Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

11. Sınıf Tarih Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

---

A)Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1-Fransız İhtilâlinin sonuçlarından 3 tanesini yazınız? ( 15 Puan)
2-Berlin Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanan devletler hangileridir? (15 Puan)
3-1830 ve 1848 İhtilallerinin nedenlerinden en az 2 tanesini belirtiniz? (15 Puan)
4-Ermeniler tarafından çıkarılan isyanların 5 tanesinin ismini yazınız? (15 Puan)
B-Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numarasını yazarak eşleştiriniz. (10×2=20 puan)

---

Hünkâr İskelesi- Liberalizm- Kapitalizm- Marksizm- Yunanlılar- Sosyalizm- Balta Limanı –Sırplar- Arnavutlar- Metternich

1-Osmanlı Devleti’nden ilk ayrılan ve bağımsız bir devlet kuran tebaa
2-Osmanlı Devleti’nde 1804 yılında ilk olarak isyan eden millet
3-Osmanlı’nın boğazlar üzerindeki egemenliğini son kez kullandığı antlaşma
4-1815 Viyana Kongresi’nin toplanmasına öncülük eden ve mutlak monarşilerin kutsallığına inanarak yeni fikirleri reddeden diplomat
5-İşçi sınıfının mücadelesini öngören, kapitalist düzenden yeni düzene nasıl geçileceğini ortaya koyan fikir akımı.
6-Üretim araçlarına sahip olan şirketlerin ürettikleri malları arz-talebe göre işleyerek bir pazarda sattıkları ekonomik sistem.
7-Özgürlük ve serbestlik anlamında olup insanların özgürlüğünü savunan düşünce sistemidir.
8-Kapitalizme tepki olarak doğar. Özel mülkiyet yerine kolektif mülkiyeti savunarak insanlar arasındaki farklılıkların karşısındadır.
9-Osmanlı pazarlarına yabancı malların egemen olduğu, Osmanlı’nın dışa bağımlı hâle geldiği antlaşma
10-Balkanlarda Osmanlı Devleti’nden son ayrılan tebaa

B)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. ( 2*10=20 puan )

(MeriçNehri-Rusya-Romanya-Bulgaristan-Kırklareli-Karadağ-LondraAntlaşması-İttihat ve Terakki-Edirne-Babıali-Kabakçı Mustafa-Sened-i İttifak)

---

* I.Balkan Savaşı 8 Ekim 1912’de ………………..’ın saldırısıyla başladı.
*Bulgarların İstanbul’a yakınlaşmasına en fazla tepkiyi……………………… gösterdi.
*I. Balkan Savaşı sonucu ……………………….………….. partisi …………..………. Baskını ile Osmanlı yönetimini ele geçirdi.
*1913 ………………………………… göre Midye-Enez Hattı’nın batısındaki bütün topraklar Balkan Devletlerine bırakıldı.
* I.Balkan Savaşı sonunda …………………………….. en karlı çıkan devlet oldu.
* ……………………………. I. Balkan Savaşında yer almayıp II. Balkan savaşına katılmıştır.
* II. Balkan savaşlarında Osmanlı Devleti ……………..……. ve ……………………. geri almıştır.
* II. Balkan Savaşı sonucu Osmanlı Bulgaristan sınırı …………………………….. olmuştur.
* II. Mahmud ile ayanlar arasında imzalanan, padişahın kendi otoritesi dışında başka bir gücü tanıdığını gösteren resmi belgenin adı ……………………………………………….’tır.
* III. Selim, ………………………………………………. Ayaklanması sonucu tahttan indirilmiştir.

---
---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir