Dünya Gücü Osmanlı Devleti Ünitelerinden 10 Adet Klasik Soru sorduğumuz sınavımızı aşağıya ekliyoruz.  10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. yazılı sorularının cevaplarını da aşağıya ekliyoruz. Dersleriniz de başarılar diliyoruz.


SORULAR

1-Mısır Seferinin Sonuçlarını yazınız
2-İstanbul’un Fethinin Sonuçlarını yazınız
3-Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Ekonomisine Etkilerini yazınız
4-Preveze Deniz Savaşı’nın önemi nedir?
5-Osmanlı Devleti’nde bir öğrencinin Sahn-ı Seman Medreselerinde müderris olabilmesi için hangi aşamalardan geçmesi gerekmektedir?
6-Osmanlıda Yönetenler (Askeri Sınıf) Kaça Ayrılır
7-Anadolunun İslamlaşmasında Katkıları Olan İslam Alimlerinin Adlarını yazınız
8-Aşağıdaki Terimleri Kısaca tanımlayınız ?
KELİMELER: Müderris- Sahn-ı Seman Medreseleri- İstimâlet Politikası- Kapitülasyon
9-Aşağıdaki görsellerin Osmanlıda hangi sanatları ifade ettiğini yazınız

10-Yavuz Sultan Selim
Sert ve mücadeleci olduğu için “Yavuz” unvanıyla anılan I. Selim  , bütün sertliğine rağmen kadirşinas bir insandı. Devlet adamlarının seçiminde titizlik göstermiş ve yeni kanunlar düzenlemiştir. Manisa Sancakbeyi olan oğlu Şehzade Süleyman’a bir siyasetname göndermiştir. Yavuz matematik, felsefe, edebiyat, Doğu dilleri ve İslami bilimleri tahsil etmiş, âlim ve şair bir padişahtır. Bilim adamlarına büyük değer vermiş, onları meclisinde bulundurmuştur. Devlet adamlarının söylemeye cesaret edemedikleri konuları bilim adamları korkmadan ona söyleyebilmiştir. Yavuz, Mısır Seferi’ne katılan İbn-i Kemal’e yolda tercümeler yaptırarak menzillerde parça parça okumuştur. Mısır’dan İstanbul’a dönüş yolculuğunda İbn-i Kemal’in atının ayağından sıçrayan çamurlar padişahın kaftanını kirletince Yavuz, çamurlu kaftanın ölümünden sonra sandukasının üzerine örtülmesini vasiyet etmiştir. Mısır’da bulunduğu sırada Yavuz’a, Piri Reis Haritası takdim edilmiş ve Yavuz da Piri Reis’in dünya haritasını yanından ayırmamıştır.
SORU: Ders Kitabımızda da yer alan yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 
1-Yavuz’un ölümünden sonra çamurlu kaftanının sandukasının üzerine örtülmesini vasiyet etmesinin nedenleri nelerdir?
2-Yavuz’un, sefer sırasında bile kitap okumasının nedenleri neler olabilir?

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

CEVAPLAR


 

NOT: Yeni Müfredata göre Güncellenmiştir. 10 Mart 2019

46 Comments

Leave a Reply