Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11.sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları

11.sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları
11. sınıf coğrafya dersi için 25 soruluk test yazılı sorularını aşağıda ekliyorum. A ve B grubu olarak ekleyeceğimiz yazılı sorularımızı aşağıdaki örek sorulardan inceleyebilirsiniz. 11. Sınıf için diğer yazılı sorularına bakabilirsiniz. Coğrafya derslerinde başarı için bu yazılı sorularımızı mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Çünkü örnek sınavları çözmek her zaman için öğrencilere fayda sağlamaktadır.

ÖRNEK SORULAR
1-Aşağıdakilerden hangisi tarım ve hayvancılıkta; üretim, dağıtım ve tüketim etkileşimine örnek verilemez?
A) Nüfusun artması ile birlikte üretim artmıştır
B) Ulaşım koşullarının iyileşmesi üretimde artışa neden olmuştur
C) Soğutucu özelliklere sahip araçların yapılması ile çabuk bozulabilir ürünlerin üretimi artmıştır
D) Beslenme alışkanlıklarının değişmesi üretim üzerinde etkili olmuştur
E) Şehirleşme faaliyetleri tarımsal üretimde azalmaya neden olmuştur

2-Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin ekonomisinde enerji kaynaklarından petrolün ihracatı önemli bir paya sahip değildir?
A) İran
B) Endonezya
C) Kuveyt
D) Irak
E) Japonya

3-Aşağıdaki doğal kaynaklarından hangisi “yenilenemeyen” türdendir ?
A) Jeotermal
B) Güneş
C) Hidroelektrik
D) Rüzgar
E) Doğal gaz
Türkiye’de bazı tarım ürünlerinin yetişme alanını genişletmek için yoğun çaba harcanmakta ve ye­ni yöntemler geliştirilmektedir. Bazı tarım ürünleri de doğal yetişme alanı çok geniş olmasına karşı­lık, tüketimin az olması ya da devlet kontrolünde yetişmesi gerektiğinden mevcut ekim alanı sınırlı olmaktadır.
4-Buna göre, doğal yetişme alanı ile mevcut ye­tişme alanı arasındaki farkın en fazla olduğu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pirinç
B) Haşhaş
C) Susam
D) Çay
E) Muz


5-Türkiye’de Karadeniz dağlarının kuzey yamaçlarında, güney yamaçlarına göre orman örtüsünün daha gür ve daha nemcil olduğu görülmektedir. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Bakı
B) Enlem
C) Dağların kuzey yamaçlarının deniz etkisine açık olması
D) Dağların uzanış yönü
E) Jeolojik yapı
6.
I-Mera hayvancılığı
II-Arıcılık
III. Besi ve ahır hayvancılığı
IV-Kümes hayvancılığı
Yukarıda verilen hayvancılık türlerinden hangisi iklim koşullarından daha az etkilenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) III ve IV

YAZILI SORUSUNUN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Leave a Reply