Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10 Tarih Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

10 Tarih Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları
Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız
1- Osmanlı eğitim sisteminin bölümlerini yazınız.
2-Osmanlı Divan Üyelerini yazınız
3-Rönesansın Sebeplerinden 1 tanesini yazınız
4-Mısır Seferi sonuçlarını yazınız.
5-Coğrafi Keşiflerin sebeplerinden 2 tanesini yazınız


6-Padişah sadrazamına Mısıra sefer düzenleme niyetinde olduğunu ve bu konu ile ilgili gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini bildirdi. Sadrazam siz olsaydınız safer için gerekli hazırlıkları yapmak amacıyla hangi kişi ve kurumları görevlendirirdiniz.
Sefer İçin Fetva Çıkarılması –
Sefere Çıkmadan Sefer Sırasında silahların tamiri-
Savaş meydanına topların getirilmesi ve kullanılması-
Kale duvarlarının tahrip edilmesi-
Havan topu ihtiyacının karşılanması ve kullanımı-

 

Aşağıdaki Test Sorularını Cevaplandırınız.
1.Fatih döneminde nerenin fethiyle Karadeniz bir Türk gölü haline geldi?
A) Amasra
B) Sinop
C) Konya
D) Kırım   
E) Trabzon

2.Hangi savaş sonucunda Akkoyunlu Devleti yıkılma sürecine girmiş ve daha sonra yerine Safevi Devleti kurulmuştur?
A) Otlukbeli
B) Çaldıran
C) Çirmen
D) Sazlıdere
E) Varna

3.Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
A) Avrupalılar dünyanın bilmedikleri yerlerini tanıdılar.
B) Yeni yerler ve kıtalar keşfedildi (Amerika kıtasının ve Ümit Burnu’nun bulunması).
C) Avrupa’da ulusal devletlerin  ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
D) Atlas Okyanusu Limanları önem kazandı (Bu durum ipek ve Baharat yollarının ticari önemini yitirmesine yol açtı).
E) İlk büyük sömürge imparatorlukları kuruldu. 

4.1538 de Preveze deniz savaşını kazanan ünlü Türk denizcisi ve Kaptanı Deryası aşağıdakilerden hangisidir.
A)     Piri Resi
B)     Barbaros Hayrettin Paşa
C)     Seydi Ali Reis
D)     Ulubatlı HASAN
E)     Murat REİS

 

5. Sanma Şahım Herkesi Sen sadıkane Yar olur  Herkesi Sen Dost mu sandın belki Ol ağyar olur …. Şiirinin Şairi Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir.
A)     Yavuz Sultan Selim
B)     Fatih Sultan Mehmet
C)     Kanuni Sultan Süleyman
D)     II. Abdulhamit
E)     Osman BEY

6.Avrupalıların Muhteşem Süleyman dedikleri Osmanlı Padişahı aşağıdakilerden hangisidir.
A)    Yavuz Sultan Selim
B)    Fatih Sultan Mehmet
C)    Kanuni Sultan Süleyman
D)    II. Abdulhamit
E)    Osman BEY

 

7- Babasından devraldığı tatminkâr hazineyi ağzına kadar doldurdu. Hazinenin kapısını mühürledikten sonra, şöyle vasiyet etti: “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin, aksi hâlde Hazine–i Hümayun benim mührümle mühürlensin.” Bu vasiyet tutuldu. O tarihten sonra gelen padişahların hiçbiri hazineyi dolduramadığından, hazinenin kapısı daima kendi mührüyle mühürlendi.
Yukarıda tarafta anlatılan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir.
A)     Yavuz Sultan Selim
B)     Fatih Sultan Mehmet
C)     Kanuni Sultan Süleyman
D)     II. Abdulhamit
E)     Osman BEY

2 Comments

Leave a Reply