Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları
10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sorularını aşağıda bir kısmını veriyorum. Soruları inceleyeniz beğenirseniz tamamını indirebilirsiniz.


A) Aşağıdaki klasik soruları kısaca cevaplayınız.
1. Edebiyat ve tarih ilişkisini kendi cümlelerinizle açıklayınız.
2. İslamiyet’in kabulü edebi eserleri nasıl etkilemiştir?
3. Edebiyatın ilişkili olduğu bilim dallarından beş tanesini yazınız…
4. Aşağıdaki metinlerin Türk edebiyatının hangi dönemlerine ait olduğunu yazınız.
Öpkem kelip ogradım
Arslanlayu kökredim
Alplar başın togradım
——————-
Emdi meni kim tutar
Sana gitme demeyeceğim
Üşüyorsun ceketimi al.
Günün en güzel saatleri bunlar,
Yanımda kal.
——————
Sufilere sohbet gerek
Ahilere ahret gerek
Mecnunlara Leyla gerek
Bana seni gerek seni

Tarih bilimi veya tarihçi, genelde insanlığın, özelde toplumların geçmişte karşı karşıya kaldığı önemli olayları ayrıntısına girmeden konu edinir. Edebiyat ise, daha çok tarihin anlatmadığı sıradan kişi ve olaylarla, bunların bıraktığı izlerin ayrıntılarıyla ilgilenir. Tarihî şahsiyetlerin tarihte üstlendikleri rolün dışında yaşantılarına ait örneklerin belli bir olay örgüsü içinde anlatımı edebiyat biliminin, edebiyatçıların, roman ve hikâye sanatının işleri arasında yer alır. Edebî eserin tarih öğretmek gibi bir işlevi olmasa da tarih ilmini anlama ve sevdirme yolunda etkin bir rolü vardır. Bu bağlamda tarihçinin yazdıklarıyla sunulan bir tarihî olay veya şahsiyet, edebiyat ve edebî mahsuller vasıtasıyla ilgi alanı haline getirilebilir. Örneğin, Fatih Sultan Mehmet gibi bir devlet adamı ve çağ değiştiren İstanbul’un fethi gibi önemli bir olay ile ilgili kronolojik bilgiler vererek aktaran bilim tarihtir. Ancak Fatih’in ve fethin toplum hayatına yansıyan yönlerine edebiyat ışık tutmaktadır.
5. Metnin konusu nedir?
6. Yazarın üslubu ile çıkarımlarda bulununuz.
7.Metinde anlatıcı ile yazarın aynı kişi olmasının sebebi nedir?
8. Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

Leave a Reply