Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Klasik Yeni Müfredat

Tarih dersi 10. Sınıflar 2. Dönem 1. Yazılı soruları

1) Osmanlı Devlet idaresindeki İlmiye sınıfın üyelerinden 3 adet ve yaptığı çalışmaları yazınız? (15 Puan)
2) Osmanlı Coğrafyasında görülen Sözlü Kültüre 5 tane örnek veriniz(10 Puan)
3) Aşağıdaki Osmanlı Sultanları şairliklerini hangi isimle(mahlasla) kullanmışlar? (10 Puan)
Fatih Sultan Mehmed:……………………………..
II. Bayezid:…………………………………………
Yavuz Sultan Selim:……………………………….
Kanuni Sultan Süleyman:…………………………
III. Murad:…………………………………………
4) İstanbul Fethinin nedenlerinden 5 adet yazınız (15 Puan)
5) Osmanlı Devleti aşağıdaki savaşları hangi devletlerle/beyliklerle yapmıştır ve bu savaşların önemini karşısına yazınız (15 Puan)
1-Turnadağ Savaşı:
2- Çaldıran Savaşı:
3- Mercidabık/Ridaniye Seferi:
6) Mimar Sinan’ın en önemli üç eserinin isimlerini ve kendisinin vermiş olduğu değeri de eserlerin yanına yazınız?(10 puan)
7) Osmanlı’da yetişmiş Akşemseddin’in 5 adet özelliğini yazınız?(15 puan)
8) İstanbul’un Fethin’de Bizans’ın aldığı önlemlerden 4 adet yazınız? (10 puan)

4 Comments

gizem için bir cevap yazın Cevabı iptal et