Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

11. sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları
1. Aşağıdakilerden hangisi ülü’l-azm sıfatı bulunan peygamberlerden değildir?
A) Hz. İbrahim
B) Hz. Yakup
C) Hz. Musa
D) Hz. İsa
E) Hz. Nuh

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlış inanç ve düşüncelerin tashihi metoduna örnek verilebilir?
A) Namazın vaktinde kılınması
B) Amelin az da olsa devamlı olması
C) Hz. Peygamber’in çocuk ağlaması duyduğunda namazı kısa tutması
D) İtibarlı birisi suç işlediğinde görmezden gelinmemesi
E) İhlasla amelde bulunmanın öneminin belirtilmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Âişe’nin lakaplarından birisidir?
A) Zinnureyn
B) Ümmü Süleym
C) Ümmü’l-mü’minîn
D) Tahire
E) Ümmü Rüman

4. “Kul bir günah işlediğinde kalbinde siyah bir nokta belirir. Eğer sahibi pişman olur tövbe ederse kalbi yine parlar. Günaha devam ederse bu leke çoğalır. Nihayet öyle bir duruma gelir ki leke bütün kalbi istila eder. (İbn Mâce, Zühd)
Bu hadisin vurguladığı eğitim metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğretimde uygulamaya önem vermesi
B) Muhatabının özelliklerini gözetmesi
C) Sevgi, şefkat ve merhameti esas alması
D) Nasihata önem vermesi
E) Kalp ve nefs eğitimini öncelemesi

5. Hz. Âişe’nin hadis dışında başarılı olduğu ilimler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Tefsir, fıkıh, tarih
B) Şiir, matematik, coğrafi ilimler
C) Fen bilimleri, edebiyat
D) Tarih, coğrafi ilimler
E) Fen, sosyal bilimler

6. Allah Resulü (s.a.v.) bir gün “Müslümanın kim olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu. Ashab, “Allah (c.c.) ve Resulü daha iyi bilir.” dediler. Peygamberimiz (s.a.v.) de “Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” buyurdular. Ardından “Müminin kim olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu, “Müminlerin canları, malları hususunda kendisinden emin olduğu kimsedir.” buyurdu. (Tirmizî, İman, 12.)
Bu hadisin vurguladığı eğitim metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğretimde uygulamaya önem vermesi
B) Soru Cevap Yönteminin
C) Sevgi, şefkat ve merhameti esas alması
D) Nasihata önem vermesi
E) Kalp ve nefs eğitimini öncelemesi

11. sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
11. sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları-CEVAP

Leave a Reply