Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.Sınıf Tarih dersi 2. dönem 2.yazılı Soruları

10. sınıf Tarih dersi 2. dönem 2.yazılı Soruları

1.Sırpların bağımsızlıklarını kazanma aşamalarının yazınız?

CEVAP:

1812 Bükreş anlaşması Bazı Ayrıcalıklar

1829 Edirne anlaşması: Özerklik

1878: Berlin anlaşması Bağımsızlık

2.Tarihte boğazlar sorunu ilk defa hangi olayla ortaya çıkmıştır?

Cevap: 1841 Londra boğazlar Sözleşmesi ile gündeme gelmiştir.

3.Aşağıdaki kavramları açıklayınız?

Meşrutiyet: DEvlet yönetim şekli olarak Padişahın yanında halkında yönetime katılmasıdır. 

Sömürgecilik: Güçlü Bir devletin Zayıf bir devleti yer altı ve yer üstü kaynakları açısından sömürmesidir.

4.Osmanlıyı çöküşten kurtarmak için ileri sürülen Osmanlıcılık düşüncesini açıklayınız?

CEVAP: Dini dili ve ırkı ne olursa olsun Tüm Osmanlı vatandaşlarını OSMANLI çatısı altında idare etmeye denir. 

5.1853-1856 Kırım savaşının nedenleri nelerdir?

CEVAP: a) Yapılan ıslahatlarla Osmanlının güçlenmesinin Rusya’yı rahatsız etmesi.
b) 1848 ihtilallerinin etkisi ile ayaklanan ve Rusya ve Avusturya karşısında yenilen Macar mültecilerinin Osmanlıya sığınması, bütün baskılara rağmen mültecilerin geriye verilmemesi.
c) Rusya’nın 1841 Boğazlar Sözleşmesi’nin bağlayıcı hükümlerini değiştirerek boğazlara inmek istemesi.
d) 1848 ihtilalleri sonucu Avrupa’daki karışıklıklar.
e) Osmanlı Devleti’nin, güçlü bir Rusya istemeyen İngiliz ve Fransız elçileriyle anlaşarak Rusya’nın isteklerini reddetmesi.

6.Berlin Antlaşmasının önemini yazınız?

CEVAP: 
1. Osmanlı Devleti bu tarihten sonra hızla dağılmaya başladı.
2. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında l. Dünya Savaşı’na kadar barış devri başladı.
3. İngiltere Osmanlı’yı korumaktan vazgeçip parçalama politikasına başladı.
4. Berlin Antlasması, Ermeni Meselesinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
5. Osmanlının 19. yy.da en çok toprak kaybettiği antlasmadır.

7. Osmanlı Açısından I. Dünya Savaşının gidişatını değiştiren önemli olaylar nelerdir?

CEVAP:Çanakkale savaşı

 

8.Ermenilerin günümüzdeki amaçları nelerdir?

4 T Planı olarak adlandırılan plan günümüzdeki planlarını özetlemektedir. Tanınma- tanıtma- toprak ve tazminat. Ermenistan günümüzde tüm ülkelerin meclislerinin Ermeni Soykırımı sözünü tnımasını istemektedir.
9.Fransız İhtilalinin sonuçlarını yazınız?

Cevap: Fransız ihtilali ile Milliyetçilik akımı yayılmıştır. 

10.Osmanlı Devleti FERHATPAŞA Antlaşması ile doğuda en geniş sınırlara ulaştı.
Osmanlı Devleti BUCAŞ Antlaşması ile batıda en geniş sınırlara ulaştı.

Leave a Reply