11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 92-96-97-98-101-102-103-104-107-108-109-110-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121

0
2145

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 92-96-97-98-101-102-103-104-107-108-109-110-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 92
“Bizim dünya gözündeki en büyük gücümüzle erkimiz, yeni yönetim biçimimiz ve niteliğimizdir. Halife tutsak olabilir. Halife adını taşıyanlar yabancılara sığınabilirler. Düşmanlar ve halifeler el ele verip her şeyi yapmaya girişebilirler. Ama yeni Türkiye’nin yönetim biçimini, siyasasını, gücünü hiç mi hiç sarsamazlar. Türkiye halkının sınırsız ve koşulsuz olarak egemenliğini elinde tuttuğunu bir kez daha ve kesinlikle söylüyorum. Egemenlik hiçbir anlamda, hiçbir biçimde, hiçbir renk ve belirtide ortaklık kabul etmez. Unvanı ister halife olsun ister başka birşey olsun, hiç kimse bu ulusun yazgısına da ortak çıkamaz. Ulus, buna hiç mi hiç göz yumamaz. Bunu önerecek hiçbir milletvekili bulunamaz.”
(Atatürk, 1978: 512) (Sadeleştirilerek düzenlenmiştir.)
 SORU: Mustafa Kemal’in bu konuşmasından yola çıkarak halifeliğin kaldırılmasının temel gerekçesini belirtiniz.
CEVAP: Temel Gerekçesi bizce Demokrasi ve Çoğulculuğa ve millet egemenliğine aykırı görülmesidir.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 96
SORU: Üç partinin programlarındaki belirgin farklılıkları tespit ederek tartışınız.
CEVAP: Belirgin Farklılıklar Laiklik ve Ekonomi anlayışlarındadır.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 97
1924 Anayasası’nın aşağıdaki maddelerini inceleyerek 1921 Anayasası’nın ilgili maddelerini örnekteki gibi boş bırakılan yerlere yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 98
1921 Anayasası’nın temel özelliklerinden yola çıkarak aşağıda boş bırakılan yerlere 1924 Anayasası’nın özelliklerini araştırarak bir sunu hazırlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 101
Yukarıdaki verilerden yola çıkarak Millet Mekteplerinin eğitim hayatına etkisini yorumlayınız.

 

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 102
Mustafa Kemal’in, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu çalışmalarından beklentilerini tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 103
Mustafa Kemal’in neden bir geometri kitabı yazmaya ihtiyaç duyduğunu söyleyiniz

 

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 104
Mustafa Kemal’in Ankara Hukuk Mektebinin açılmasından duyduğu mutluluğun ve kuruma yüklediği misyonun nedenlerini aranızda tartışınız.

 

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 107
Siz de yakın çevrenizde cumhuriyet dönemine ait eserlerin bulunduğu müzelere arkadaşlarınızla beraber gezi düzenleyiniz
Kılık kıyafet düzenlemesinin toplumsal hayata etkilerini araştırarak dönemin gazete ve fotoğraflarından oluşan bir sunu hazırlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 108
Yakın çevrenizde ya da ailenizde Soyadı Kanunu’nun kabulünden sonra soyadı alma konusunda sözlü tarih çalışması yaparak edindiğiniz ilginç hikâyeleri arkadaşlarınızla paylaşınız

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 109
İzmir İktisat Kongresi’nin toplanma amacını tartışınız.
İzmir İktisat Kongresi, Yeni Türk Devleti’nin hangi niteliklerine vurgu yapmıştır? Tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 110
Atatürk Orman Çiftliğinin internet sitesinden yukarıda belirtilen videoyu izleyerek ve cumhuriyet döneminde tarım alanında gerçekleştirilen modernleşme çalışmaları hakkında araştırma yapınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 112
Yukarıda verilen bugüne ait Türkiye haritasında cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş olan fabrikalar gösterilmiştir. Bu fabrikaların adlarını ve kuruluş tarihlerini araştırarak harita üzerine yazınız.

 

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 113
Atatürk Dönemi’nde demiryollarıyla hangi alanlarda gelişme sağlamak amaçlanmıştır? Tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 114
Yukarıdaki tabloya göre sağlık alanında yapılan çalışmalarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 115
Tablodaki verilerden hareketle 1927-1940 yılları arasında nüfus artışını sağlayan etkenleri arkadaşlarınızla tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 117
Yandaki Tablo 4.7’ye bakarak Türkiye’de kadınların siyasi yaşama katılma konusundaki gelişimini dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 118
Yukarıda alanlarında öncülük yapan Türk kadınlarından örnekler verilmiştir. Sizler de yapacağınız araştırma ile bu tür örnekleri çoğaltarak bir sunu hazırlayınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 119
Yukarıdaki sözlerine bakarak yeni Türk Devleti imar edilirken Atatürk’ün hangi noktalara önem verdiğini tartışınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 120
Cumhuriyetin müzik anlayışı hakkında araştırma yapınız. Araştırmanızı sınıfta bu dönemde bestelenmiş bir eser eşliğinde arkadaşlarınızla paylaşınız.

11. sınıf inkılap tarihi TOP Yayıncılık Cevapları sayfa 121
Atütürk’ün kültür hakkındaki görüşlerini arkadaşlarınızla tartışınız

REKLAMSTORE

CEVAP VER

Please enter your comment!
İsminiz