Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

11. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları Yeni Müfredat

11. Sınıflar için Coğrafya dersi 2. Dönem 1. yazılı Sorularına aşağıya sizler için güzel bir örnek ekliyoruz. Klasik soru tarzının yanında harita soruları da mevcuttur. Bu sebeple İndrmesiz yazılı sorusu olarak ekleyemiyoruz.  Türkiye’de Balıkçılık konusundan başlayıp Medeniyetlerin Merkezi Anadolu konusu kapsamaktadır.


11. Sınıf Coğrafya Dersi 1. dönem 2.Yazılı Soruları

1) Ülkemizde balıkçılığın yeterince gelişmemiş olmasının sebepleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız. (5P)
2) Ülkemizde çıkarılan demir madeni hakkında kısaca bilgi veriniz. (10P)
3) Türkiye’de linyit madeninin çıkarıldığı yerlerden beş tanesini yazınız. (5P)
4) Sanayi kuruluşlarının dağılışını etkileyen faktörlerden hammaddeyi örnek vererek açıklayınız. (10P)
5) Ülkemizin ihracatında ilk sırada yer alan sanayi ürünlerini yazınız. (5P)
6) Ülkemizde zeytinyağı fabrikalarının yaygın olduğu yerleri yazınız. (5P)
7) Akdeniz uygarlıkları hakkında kısaca bilgi veriniz. (10P)
8) Kültürü oluşturan maddi unsurları maddeler halinde yazınız. (5P)
9) Göçebe yaşam tarzı Türk kültürünü nasıl etkilemiştir? (5P)
10) Anadolu’nun birçok medeniyete ev sahipliği yapmasında etkili olan faktörler nelerdir yazınız. (5P)

11. Sınıf Coğrafya Dersi Yazılı Soruları Cevapları

1) Ülkemizde balıkçılığın yeterince gelişmemiş olmasının sebepleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız. 
* Açık deniz balıkçılığının yapılmaması
* Beslenmede tüketilen su ürünleri oranının düşük olması
* Deniz kirliliğinin fazla olması
* Kıyı balıkçılığının yaygın olması
* Balıkçılık sektöründeki teknoloji ve sermayenin yetersiz olması
* Zamansız ve usülsüz avlanma yöntemlerinin kullanılması

2) Ülkemizde çıkarılan demir madeni hakkında kısaca bilgi veriniz.
Demir çelik sanayisinin temel ham maddesi olan ve ülkemizde en çok tüketilen madenlerden biri demirdir. Demir rezervi bakımından en zengin yataklar, Sivas ve Malatya illerinde bulunmaktadır. Divriği, Hasançelebi ve Hekimhan, bu illerde demir yataklarının bulunduğu başlıca yerlerdir. Diğer önemli demir yatakları Niğde, Bingöl ve Kesikköprü’dedir (Ankara). Bu yerlerden çıkarılan demir Ereğli (Zonguldak), Karabük ve İskenderun demir çelik fabrikalarında işlenmektedir.

3) Türkiye’de linyit madeninin çıkarıldığı yerlerden beş tanesini yazınız.
– Elbistan (Kahramanmaraş)
– Soma (Manisa)
– Yatağan ve Milas (Muğla)
– Seyitömer ve Tunçbilek (Kütahya)
– Çan (Çanakkale)

4) Sanayi kuruluşlarının dağılışını etkileyen faktörlerden hammaddeyi örnek vererek açıklayınız.
Ham madde, bir ürünün üretiminde kullanılan temel maddedir. Türkiye’de fabrikaların önemli bir kısmının kuruluş yerinin belirlenmesinde ham maddeye yakınlık belirleyici olmuştur. Üretildikten sonra uzak mesafelere taşınınca bozulan tarım ürünlerini işleyen fabrikalar, bu ürünlerin üretildiği yerlerin yakınına kurulmaktadır. Çay, tütün, Süt, Şeker pancarı gibi kolay bozulabilen ürünler için fabrikalar hammaddeye yakın kurulur.

5) Ülkemizin ihracatında ilk sırada yer alan sanayi ürünlerini yazınız.
* Otomotiv
* Hazır giyim
* Demir ve demir dışı metaller
* Çelik
* Kimyevi maddeler
* Tarıma dayalı işlenmiş ürünler

6) Ülkemizde zeytinyağı fabrikalarının yaygın olduğu yerleri yazınız.
– Edremit
– Ayvalık
– Gemlik
– Çanakkale
– Aydın

7) Akdeniz uygarlıkları hakkında kısaca bilgi veriniz.
Yeryüzünde ilk uygarlıkların kurulduğu alanlardan biri de Akdeniz kıyılarıdır. Bu kıyılarda iklimin elverişli olması, tarımın gelişmesini sağlamıştır. Ancak Akdeniz uygarlıklarındaki tarım Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hint uygarlıkları kadar gelişmemiştir. Bunun yanı sıra denizciliğe elverişli olan Akdeniz, kıyı kesiminde yaşayan uygarlıkların birçok liman yapmasını, ticaretin gelişmesini ve denizcilik alanında ilerlemelerini sağlamıştır.

8) Kültürü oluşturan maddi unsurları maddeler halinde yazınız. 
* Coğrafi konum
* Toprak özellikleri
* Su özellikleri
* İklim özellikleri
* Yeryüzü şekilleri
* Simgeler (anıt, saray, kıyafet vb.)

9) Göçebe yaşam tarzı Türk kültürünü nasıl etkilemiştir?
Göçebe yaşam türklerde bağımsız yaşamı hürriyete düşkünlüğü ortaya çıkarmış. Çadır kültürünü oluşturmuş, kolay taşınabilen eşya, alet edevatın kullanmasını sağlamıştır. Göçebe yaşam mimari alanda fazla eser ortaya koyulmasına engel olmuştur. Ancak yerleşik hayata geçildiğinde ortaya çıkan mimari eserlerde göçebe yaşam izleri görülmektedir. Göçebe yaşam birçok yeni yurt ve otlak edinmelerini sağlarken farklı kültürlerle etkileşimlerini artırmıştır.
10) Anadolu’nun birçok medeniyete ev sahipliği yapmasında etkili olan faktörler nelerdir yazınız.
* Coğrafi konumu
* İklim koşulları
* Su kaynakları
* Bitki ve hayvan türlerinin zengin olması
* Tarıma elverişli topraklara sahip olması
* Yeraltı kaynaklarının zengin olması

11. Sınıf Coğrafya Dersi Yazılı Soruları  Yeni Müfredat
11-Sinif 2-Donem 1 Yazili cevap anahtari

Leave a Reply