Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Değerli takipçilerimiz 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi ile alakalı dökümanları eklemiştik biliyorsunuz. Bu dökümanlardan bir kısmı yazılı soruları , bir kısmı da kitap cevaplarıdır. Şimdi Sizlere hemde cevaplarının mevcut olduğu bu makalemizde 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarını sunuyoruz. Artık Edebiyat Öğretmenlerinizin gözüne girecek hemde karnenizde Türk Dili ve Edebiyatı dersinizin notunu tavan yaptıracak bir eğitim dökümanı. Genel tekrarınızı yapmanızı ve daha sonra bu yazılı sorularını çözmenizi tavsiye ederiz. Zira hiç bilmediğiniz konuyu sadece soru çözerek öğrenemezsiniz10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1) Yukarıdaki dörtlük edebiyatımızın hangi dönemine aittir?
Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni
2) Türk edebiyatının üç ana dönemini yazınız.
3) Uygur Dönemi’ne ait iki eser yazınız.

“Roman yol boyunca gezdirilen bir aynadır. Sanat topluma yönelik olmalı. Namık Kemal’in tiyatronun eğlendirirken eğittiğini söylemesi, toplumculuğunun bir göstergesidir. Namık Kemal romanlarında olduğu gibi tiyatroyu da halkı eğitmek için bir araç olarak kullanmıştır.”
4) Yukarıdaki parçada hangi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur?
5) İslami Dönem Türk edebiyatının iki ana kolunu yazınız.
6. Geçiş Dönemi’nin eserlerini yazınız.
7.Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında hangi ölçütler etkili olmuştur?
8) Batı Türkçesi’nin ayrıldığı üç devreyi yazınız.
9) (Ey) Türk, Oğuz beyleri (ve) halkı, işitin! Üstte(ki) gök çökmedikçe, altta(ki) yer (de) delinmedikçe, (e)y Türk halkı, (senin) devletini (ve) yasalarını kim yıkıp bozabilir idi? Türk halkı, (bu huyundan) vazgeç (ve) nadim ol!
Yukarıdaki parça hangi metinden alınmıştır?

10) Sözlü Edebiyat Dönemi’nin iki özelliğini yazınız.
11) Dede Korkut Hikayeleri’nin kısaca konusu nedir?
12) Âşık diye bilinen saz ve söz ustalarının anlattığı konuları genellikle aşk ve kahramanlık olan  metin türü hangisidir?
13) En ünlü aşk konulu halk hikayelerinden beş tanesini yazınız…
“İnsanların bir yaştan sonra estetiğe boş vermesi bağışlanır bir tutum değildir. Ben, kendini koyuvermeyi, çevresini hiçe saymakla eş anlamlı görenlerdenim. Her yaşta, insanın kendine çekidüzen vermesi, vermekte direnmesi güzel bir şey. İşin temelinde, insanlara çirkin görünmemek, hatta, katlanılabilir görünmek yatmıyor mu dersiniz?”
14) Yukarıdaki parçadan beş tane fiilimsi bulup türleriyle yazınız.
15) Türk edebiyatında geniş yer tutan ve Hz. Ali ve onun etrafında gelişen dini-destansı hikaye türü nedir?

Açınca baharın dişi gülleri
Bir başka rüzgar eser bahçelerde
Dinle çılgınca öten bülbülleri
Sorma niçin düştüğünü bu derde
16) Dörtlükteki fiilimsileri bulup türleriyle yazınız.
17) Mesnevi türünde yazılan beş eser adı yazınız.
18) “Divan edebiyatının XVI. yüzyılda yaşamış güçlü şairlerindendir. Sadece yaşadığı dönemde değil, sonraki dönemlerde de pek çok şairi etkiledi. Türk edebiyatında lirik şair olarak önemli bir yere sahiptir.” Açıklaması verilen divan şairi kimdir
19) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk hikaye kabul edilen eseri ve yazarını yazınız.

20) “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz (  )yoksa, bir okur tarafından yüz bin kez mi ( ) Bu soruya Paul Valery şu yanıtı verir ( ) “Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim ( )
Yukarıdaki parçada ayraç içine alınan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.
21) Milli Edebiyat Dönemi’nin en önemli hikaye yazarları hangileridir?
22) “Fatih öğretmenimiz bize her zaman “Eylenmek tabiki hakkınız ama çalışmakta göreviniz.” derdi. Bu sözlerini hiç bir zaman unutmadım.”
Parçada yazımı yanlış sözcüklerin altını çizerek bunların doğru şeklini yazınız.
23) Hikaye türünün yapı unsurlarını yazınız.
24) Edebiyatımızda Batılı anlamda hikaye hangi dönemde yazılmıştır?
25) Ömer Seyfettin’in beş hikayesinin adını yazınız.

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI
1. İslami Dönem (Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı)
2. İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet’in Etkisindeki Türk edebiyatı, Batı Etkisindeki Türk edebiyatı
3. Altun Yaruk, Sekiz Yükmek
4. Benzetme, tanık gösterme, karşılaştırma.
5. Divan edebiyatı, halk edebiyatı
6. Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t Türk, Atebetü’l Hakayık, Divan-ı Hikmet
7. Dil, din, tarihî olaylar, coğrafya, lehçe ve şive farklılıkları
8. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi
9. Orhun Kitabeleri

10. Dil yabancı etkilerden uzak Öz Türkçedir.
Dönemin ürünleri müzik eşliğinde (“kopuz” adı verilen sazla) dile getirilmiştir.
11. Müslüman Oğuzların, komşuları olan Rum, Ermeni ve Gürcü devlet veya beyliklerle yaptıkları savaşlar; bazılarında kendi iç mücadeleleri; bazılarında da tabiatüstü varlıklara (Azrail, pınar perisi, pınar perisinin oğlu Tepegöz) karşı giriştikleri mücadeleler anlatılmıştır.
12. Halk hikayesi
13. Kerem İle Aslı, Tahir İle Zühre, Arzu İle Kamber, Ferhat İle Şirin, Ercişli Emrah İle Selvihan
14. boş vermesi➜ isim-fiil
bağışlanır➜ sıfat-fiil
hiçe saymak➜ isim fiil
görenler➜sıfat-fiil
direnme➜isim-fiil
15. cenk-name
16. açınca➜ zarf-fiil
öten: sıfat-fiil
düştüğünü➜sıfat-fiil

17.
Şeyhi’nin Harname
Ahmedi’nin İskendername
Gülşehri’nin Mantıku’t Tayr
Fuzuli’nin Leyla İle Mecnun
Nabi’nin Hayrabad
18. Fuzuli
19. Küçük Şeyler➜Sami Paşazade Sezai
20. “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak istersiniz (,)yoksa, bir okur tarafından yüz bin kez mi (?) Bu soruya Paul Valery şu yanıtı verir (:) “Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim (.)
21. Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halide Edip, Yakup Kadri…
22. “Fatih Öğretmenimiz bize her zaman “Eğlenmek tabii ki hakkınız ama çalışmak da göreviniz.” derdi. Bu sözlerini hiçbir zaman unutmadım.”

23. Olay örgüsü, kişiler, mekan ve zaman
24. Tanzimat Dönemi
25. Falaka, Yüksek Ökçeler, Bomba, And, Başını Vermeyen Şehit

Leave a Reply