Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları Yeni Müfredat

---

11. Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 1. Yazılı soruları Yeni Müfredat
1-Aşağıdaki cümlelerde boşluğa gelebilecek doğru kelimeleri yazınız. (10 Puan )

• Padişah IV. Mehmet’i ikna ederek 1683’te Viyana’yı kuşatan, kuşatma başarısız olunca idam edilen Osmanlı sadrazamı …………………………………………………………………………………………………………. Paşa’dır.
• 1711 yılında imzalanan………………………………………antlaşmasıyla Osmanlı Devleti, eski güçlü devrine dönme ve kaybettiği toprakları geri alma umudu doğmuştur.
• ……………………………………………………………… Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşmadır.
• ……………………………………………………………………. Antlaşması ile bugünkü Türkiye-İran sınırı yaklaşık olarak çizilmiştir.
• 1645 yılında kuşatılan ………………………………………………… 24 yıl süren mücadele sonunda ele geçirilmiştir.
• Lale Devrinin padişahı ………………………………………………………………………
• Kıtalara yayılan geniş toprakları, güçlü donanması ve siyasi nüfuzu ile…………………..………………… “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” ünvanı alan ülkedir.
• 1709 daki Poltova Savaşında yenilince Osmanlı Devletine sığınan kral…………………….………………………………………..
• Avrupa’da köle ticaretini kanuni olarak yasaklayan ilk ülke ……………………………………………………………….’dır.
• Osmanlı ve Rusya arasındaki ilk anlaşma…………………………………….………………

---

2- Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayınız. (20 Puan)
MÜTEKABİLİYET:
KONJONKTÜREL İTTİFAK:
CİHANŞÜMUL DEVLET:
KALYON:

3-Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan İstanbul ve Zitvatoruk Antlaşmalarını uluslararası mütekabiliyet açısından değerlendiriniz. (10 Puan )
4-Kutsal ittifak nedir? Kutsal ittifaka katılan devletlerin adını yazanız. (10 Puan )
5-Garp Ocakları nedir? Osmanlı Devletinin Akdeniz hâkimiyetinde Garp Ocaklarının etkisini açıklayınız. (10 Puan )
6- Karlofça Antlaşması’nın Türk tarihindeki önemi ve içeriği hakkında kısaca bilgi veriniz. (10 Puan )
7- Westphalia Barış Antlaşmasının modern devletler hukukunun oluşmasında yeri hakkında bilgi veriniz. (10 Puan )
8-Küçük Kaynarca Antlaşmasını Osmanlı Devletine etkileri açısından değerlendiriniz. (10 Puan )
9-Coğrafi Keşifler Osmanlı Devletini ekonomik açıdan nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. (10 Puan )

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir