Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10 sınıflar tarih dersi 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları 4 saatlik

İmam Hatip lisesi 10. sınıflar için 4 saatlik Tarih dersi 2. dönem 2. yazılı sınavımızı yaptık. 3. Selimden başlayıp 2.Mahmut dahil olmak üzere konuları kapsayan yerlerden yaptık sınavımızı. Tanzimat ve Meşrutiyet konularını ise son yazılıya bıraktık. Tarih 2 dersi için 2 saatlik sınavlar ise daha değişik konuları kapsadığı için Son yazılılar için diğer Tarih dersi yazılı sorularını inceleyebilirsiniz.

 

TARİH 2 DERSİ 10 İHL SINIFI 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

A-Aşağıdaki Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.         

1-     ‘’Layık olursa cihanda bana tahtı şevket-Eylemek mahzı safadır bana Nasa hizmet’’ dizlerinin yazarı olan padişah …………………….dır.

2-   Devlete ait vergilerden birinin tahsilini götürü usulü üzerine alan kişiye ………….…………  .denir

3-   3. Selim Döneminde yapılan ıslahatların genel adı…………………….dır

4-   Osmanlı devletine ilk isyan eden millet………………………………dır

5-   Balkanlarda Slav birliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara ……………………… denir

6-   Yurt Dışına ilk geçici elçiler……………………………….döneminde sürekli elçiler ise …………………… döneminde gönderilmiştir.

7-   Yunanistan …………………..tarihli ………………………………………….anlaşması ile bağımsız olmuştur.

8-   Avrupalı devletlerin Osmanlıya kendi aralarında verdikleri isim …………………………..dır

9-   2. Mahmut döneminde Ayanlarla imzalanan ve Padişahın otoritesinin ilk kez kısıtlandığı belge…………………………..dır.

10-Adli Mahlası ile şiirler yazan Osmanlı padişahı……………………………………dır

B- Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız

1-   Şark Meselesini etraflıca açıklayınız.

2-   Osmanlı Tarihinde Denize düşen yılana sarılır sözü ne zaman hangi olay üzerine söylenmiştir. Burada Deniz ve Yılandan kast edilenleri açıklayınız.

C-Aşağıdaki Çoktan seçmeli Soruları cevaplandırınız.

1-   Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin Mısır Meselesinde yardımına karşın Rusyaya bazı ayrıcalıklar verdiği anlaşmadır.

a-    Kütahya 1833

b-    Hünkar İskelesi anlaşması

c-    Berlin Anlaşması

d-    Balta Limanı anlaşması

2-   Mısır Meslesi Aşağıdaki Anlaşmalardan hangisi ile kesin olarak çözğlmüştür.

a-    Kütahya 1833

b-    Hünkar İskelsesi anlaşması

c-    1840 Londra anlaşması

d-    Balta Limanı anlaşması

 

3-   Aşağıdaki Anlaşmalardan hangisi ile Osmanlı devletinin pazarları İngilizlerin kontrolüne geçmiştir.

a-    Kütahya 1833

b-    Hünkar İskelesi anlaşması

c-    Berlin Anlaşması

d-    Balta Limanı anlaşması

 

4-   Aşağıdakilerden hangisinde Sırpların bağımsız olma sürecini içeren anlaşmalar verilmiştir

a-    Bükreş anlaşması- Edirne anlaşması – Berlin Anlaşması

b-    Edirne anlaşması- Bükreş anlaşması– Berlin  anlaşması

c-    Edirne anlaşması- Berlin anlaşması– Bükreş anlaşması

d-    Bükreş Anlaşması- Berlin Anlaşması– Edirne Anlaşması

 

5-   Boğazlar Meselesi Aşağıdaki Anlaşmalardan hangisi ile Uluslar arası arena da ilkkez tartışılmıştır

a-    1840 Londra Anlaşması

b-    Hünkar İskelesi anlaşması

c-    1841 Londra Sözleşmesi

d-    Balta Limanı anlaşması

D- Aşağıdaki Tabloda Verilen Boşlukları Uygun Şekilde doldurunuz.

MERKEZ TEŞKİLATINDAKİ DÜZENLEMELER

Eski Düzen – Yeni Düzen

Günümüzdeki Karşılıkları

Divanı- Humayun / Nazırlıklar  
Resisül Küttap/Hariciye Nezareti  
Saderat Kethüdası/Dahiliye Nezareti  
Darphane Hazinesi/ Maliye Nezareti  

E- Aşağıdaki Islahatlar padişahlara göre gruplandırınız              3. Selim                                  2. Mahmut

1-   Askeri Amaçlı ilk Nüfus sayımı yapıldı

2-   İrad-ı Cedit Hazinesi Kuruldu

3-   Levent ve Selimiye Kışlaları oluşturuldu

4-   Feshane Açıldı.

5-   Yeniçeri Ocağı Kaldırıldı

F- Aşağıdaki Cümlelerde verilen ifadeleri doğru yanlış olarak gruplandırınız.

1-   Yurtdışına ilk öğrenci Lale devrinde gönderilmiştir.  (    )

2-   18 yy Osmanlı devletinde yapılan ıslahatların genel özellikleri askeri alanda olmasıdır. (    )

3-   18 yy Osmanlı devleti Uluslararası arena da Denge Politikası uygulamıştır. (    )

4-   Megalo İdea Büyük Yunanistanı kurma hayaline denir. (    )

5-   Tarih Boyunca pek çok devlet teşebbüs etmesine rağmen hiçbir zaman Osmanlı donanmasını yok edememiştir. (    )

 

10 Comments

Leave a Reply