Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11.Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevaplı Karışık

11.Sınıf Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevaplı Karışık
A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Her soru 10 puan)
1- Avrupalı Devletlerin Osmanlı politikalarını açıklayınız.(en az 4 devlet)
2- Küçük Kaynarca Antlaşması hakkında bilgi veriniz.(5 madde)
3- Osmanlı Devleti’nde ordunun bozulma sebepleri nelerdir?(5 madde)
4- Celali İsyanlarının nedenlerini yazınız.(5 madde)
5- Lale devri hakkında bilgi veriniz.(5 madde)
6- IV. Mehmed(1648-1687) sizden devletin daha iyi hale gelmesi için layiha isteseydi maddeler halinde ne önerirdiniz?

B- Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara doğru kavramlar gelecek şekilde doldurunuz.(30 puan)
1- Edirne Olayı; …………………….’nın devlet işlerinden uzaklaşarak vaktinin çoğunu Edirne’de geçirmesi ve başkenti Edirne’ye taşıyacağı söylentileri üzerine 1703 yılında çıkan isyandır.
2- ……………………..; toplumda ahiretten ve dinî, ruhani meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki anlayıştır. Dini olanın karşıtı anlamına gelmektedir.
3- Keşifler sonucu Avrupa’da zenginleşen edebiyat ve sanattan anlayan ……………………….. adlı bir sınıf oluşmuştu.
4- Yeniden düzenleme anlamına gelen ………………….. Yeni Çağ başlarında Avrupa’da meydana gelen dini düzenlemeleri ifade eder.
5- XVI. yüzyıl sonlarında denizcilik alanında yaşanan gelişmeler sonucunda kadırga gemilerinin yerini ……………….. gemiler aldı.
6- Mal ve hizmet fiyatlarının genel seviyesinde yaşanan sürekli artışa …………… denir.
7- Ütopya adlı eserinde özel mülkiyetin bulunmadığı toplumsal bir düzen tasarlayan ……………………….. , koyu bir Katolik Hristiyan olarak bu görüşünü dine dayandırmaktadır.
8- Medrese mezunlarının iş bulamamaktan ve geçim sıkıntısı yaşamalarından dolayı ………………………. isyanları cereyan etmiştir.
9- Osmanlı Devleti’nin ilk resmî tarihçisi ve vakanüvisi ………………………………….’dir.
10- Zorunlu ihtiyaç maddelerinin azami satış fiyatlarının devlet tarafından belirlendiği ya da eksik rekabet ortamının oluşması yüzünden devletin fiyatlara zorunlu müdahalede bulunduğu Osmanlı ekonomik sistemi içerisindeki yapıya ………….. …………. denilmiştir.

C- Aşağıda verilen açıklamaların önüne doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi koyunuz. (10 puan)
1- Layiha, Osmanlı Devleti’nde fethedilen yerlerin kayıtlarının tutulduğu defterlere verilen isimdir. ( )
2- Seyahatname adlı eser Kâtip Çelebi’ye aittir. ( )
3- İngilizlerin yardımıyla Baltık donanmasını Akdeniz’e indirmeyi başaran Çarlık Rusya 1770’de Çeşme’de demirli bulunan Osmanlı donanmasını yakarak imha etti.( )
4- Reformun sonuçları arasında Avrupa’da eğitimin kilise tekelinden çıkarak laikleşmesini söyleyebiliriz. ( )
5- Hümanizme göre insan doğuştan kötü bir varlıktır ve meydana getirdiği her şey de kötü olacaktır.( )

One Response

Leave a Reply