Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları (Karma) Yeni müfredat

11. Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları (Karma) Yeni müfredat

A-Boş bırakılan yerleri doldurunuz..(Her alt başlık 3 PUAN)
a) Osmanlı devleti …… …. Antlaşması ile Avusturya’ya karşı kazandığı siyasi üstünlüğünü, … Antlaşması ile kaybetmiştir.
b) Osmanlı Devleti ……… … Antlaşması ile batıda en geniş sınırlarına ulaşırken, … … Antlaşması ile doğuda en geniş sınırlarına ulaşmıştır.
c) Osmanlı devleti …………süren kuşatma sonrasında …… ……..’ten ……… .. adasını almıştır.
d) 4.Mehmet döneminde Viyana kuşatmasını Serdar-ı Ekrem …… …….,Paşa ………………………… yılında yapmıştır.
e) Karlofça anlaşması başta olmak ve Prut anlaşması da dahil olmak üzere, … ……….. ve ……… … devletler aracılık yaparak çıkar sağlamaya çalışmışlardır.
f) Açık denizlerde keşif ve sömürge hareketlerine öncülük eden …… …… ve ……… ……. Devletleri olmuştur
g) İngiltere, ……………… …. şirketini kurarak dünya ticaretini XVII. yüzyıldan itibaren neredeyse ticari bir tekel hâline dönüştü.
h) 1770’te Rusya Osmanlı Devletinin donanmasını …………………………………… de yakmıştır.
ı) 2. Mustafa ………………….. olayı ile tahtan indirilerek yerine 3.Ahmet geçmiştir.
i) 1718 …… …. Antlaşması ile Osmanlı Devleti …… …. girmiş. ……… ….. isyanı ile bu süreç sona ermiştir.

2- Çiçek aşısının bulunup avrupaya gönderildiği devir olup, ayrıca itfaiye teşkilatı da kurulmuştur. Bu devirde Osmanlı Devleti barış politikası izlemiş ve kültürel faaliyetlere girişmişlerdir. Pasarofça Anlaşmasıyla başlayıp, Patrona Halil İsyanıyla biten bu Devir hangi tarihler arasında yaşanmıştır? (10PUAN)
A. 1703-1718
B. 1718-1730
C. 1730-1754
D. 1839-1876
E. 1789-1815

3- İngiltere Başbakanı Lord Palmerston’in, “İngiltere’nin ezeli ve ebedi dostları ve düşmanları yoktur, değişmez menfaatleri vardır. Dostlarımız ve düşmanlarımız zaman içerisinde değişir, değişmeyen menfaatlerimizdir.” sözünden hareketle İngilterenin aşağıdaki politikalardan hangisini uyguladığı söylenilebilir? (10PUAN)
A. Sömürgecilik anlayışı
B. Manda ve Himaye anlayışı
C. Mütekabiliyet Durumu
D. Denge Politikası
E. Konjonktürel İttifak

Aşağıdaki Klasik seçmeli soruları cevaplandırınız
4- Mütekabiliyet nedir? Kısaca açıklayınız…(10PUAN)
5- Kutsal ittifak nedir? Kısaca açıklayınız…(10PUAN)
6- II.Viyana kuşatmasının sonuçlarından kısaca bahsediniz…(10PUAN)
7- Westphalia Anlaşmasının sonuçlarından 3 tanesini yazınız. (10PUAN)
7- Kırım’ın Rusya’ya bağlanma sürecinden kısaca bahsediniz….(10PUAN)

Leave a Reply