Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Sosyoloji Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

11. Sınıf Sosyoloji Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları
1- Küçük dinamik grupların işleyişi ve bu yolla insan ilişkilerindeki yaklaşma ve uzaklaşma derecelerini ölçen sosyolojinin araştırma tekniğidir.
Bu araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözlem
C) Monografi
B) Anket
D) Biyografi
E) Sosyometri

2- Sosyologlar, toplumsal olayları ve olguları incelerken tarafsız davranmalıdır. Kendi istek, çıkar ve inançlarını bir kenara bırakmalıdırlar. İçinde yetiştikleri toplumun kültürel değer ve inanışlarının etkisinde kalmadan, araştırmalarını sürdürmelidirler.
Buna göre sosyolog için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Diğer bilimlerle işbirliği içinde olmalı.
B) Sistematik bir çerçeve kullanmalıdır.
C) Toplumsal kültüre dikkat etmeli
D) Nesnel davranmalı.
E) Kendine özgü yöntemler kullanmalı.

3- Bireyin toplumsal yapıda işgal ettiği yere sosyal statü denir.
Buna göre ,aşağıdakilerden hangisi sosyal statünün özelliği değildir?
A) Birey birden çok statüye sahip olabilir.
B)Doğuştan ve sonradan kazanılabilir.
C)Birbirinden bağımsız değildirler.
D)Statülerin farklı rolleri vardır.
E)Önemi ve saygınlığı her zaman aynıdır.

5- Değişme ve gelişme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Değişme bir durumdur.
B) Değişme gelişmeyi için alan daha genel durumdur.
C) Gelişme bir süreci temsil eder.
D) Değişme gelişmiş toplumlara özgü bir durumdur.
E) Gelişme gelişmekte olan toplumlarda daha fazla görülür.

6- Rol ; bireyin sahip olduğu statüye ilişkin toplumun bireyden beklentileridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumun bireyden beklediği rollerden değildir?
A) Bir öğrencinin çalışıp eve katkı sağlaması.
B)Bir öğretmenin öğrencilerin anlayacağı şekilde ders anlatması
C) Hakimin adil olması.
D) Doktorun maddiyat gözetmeden hastayı tedavi etmesi.
E) Bir annenin ev işlerini iyi yapması.

7- Aşağıdaki özelliklerden hangisinin birincil gruplarda görülmesi beklenemez?
A) Grubun üye sayısı azdır
B) Biz bilinci hakimdir.
C)İlişkiler yazılı kurallara dayalıdır.
D)İlişkilerde çıkar gözetilmez.
E) Grup içindeki ilişkide süreklilik vardır.

8- Toplumsal grupların oluşması için bazı şartların oluşması gereklidir , aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?
A) Ortak amaç ve değerlerin olması.
B)En az iki kişiden oluşması.
C) Grupta iş bölümünün var olması.
D) Grup üyelerinin ,grupta istediği rolü almaları.
E)Grup yapısının zamanla değişebilmesi.


Yazılının tamamını aşağıdan indirebilirsiniz


11. Sınıf Sosyoloji Dersi 1. Dönem 2. yazılı Soruları ve Cevapları

Leave a Reply