Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi Klasik Soru Örnekleri ve Yazılıda Çıkabilecek sorular

10. Sınıf Tarih Dersi Klasik Soru Örnekleri ve Yazılıda Çıkabilecek sorular

Evet değerli takipçilerimiz. Sizler için 10. sınıf tarih dersinde çıkması muhtemel klasik yazılı sorusu örneklerini paylaşacağım.  Bildiğiniz gibi artık ilk yazılı sınavları klasik ve yoruma dayalı sorulardan oluşuyor. Bu sebeple tüm kitabı kapsayacak şekilde sizlere soru örnekleri sunacağız. Bir örneğini aşağıda veriyor geri kalan kısmını ise word dosyası olarak indirmek için hizmetinize sunuyoruz. Mutlaka incelemeli ve sınav öncesi kontrol etmelisiniz. Bakmadan incelemeden geçenler sınavlarda düşük not alırlar haberiniz olsun. Tarihten 100 almak ister misiniz ? işte doğru yerdesiniz.

1- Yakın Doğu kavramı içerisinde hangi coğrafyalar girer yazınız?
2- XIV. Yüzyılda Yakın Doğu’da bulunan devletler hangileridir?
3- XIV. Yüzyılda Balkanlarda bulunan devletler hangileridir?
4- Osmanlı Devletinin kurucuları olan Osmanlı ailesi Oğuzların hangi kol ve boyuna mensupturlar?
5- Koyunhisar Savaşı ne zaman yapıldı? Önemi nedir?
6- Anadolu Türk birliğini sağlama yönünde atılan ilk adım nedir? Hangi Osmanlı hükümdarı tarafından atılmıştır?
7- Osmanlı Devletinde ilk denizcilik faaliyetleri hangi olayla başlamıştır?
8- Türklerin Rumeli’ye geçiş amaçları nelerdir?
9- Türklerin Rumeli’ye ne zaman ,hangi olayla geçtiler?
10- Osmanlıların Rumeli’de uyguladıkları iskan politikasının temel amaçları nelerdir?
11- I. Murat tahta geçtikten sonra  öncelikli olarak hangi tedbirleri almak zorunda kaldı.?
12- Edirne’nin fethinin önemi nedir?
13- Osmanlıya karşı kurulan ilk haçlı ittifakının amacı nedir?
14- Sırp Sındığı savaşının sonuçları nelerdir?
15- Çirmen Savaşının sebepleri nelerdir?
16- I. Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?
17- İstanbul’u ilk kez kuşatan Osmanlı padişahı kimdir?
18- Niğbolu Savaşında yer alan haçlı ordusunun amacı nedir?
19- Niğbolu savaşının sonuçları nelerdir?
20- Osmanlı-Karamanoğulları mücadelesinin temel nedenleri nelerdir?
21- Yıldırım Bayezıt dönemi Anadolu Türk birliğini sağlama çalışmalarının Sonuçları nelerdir?
22- Ankara Savaşının nedenleri nelerdir?
23- Osmanlının Ankara Savaşında yenilgiye uğramasının nedenleri nelerdir?
24- Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Anadolu üzerindeki sonuçları nelerdir?
25- Ankara Savaşında uğranılan yenilginin Rumeli üzerindeki etkileri nelerdir?
26- Ankara Savaşı sonrasında Rumeli’deki kayıpların az olmasının nedenleri nelerdir?
27- Fetret Devri nedir?Yazınız.
28- Fetret Devrinde mücadele eden Yıldırım’ın oğulları hangisidir?
29- Fetret Devrinde Yıldırım’ın oğulları arasında taht kavgalarının çıkmasına etki eden anlayış nedir?
30-Osmanlı Devleti ile Venedik arasındaki ilk deniz savaşı hangi hükümdar döneminde yapıldı.
31- Anadolu’da ortaya çıkan idin karakterli ilk isyan hangisidir?
32- Şeyh Bedreddin İsyanın en önemli özelliği nedir?
33- II.Murat dönemi iç isyanlar hangileridir yazınız?
34- Edirne-Segedin Antlaşması kimler arasında,ne zaman imzalandı?
35-II.Murat’ın Edirne-Segedin Antlaşmasını imzalama nedenleri nelerdir?
36- Edirne-Segedin Antlaşmasının maddeleri nelerdir?
37- Edirne –Segedin Antlaşmasının sonuçları nelerdir?
38- II.Murat’ın 1444’te taht terk etmesinin nedenleri nelerdir?
39- Varna Savaşının sonuçları nedir?
40- II.Kosova Savaşının sonuçları nelerdir?
41- İstanbul’un fethine etki eden faktörler nelerdir?Genel olarak yazınız?
42- İstanbul’un fethine etki eden dini faktörler nelerdir?
43- İstanbul’un fethine etki eden siyasi faktörler nelerdir?
44- İstanbul’un fethine etki eden ekonomik faktörler nelerdir?
45- Diğer 100’den fazla soruyu buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Üstelik Cevapları ile birlikte.

Leave a Reply