Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. sınıf Tarih dersi 2. dönem 2.yazılı Soruları ve Cevapları

10. sınıf Tarih dersi 2. dönem 2.yazılı Soruları ve Cevapları

-Sanayi İnkılabını gerçekleştiren devletleri sömürgeler bulmaya yönelten neden aşağıdakilerden hangisidir?(6)
A) Nitelikli işgücü bulma
B) Pazar ve hammadde sorununu çözme
C) Hristiyanlığı yayma
D) Yeni askeri bölgeler kurma
E) Denizlere egemen olma 

2- Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu bazı antlaşmalar şunlardır:

– Ferhat Paşa Antlaşması

– Nasuh Paşa Antlaşması
– Serav Antlaşması
Bu antlaşmalar, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalanmıştır?(6)
A) Rusya B) İran C) Avusturya D) Venedik E) Lehistan

3-Aşağıdakilerden hangisi ekonominin bozulmasının nedenlerinden değildir?(6)

a)Tarımsal üretimin azalması

b)Tımar sisteminin bozulması

c)Halktan ağır vergiler alınması

d)Ekber ve erşed sistemi

4-Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile bugünkü Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde belirlenmiştir?(6)

a)Amasya    b)Kasrı Şirin       c)Serav      d)Vasvar

5-Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşma hangisidir?(6)

a)Bucaş              b)Ziştovi                  c)Zitvatorok          d)Karlofça

6-Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(7×10=70)

1-Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi’nin ..SEFARETMANEeseri Osmanlının batıya açılan ilk penceresidir.

2-Sanayi inkılabı…İNGİLTERE’DE …………..başladı.

3-Kırım………YAŞ…………………………antlaşması ile Osmanlı Devletinin elinden çıktı.

4-Fransız İhtilali sonunda Osmanlı Devletinde MEŞRUTİYET ilanına zemin hazırladı

5-3.Selim Döneminde yapılan yeniliklerin tümüne…NİZAM-I CEDİT………………denir.

6-Sanayi inkılabı sonucu aydınlanmacı düşünürler tarafından………………………………………..

…………………………………ekonomik ve siyasi akımlar ortaya çıktı.

7-Lale Devri…PASAROFÇA ………………………..antlaşmasıyla başlar…PATRONA HALİL………………………isyanıyla sona erer.

8-Osmanlı Devletinin batıda imzaladığı son kazançlı antlaşma………BELGRAD ANLAŞMASI…………………dır.

9-Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kaybettiği ilk antlaşma………KARLOFÇA……………..dır.

10-2.Viyana kuşatması…………………tarafından gerçekleşmiştir.

8 Comments

haydar için bir cevap yazın Cevabı iptal et