Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Ders Notları- Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri

11. Sınıf Tarih Dersi 4. Ünite Ders Notları- Devrimler Çağında Değişen Devlet Toplum İlişkileri
Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan fikir akımlarının imparatorluklara etkisi
Avrupa’da görülen 1830-1848 ihtilalleri ve etkileri
Siyasi ideolojilerin birey ve topluma etkisi
Sanayi Devrimi ile beraber mutlakiyetçi monarşiden, anayasal monarşiye geçiş süreci
Osmanlı Devleti’nde modern ordu teşkilatı ve yurttaş askerliği konularındaki düzenlemelerin siyasi ve sosyal boyutları
Ulus devletleşme ve endüstrileşme süreçlerinin sosyal hayata yansıması
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-i Esasi
1876-1913 arasında gerçekleştirilen darbelerin Osmanlı siyasi hayatı üzerindeki etkileri
4.1. DEVRIMLER VE DEĞIŞIMLER
4.2. OSMANLI DEVLETI’NDE MODERN ORDU TEŞKILATI VE YURTTAŞ ASKERLIĞI
4.3. ULUSALLAŞMANIN VE ENDÜSTRİLEŞMENİN SOSYAL ETKİLERİ
4.4. OSMANLI DEVLETI’NDE DEMOKRATIKLEŞME SÜRECI
4.5. OSMANLI DEVLETI’NDE DARBELER

----
SPONSOR--REKLAM
2 Comments

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir