11. Sınıf İnkılap Ata yayıncılık Sayfa 253-254 Cevapları

0
1245

11. Sınıf İnkılap Ata yayıncılık Sayfa 253-254 Cevapları

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Atatürk son yıllarında hangi millî sorunla yakından ilgilenmiştir? Açıklayınız.
2. Atatürk’ün, Meclisin açılması nedeniyle gönderdiği söylevin içeriği ile ilgili bilgi veriniz.
3. Atatürk, hasta yatağında Türk ordusuna gönderdiği mesajda hangi konulardan söz etmiştir? Açıklayınız.
4. Atatürk’ün ölümünün dünya basınında geniş bir şekilde yankı bulmasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.
5. Atatürk’ün kişisel özelliklerinden sizi en çok etkileyenler hangileridir? Açıklayınız.


B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanlarının karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.

()1. Hasta olmasına rağmen Silifke, Tarsus, Mersin ve Adana’yı içine alan bir geziye çıkması, Atatürk’ün Hatay sorununa verdiği önemi gösterir.
()2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Yıldız Sarayı’nda vefat etmiştir.
()3. Mustafa Kemal Atatürk, ömrünün son yıllarını Yavuz zırhlısında geçirmiştir.
()4. Mustafa Kemal Atatürk’ün son söylevini TBMM’de İsmet İnönü okumuştur.
()5. Atatürk’ün naaşı, 1953 yılında mimarlığını Prof. Dr. Emin Onat ve Doç. Dr. Orhan Arda’nın yaptığı Anıtkabir’e defnedilmiştir.

C. “Musul, Hatay, Rıfat Börekçi, Şerafettin Yaltkaya, Yıldız Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Türk Tarih Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu, 22 Kasım 1938, Türk Dil Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, 10 Kasım 1953, Rasattepe, Maltepe”
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen uygun kelimeleri yazınız.
1. Atatürk’ün naaşı ……………………………….tarihinde Anıtkabir’deki ebedi istirahatgâhına nakledildi.
2. 19 Kasım 1938 tarihinde Atatürk’ün cenaze namazını ……………………………………….. kıldırmıştır.
3. Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde …………………….. ’ndaki odasında hayata gözlerini yummuştur.
4. Atatürk servetinin büyük bir bölümünü ………………………. ve …………………………… na bırakmıştır.
5. Anıtkabir’in yeri, yapılan uzun incelemeler sonucunda Ankara’ya egemen bir konumda olan …………………………. olarak belirlendi.

 

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1. Mustafa Kemal Atatürk’ün çok hasta olmasına rağmen 1938 yılında Silifke, Tarsus, Mersin ve Adana’yı içine alan bir geziye çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A. Bölgedeki askerî kışla ve okulları denetlemek
B. Harf inkılabını halka anlatmak
C. İtalya’nın Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki emperyalist politikalarına engel olmak
D. Hatay meselesine verdiği önemi bütün dünyaya göstermek
E. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bölgede çıkacak bir ayaklanmayı önlemek

2. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili özellikle Batı dünyasında;
• “20. yüzyılın ilk yarısını kişiliği ile etkilemiş büyük bir asker ve devlet adamı”
• “… bir dönemi sonlandırıp bir dönemi açarak Orta Doğu’ya yeni bir şekil veren lider”
• “Çağdaş Türkiye’nin lideri”
• “…Tarihin gerçekten en büyük radikali…” gibi tanımlamalar göze çarpar. Yapılan bu tanımlara bakılarak Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğu söylenemez?
A. Demokrat
B. İnkılapçı
C. Gerçekçi
D. Hayalperest
E. Önder


3. Atatürk’ün 1 Kasım 1938’de TBMM’nin açılış töreni nedeniyle hazırladığı açılış konuşmasını Mecliste aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri okumuştur?
I. Celal Bayar
II. Adnan Menderes
III. İsmet İnönü
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. I, II ve III


4. Mustafa Kemal Atatürk, vasiyetnamesinde mal varlığının büyük bir bölümünü aşağıdaki kurumlardan hangisine bırakmıştır?
A. Türkiye İş Bankası
B. Etibank
C. Türk Silahlı Kuvvetleri
D. Türk Dil ve Tarih Kurumları
E. Çocuk Esirgeme Kurumu

 

5. Atatürk’ün vefatının ardından millî ve milletlerarası basın yayın organlarında onunla ilgili yazılar kaleme alınmış, yabancı devlet adamları Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili demeçler vermiştir. Bu bilgilere göre Atatürk’le ilgili öncelikle aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A. Basına önem verdiğine
B. Türk milleti tarafından sevildiğine
C. Evrensel olduğuna
D. Millî Mücadele’yi kazandığına
E. Bağımsız bir devlet kurmak istediğine

REKLAMSTORE

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz