Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

A)Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1-Fransız İhtilâlinin sonuçlarından 3 tanesini yazınız? ( 15 Puan)
2-Berlin Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanan devletler hangileridir? (15 Puan)
3-1830 ve 1848 İhtilallerinin nedenlerinden en az 2 tanesini belirtiniz? (15 Puan)
4-Ermeniler tarafından çıkarılan isyanların 5 tanesinin ismini yazınız? (15 Puan)
B-Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz. (10×2=20 puan)

Hünkâr İskelesi- Liberalizm- Kapitalizm- Marksizm- Yunanlılar- Sosyalizm- Balta Limanı –Sırplar- Arnavutlar- Metternich

1-Osmanlı Devleti’nden ilk ayrılan ve bağımsız bir devlet kuran tebaa
2-Osmanlı Devleti’nde 1804 yılında ilk olarak isyan eden millet
3-Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki egemenliğini son kez kullandığı antlaşma
4-1815 Viyana Kongresi’nin toplanmasına öncülük eden ve mutlak monarşilerin kutsallığına inanarak yeni fikirleri reddeden diplomat
5-İşçi sınıfının mücadelesini öngören, kapitalist düzenden yeni düzene nasıl geçileceğini ortaya koyan fikir akımı.
6-Üretim araçlarına sahip olan şirketlerin ürettikleri malları arz-talebe göre işleyerek bir pazarda sattıkları ekonomik sistem.
7-Özgürlük ve serbestlik anlamında olup insanların özgürlüğünü savunan düşünce sistemidir.
8-Kapitalizme tepki olarak doğar. Özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyeti savunarak insanlar arasındaki farklılıkların karşısındadır.
9-Osmanlı pazarlarına yabancı malların egemen olduğu, Osmanlı’nın dışa bağımlı hâle geldiği antlaşma
10-Balkanlarda Osmanlı Devleti’nden son ayrılan tebaa

B)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. ( 2*10=20 puan )

(MeriçNehri-Rusya-Romanya-Bulgaristan-Kırklareli-Karadağ-LondraAntlaşması-İttihat ve Terakki-Edirne-Babıali-Kabakçı Mustafa-Sened-i İttifak)

* I.Balkan Savaşı 8 Ekim 1912’de ………………..’ın saldırısıyla başladı.
*Bulgarların İstanbul’a yakınlaşmasına en fazla tepkiyi……………………… gösterdi.
*I. Balkan Savaşı sonucu ……………………….………….. partisi …………..………. Baskını ile Osmanlı yönetimini ele geçirdi.
*1913 ………………………………… göre Midye-Enez Hattı’nın batısındaki bütün topraklar Balkan Devletlerine bırakıldı.
* I.Balkan Savaşı sonunda …………………………….. en karlı çıkan devlet oldu.
* ……………………………. I. Balkan Savaşında yer almayıp II. Balkan savaşına katılmıştır.
* II. Balkan savaşlarında Osmanlı Devleti ……………..……. ve ……………………. geri almıştır.
* II. Balkan Savaşı sonucu Osmanlı Bulgaristan sınırı …………………………….. olmuştur.
* II. Mahmud ile ayanlar arasında imzalanan, padişahın kendi otoritesi dışında başka bir gücü tanıdığını gösteren resmi belgenin adı ……………………………………………….’tır.
* III. Selim, ………………………………………………. Ayaklanması sonucu tahttan indirilmiştir.

Leave a Reply