Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve cevapları
Bu yazılı sorumuzda test şeklinde hazırlanmış mükemmel bir yazılı sorusudur. Öğretmen arkadaşlarımıza sadece yazıcıdan çıktı almak kalıyor.  Aşağıda bir kaç örnek soru veriyor ve indirme bağlantısını içeriğin en altına ekliyorum. Eğer bunlar yetmez diyorsanız bir kaç tavsiyem olacak. Öncelikle ünite ünite test sorularını paylaştığım bu sayfaya buda yeterli gelmezse Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. dönem 2. Yazılı soruları ve cevapları Test makalemize ve ya Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları makalemize bakarak daha fazla alternatif bulabilirsiniz.


ÖRNEK SORULAR
6- Tarihte Türkler atı ehlileştirip günlük yaşantılarının her alanında faydalanmışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında yer almaz?
A) Uzak bölgelere göç etmeleri
B) Atın toplumsal yaşayışı kolaylaştırması
C) Yerleşik hayata geçmeleri
D) Savaşlarda üstünlük sağlamaları
E) At kültürünün başka toplumlar tarafından öğrenilmesi

 

7-  Orta Asya Türk devletlerinde ailelerin birleşmesiyle aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir?
A) Budun
B) Urug
C) Halk D) Boy
E) İl

 

8-  I. Toplumda farklı inançların yayılması
II-Halkın yerleşik yaşam biçimini benimsemesi
III. Farklı dinlere inananların barış içinde yaşaması
IV-Tapınak sayısının azalması
Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk devletlerinin dinî inançlara hoşgörülü yaklaşmalarının bir sonucudur?
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) II – IV
E) III – IV

 

9-  Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk topluluklarında halkı oluşturan alt birimlerden biri değildir?
A) Oguş
B) Urug
C) Boy
D) Şad
E) Bodun
10-  Osmanlı yönetim felsefesini açıklayan “hakkaniyet çemberi”nin asıl unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet
B) Servet
C) Devlet
D) Hâkimiyet
E) Mülk

YAZILI KAĞIDININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

4 Comments

Leave a Reply