Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

11.Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevaplı Karışık

---

11.Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevaplı Karışık
A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Her soru 10 puan)
1- Avrupalı Devletlerin Osmanlı politikalarını açıklayınız.(en az 4 devlet)
2- Küçük Kaynarca Antlaşması hakkında bilgi veriniz.(5 madde)
3- Osmanlı Devleti’nde ordunun bozulma sebepleri nelerdir?(5 madde)
4- Celali İsyanlarının nedenlerini yazınız.(5 madde)
5- Lale devri hakkında bilgi veriniz.(5 madde)
6- IV. Mehmed(1648-1687) sizden devletin daha iyi hale gelmesi için layiha isteseydi maddeler halinde ne önerirdiniz?

---

B- Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara doğru kavramlar gelecek şekilde doldurunuz.(30 puan)
1- Edirne Olayı; …………………….’nın devlet işlerinden uzaklaşarak vaktinin çoğunu Edirne’de geçirmesi ve başkenti Edirne’ye taşıyacağı söylentileri üzerine 1703 yılında çıkan isyandır.
2- ……………………..; toplumda ahiretten ve dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki anlayıştır. Dini olanın karşıtı anlamına gelmektedir.
3- Keşifler sonucu Avrupa’da zenginleşen edebiyat ve sanattan anlayan ……………………….. adlı bir sınıf oluşmuştu.
4- Yeniden düzenleme anlamına gelen ………………….. Yeni Çağ başlarında Avrupa’da meydana gelen dini düzenlemeleri ifade eder.
5- XVI. yüzyıl sonlarında denizcilik alanında yaşanan gelişmeler sonucunda kadırga gemilerinin yerini ……………….. gemiler aldı.
6- Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artışa …………… denir.
7- Ütopya adlı eserinde özel mülkiyetin bulunmadığı toplumsal bir düzen tasarlayan ……………………….. , koyu bir Katolik Hristiyan olarak bu görüşünü dine dayandırmaktadır.
8- Medrese mezunlarının iş bulamamaktan ve geçim sıkıntısı yaşamalarından dolayı ………………………. isyanları cereyan etmiştir.
9- Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi ve vakanüvisi ………………………………….’dir.
10- Zorunlu ihtiyaç maddelerinin azami satış fiyatlarının devlet tarafından belirlendiği ya da eksik rekabet ortamının oluşması yüzünden devletin fiyatlara zorunlu müdahalede bulunduğu Osmanlı ekonomik sistemi içerisindeki yapıya ………….. …………. denilmiştir.

C- Aşağıda verilen açıklamaların önüne doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi koyunuz. (10 puan)
1- Layiha, Osmanlı Devleti’nde fethedilen yerlerin kayıtlarının tutulduğu defterlere verilen isimdir. ( )
2- Seyahatname adlı eser Kâtip Çelebi’ye aittir. ( )
3- İngilizlerin yardımıyla Baltık donanmasını Akdeniz’e indirmeyi başaran Çarlık Rusya 1770’de Çeşme’de demirli bulunan Osmanlı donanmasını yakarak imha etti.( )
4- Reformun sonuçları arasında Avrupa’da eğitimin kilise tekelinden çıkarak laikleşmesini söyleyebiliriz. ( )
5- Hümanizme göre insan doğuştan kötü bir varlıktır ve meydana getirdiği her şey de kötü olacaktır.( )

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir