Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

10. sınıflar coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı yoklama soruları

---

10. sınıflar coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı yoklama soruları
1-Aşağıdaki kayaçlardan hangisinde, bulunduğu döneme ait fosil (canlı kalıntısı) bulunma olası­lığı daha yüksektir?
A) Kireç taşı
B) Gabro
C) Trakit
D) Andezit
E) Volkan camı

---

I-Organik tortul
II-İç püskürük
III. Dış püskürük
IV-Metamorfik
V-Kırıntılı tortul
2-Yukarıda verilen kayaçlardan hangileri, oluş­tukları dönemlere ait bitki ve hayvan türleri hakkında daha çok bilgi verir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve V
D) II ve IV
E) III ve V
3-Bazalt, andezit, volkanik tüt gibi kayaçların yay­gın olarak görüldüğü bir yöreyle ilgili olarak;
Ortalama yükseltisi azdır.
Yıllık ortalama sıcaklığı fazladır.
III. Aktif veya sönmüş volkanlar yer alır,
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

I-Volkanlardan çıkan ince boyutlu malzemele­rin oluşturduğu kayaçlardır.
II-Açık renklidir ve çok kolay aşınırlar.
III. Yurdumuzda Nevşehir, Ürgüp, Göreme Yöresinde karakteristik yüzey şekillerinin geliş­mesine neden olmuştur.
4-Yukarıda volkanik tüflerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
Bir araştırmacı bulunduğu yörede kütle hâlinde bulunan granit bloklarının zamanla değişik boyut ve şekillerde bloklara dönüştüğünü gözlemle­miştir.
5-Buna göre, söz konusu yöredeki granit kütlele­rinin bloklara ayrışması, aşağıdakilerden han­gisinin sonucudur?
A) Volkanizmanın etkili olmasının
B) Beşerî faktörlerin etkili olmasının
C) Fiziksel ve kimyasal ayrışmaya uğramasının
D) Bitki köklerinin granit bloklarını ayrıştırması­nın
E) Çukur alanlardaki tortul tabakaların kalınlığı­nın artmasının
YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLA

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir