Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları
Değerli 10. Sınıf Mensupları sizlere bu yazımızda örnek bir yazılı sorusu ile 10 sınıf edebiyat dersinden 1. dönem 1. yazılıyı sunuyoruz. Elbette ki ders başarısı için yazılılara iyi çalışmalısınız. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları adlı makalemiz bu ihtiyacınıza yönelik hazırlanmıştır. Başarılarınızın devamını dileriz.

1) Tarihî bir olayın, bir şiire konu olması, edebiyat-tarih ilişkisi çerçevesinde nasıl değerlendirilebilir? (10p)
Cevap:
2) Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütler nelerdir? (10p)
Cevap:
3) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı sözlü döneme ait ürünler nelerdir? (10p)
Cevap:
4) Aşağıdaki parçaların Türk edebiyatının hangi dönemine ait olduğunu yanlarına yazınız. (10p)
a)Bilge Bögü yunçıdı
Ajun Anı yunçıdı
Erdem eti tınçıdı
Yerke tegip sürtülür

b)Yağmur yağar mor sümbüller bitirir.
Yel estikçe kokuların getirir
Sarı çiçek sarvan kurmuş oturur
Karışmış güllere çimenin dağlar.

c) elimden tut yoksa düşeceğim
yoksa bir yıldızlar düşecek
eğer şairsem beni tanırsan
yağmurdan korktuğumu bilirsen
gözlerin aklıma gelirse…

5) Dede Korkut Hikâyeleriyle ilgili iki özellik yazınız. (10p)
Cevap:

6) O sabah erkenden uyandı. Tam kapatmadığı perdelerden günün taze ışıkları odasına sızıyordu. Ne güzel, hava mis gibi olmalıydı. Doğruldu, pencereye yöneldi. Bahçesindeki cennet elbisesini giymiş ağaçlar, adını bilmediği çiçekler yeni uyanmış gibi mahmur ama tüm güzelliğiyle artık kırkına merdiven dayamış adama gülümsüyor gibiydi. “Yaşasın!” diye bağırdı. İçi kıpır kıpır olmuştu. Tabiata uzun zamandan sonra yeniden can gelmişti. Pırıl pırıldı her yer. Ağaçlar, baharla birlikte huzurun rengini yansıtırken yüreğine, bir kıpırdanma olurdu onda hep.
Derin bir nefes çekti, soludu bu huzur anlarını. Tabiatın bu ruha sevinç dolduran havasına serçeler eşlik etti. Ona güzel nağmelerle “günaydın” dediler. İçeriden eşinin sesini duydu…

Yukarıdaki metni dikkatlice okuyup aşağıdaki tabloda istenenleri yazınız. (10p)
Olay örgüsü
Kişiler
Yer
Zaman

7) Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bilgiler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız. (10p)
(…..)Göktürk alfabesi Türklerin kullandığı alfabelerdendir.
(…..)Türk edebiyatında 15.yüzyıldan itibaren yazılı dönem başlamıştır.
(…..)Kerem ile Aslı hikayesi mesnevi türünde yazılmıştır.
(…..)Kök Türk yazıtları İslamiyet öncesi döneme aittir.
(…..)Halk hikayelerinin anlatımında şiir ve müzik; nazım ve nesir iç içedir.

9)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. (10p)
a)Türk edebiyatında batılı anlamda ilk öyküler ………………………. Dönemi’nde ortaya çıkmıştır.
b) Leyla vü Mecnun, Hüsn ü Aşk gibi eserler ……………………………………..……..…….türünde yazılmış aşk hikayeleridir.
c) Dini temalı kahramanlık içeren halk hikayelerine ……………………….………………………….. örnek verebiliriz.
d)Edebiyat ;………………………………. ,…………………………… gibi bilimlerden yararlanır.
e)Türkler İslamiyet’in kabulü ile ………………. alfabesini kullanmışlardır.

9) Aşağıdaki parçada yazımı yanlış olan kelimelerin altını çiziniz. (10p)
Şehirler de giderek artan bir betonlaşma hareketi vardı. Yaşadığımız Ev de bundan nasibini alacaktı. Sonra adeta bir yorgunluk his ettim. Akşam ki yemekten olacağını düşündüm. Ama sonra uzun süredir yaptığım ve sayısı otuzbeşi bulan mekik hareketi aklıma geldi.

10) Aşağıdaki cümlede ayraçlarla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.(10p)
Mühendisler ( ) hekimler ve doğa bilimciler normal( ) şairler( ) ressamlar( ) yazarlar ve müzisyenler normal dışı insan olarak mı görülürdü bir zaman( )

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. yazılı Soruları ve Cevapları İNDİR

Leave a Reply