Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 2. Ünite Kitap Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 2. Ünite Kitap Cevapları

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Aşağıda verilen sözlerle ilgili görüşlerinizi sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız.
• “Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
• “Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.” Ma- hatma Gandhi (Mahatma Gandi)

Cevap: İnsan duyguları olan bir varlıktır. Bazı olaylar karşısında sevinir, bazı olaylar karşısında üzülür bazen de içinde bir acıma duygusu belirir. Merhamet de insanın sahip olduğu en güzel duygulardan bir tanesidir. Merhamet bazı olaylar karşısında acıma duygusu hissederek insanlara karşı iyi davranmaktır.
Günlük hayatımızda bazen zor durumda olan insanlarla karşılaşırız. Bu olaylar karşısında zor durumda olan insanlara karşı içimizde bir yardım etme duygusu belirir. Bu duygu insanların sahip olduğu en güzel duygulardandır. Bu sayede toplumda iyi niyet ortamı gelişir. İnsanlar arasında yardımlaşma alışkanlığı oluşmaya başlar. Toplumun bireyleri arasında gelişen bu iyi niyet duyguları toplumun daha sağlıklı olmasını sağlar.

İnsanlar bu dünyayı hayvanlar ile birlikte paylaşmaktadır. İnsanoğlu bu dünyanın tek sahibi olmadığından hayvanlara karşı sorumluluk sahibidir ve hayvanları korumak her insanın temel görevlerinden bir tanesidir.

Hayvanlar düşünme ve konuşma yetileri olmadıklarından pek çok ihtiyaçlarını karşılamak için insanlara muhtaç durumdadır. Doğanın bir parçası olan bu canlılar, özellikle kış aylarında barınma ve yiyecek ihtiyaçları için insanların yardımına ihtiyaç duymaktadır. Hayvanları sevmek her insanın temel görevlerinden bir tanesidir. Çünkü hayvanları sevmeyen bir insanın insanları sevmesi de beklenemez.

Yaşadıklarınızı anlatırken olayı mı yoksa durumu mu dile getirirsiniz?

Cevap: Genellikle olayı anlatırım. Ama bazen olay uzunsa sadece bir kesit alarak durumu aktarmaya çalışırım.
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

1. Okuduğunuz hikâyede geçen “mesire”, “intizam”, “bilâkis” gibi kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelimeleri sözlüklerden araştırınız.

2. Okuduğunuz hikâyenin temasını ve konusunu aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Konu:

Tema:

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

3. Aşağıda verilen tabloyu, hikâyedeki olayların gerçekleşme sırasına göre doldurarak metnin olay örgüsünü belirleyiniz.

Olayların Sıralanışı:

Cevap:
Cevap:
Cevap:
Cevap:
Cevap:
4. Okuduğunuz hikâyenin yapı unsurlarını belirleyerek aşağıda verilen tabloya yazınız.

Kişi:
Olay:
Mekân:
Zaman:

5. Aşağıda verilen bölümden yola çıkarak hikâyedeki anlatıcıyı ve anlatıcının bakış açısını belirleyiniz. Yazarın tercih ettiği anlatıcı ve bakış açısı anlatımı nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

6. Okuduğunuz hikâyenin serim, düğüm ve çözüm bölümlerini metnin üzerinde gösteriniz. Aşağıdaki tabloda verilen “Evet / Hayır” ifadelerinden uygun olanları işaretleyerek soruları cevaplayınız.

Serim
a. Mekân ve kahraman / kahramanlar tanıtılmış mı? ()
b. Olay ortaya konmuş mu? ()
Düğüm
c. Okurda merak uyandırılmış mı? ()
ç. Olay örgüsü oluşturulmuş mu? ()
d. Çatışma / çatışmalar var mı? ()
Çözüm
e. Olay beklenmedik biçimde sonlanmış mı? ()
f. Olay çözülmüş mü? ()

7. Gamsızın Ölümü metnindeki temel çatışmayı / karşılaşmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları belirleyiniz.

Cevap:
8. Okuduğunuz hikâyedeki olaylar ile kendi hayatınız ve çevrenizdeki olayları benzerlik veya farklılıklar açısından değerlendiriniz. Değerlendirmelerinizi defterinize yazınız.

Cevap:
9. Okuduğunuz metinde yazarın olay örgüsünü diğer yapı unsurlarına göre daha etkili biçimde ön plana çıkarmasının nedeni nedir? Tartışınız.

Cevap:
10. Gamsızın Ölümü ve Reşat Nuri Güntekin’le ilgili aşağıda verilen eleştiri yazısını okuyunuz. Yapılan bu eleştiriyi kendi yorumlarınızla karşılaştırınız. “Yazarın bu hikâyede hangi davranışın doğru olduğunu

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

Bir hikâye okurken, film izlerken anlatılan olaylara mı yoksa ilginizi çeken durum ya da duygulara mı dikkat edersiniz? Sınıfınızda gruplar hâlinde görüşlerinizi belirtiniz ve arkadaşlarınızla kısaca tartışınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

1.Okuduğunuz hikâyede geçen “menfi”, “entelektüel”, “mecal”, “sükut” gibi kelimelerin anlamlarım metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelimeleri sözlüklerden araştırınız.

Cevap:
2.Okuduğunuz hikâyenin temasını aşağıdaki kutucuğa yazınız.

Cevap:
3. Okuduğunuz hikâyedeki olayların birbiriyle ilişkisini açıklayınız.

Cevap:
4. Hikâyede şahıs kadrosunda yer alan kadını; tip-karakter, fiziksel ve psikolojik özellikleri yönünden inceleyiniz.

Cevap:
5. Okuduğunuz hikâyede yazar, betimleyici ve açıklayıcı anlatımlardan neden sıklıkla yararlanmıştır? Açıklayınız.

Cevap:
6. Hikâyede olayların geçtiği zaman ve mekânı belirleyiniz. Mekân ve zaman ile hikâyedeki kişiler arasında bir bağ kurulabilir mi? Açıklayınız.

Cevap:
7. Okuduğunuz hikâyenin anlatıcısı ve anlatıcının bakış açısıyla ilgili aşağıdaki tabloda verilen soruları cevaplayınız.

Anlatıcının özellikleri nelerdir?

Cevap:
Kullanılan bakış açıları hangileridir?

Cevap:
Seçilen bakış açısı anlatımı nasıl etkilemiştir?

Cevap:
Birden fazla bakış açısı mı kullanılmıştır?

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

8. Aşağıda verilen soruları cevaplayarak okuduğunuz hikâyeden durum hikâyesine yönelik çıkarımlarda bulununuz.

Cevap:
a. Detaylı bir giriş yapılmış mı?

Cevap:
b. Hikâyenin odağı olay mı?

Cevap:
c. Merak, çatışma unsurları fazlaca kullanılmış mı?

Cevap:
ç. Olay, sonuçlandırılmış bir tarzda okura sunulmuş mu?

Cevap:
d. Yoruma, psikolojik tahlillere yer verilmiş mi?

Cevap:
e. Okurda bir izlenim uyandırılmaya çalışılmış mı?

Cevap:
f. Mekân tasvirleri detaylı yapılmış mı?

Cevap:
9. Kurmaca metinlerde olaylar, kişiler gerçek yaşamı olduğu gibi yansıtmayabilir. Meserret Otelinin kurmaca yapısının gerçek hayata uyup uymadığını sınıfta tartışınız.

Cevap:
10. Okuduğunuz hikâyeyi Gamsızın Ölümü hikâyesiyle içerik, anlatım teknikleri, üslup ve tür özellikleri açısından karşılaştırınız.

Cevap:
11. Okuduğunuz metinde kadının arkadaşına sadakatini yaşadığınız çevrede görebiliyor musunuz? Bu dostluk için neler söyleyebilirsiniz?

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Kurtuluş Savaşı Dönemi’ne ait bu fotoğrafı inceleyiniz. Duygu ve düşüncelerinizi sınıfınızda anlatınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

1. Okuduğunuz hikâyede geçen “güvey”, “tahammül” kelimelerinin anlamlarını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelimeleri sözlüklerden bulunuz.

Cevap:
2. Okuduğunuz hikâyenin temasını ve konusunu bulunuz.

Cevap:
3. Metnin iletisini belirleyiniz.

Cevap:
4. Kendisi de yoksul olan nine, tüm olumsuz yaşam koşullarına rağmen, sahip olduğu mal varlığını vatanı için vermiştir. Bu durum sizi etkiledi mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
5. Okuduğunuz hikâyede olay akışını yönlendiren temel çatışmayı ve ona bağlı diğer çatışmaları bulunuz.

Cevap:
6. Hikâyedeki olaylar kim tarafından anlatılmaktadır? Hikâyedeki anlatıcının bakış açısını belirleyiniz.

Cevap:
7. Okuduğunuz hikâyenin türünü söyleyiniz.

Cevap:
8. Belirlediğiniz hikâye türünün metinde ön plana çıkan özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
9. Öküzden Tayyare metninden Aka Gündüz’e özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

Cevap:
10. Okuduğunuz hikâyeden alınan aşağıdaki bölümleri iç konuşma ve iç çözümleme anlatım tekniklerine göre inceleyiniz. Bu tekniklerin, hikâyenin oluşumuna katkısını açıklayınız.

Cevap:
a. “Emine bacı, bütün işini gücünü sermişti. Gözlerini havadan ayırmaz olmuştu. Göklere böyle dalgın dalgın, içini çeke çeke baktığı zamanlar kendi kendine düşünürdü. …Hele torununa çok yanmıştı. Ne güzel, ne aslan yapılı, çiçek yürekli delikanlı idi. Gözyaşlarını içine akıtıyordu.”

b. “Göklerde yalnız kuşlar, bulutlar, rüzgârlar uçar. Geceleri de yıldızlar falan parıldar. Koskoca alâmet, hem içinde insanları, dolu gülleleri alıp da hiç uçabilir mi?”

11. Okuduğunuz hikâyede anlatılan olaylar, belli bir dönemde yaşanmış olaylarla benzerlik gösteriyor mu? Sizce yazar, bu tarihî gerçekliği olduğu gibi mi hikâyeye aktarmıştır? Yorumlayınız.

Cevap:
12. Hikâyedeki kurmaca gerçeklik ile tarihsel gerçekliğin farklarını bulunuz. Kurmaca gerçekliğin tarihsel gerçekliği ne kadar yansıtabildiğini sınıfta tartışınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı

20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve 193 ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:
insanların kaç yaşına kadar çocuk sayıldıklarını biliyor musunuz? Araştırma yapınız.

Cevap:
Yakın çevrenizdeki insanların çocuk işçilerle ilgili gözlem ve düşüncelerini öğreniniz. Sınıfınızda bir konuşma yapınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 47 Cevabı

1. Metinde geçen “munis”, “hava almak”, “torna”, “tesviye” gibi kelime ve kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından tahmin ediniz. Tahminlerinizi defterinize yazıp sözlüklerden kontrol ediniz.

Cevap:
2. Okuduğunuz hikâyenin temasını ve konusunu bulunuz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

3. Bu hikâyedeki örtük iletiyi defterinize yazınız.

Cevap:
4. Hikâyede kullanılan anlatma ve gösterme anlatım tekniklerini metnin üzerinde gösteriniz. Bu tekniklerin niçin kullanıldığını açıklayınız.

Cevap:
5. Hikâyenin şahıs kadrosunun özelliklerini, aşağıda verilen tablodaki örnek açıklamalardan hareket ederek tablonun üzerinde belirtiniz.

Cevap:
6. Hikâyedeki olaylar kim tarafından anlatılmaktadır? Hikâyedeki anlatıcının bakış açısını belirleyiniz.

Cevap:
7. Okuduğunuz hikâyede iç konuşma ve iç çözümleme anlatım tekniklerinden yararlanılan bölümleri bulunuz. Bu tekniklerin hikâyenin anlatımına katkısını açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

8. Ayhan’ın çalıştığı iş hanının ve atölyenin tasvirlerini, Ayhan’ın ruhsal ve ekonomik durumunu yansıtması açısından inceleyiniz.

Cevap:
9. Okuduğunuz hikâyenin olay zamanını ve anlatma zamanını belirleyiniz.

Cevap:
10. Metindeki halk diline özgü söyleyişleri tespit ediniz. Yazarın anlatımında bunu tercih etmesini açıklayınız.

Cevap:
11. Okuduğunuz hikâyede zamanda geriye dönüşün yapıldığı bölümleri bulunuz.

Cevap:
12. Çevrenizde çocuk yaşta çalışan ve eğitimine devam edemeyen Ayhan gibi çocuklar var mı? Bu durumdaki çocuklarla ilgili neler yapılması gerekir? Görüşlerinizi belirtiniz.

Cevap:
13. Okuduğunuz hikâyedeki olayları, birbirileriyle uyumları açısından değerlendiriniz.

Cevap:
14. Okuduğunuz hikâyenin teması, konusu ve iletisiyle yazarın benimsediği toplumcu-gerçekçi hikâye yazma anlayışı arasında bir ilişki var mı? Görüşlerinizi belirtiniz.

Cevap:
15. Harika Çocuk hikâyesi gibi Orhan Kemal’in birçok hikâyesi, çocuklara karşı sorumluluk duygusu oluşturan bir niteliğe sahiptir. Yazarın 72. Koğuş adlı hikâye kitabı 1967 yılında tiyatroya, 1987 yılında da sinemaya uyarlanmıştır.
Yazarın hikâyelerine olan bu ilgiyi nasıl yorumlarsınız?

Cevap:
16. Okuduğunuz metinden aşağıdaki tabloda belirtilenlere örnekler veriniz. Bu kavramlara yazarın bilinçli şekilde değindiğini söyleyebilir misiniz?

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Çevrenizdeki doğayla ilgili efsaneleri araştırınız veya bildiğiniz efsaneleri sınıfınızda arkadaşlarınıza anlatınız. Bulduğunuz efsaneleri kısa hikâyeler biçiminde defterinize yazınız.

Cevap:
İnsanların denize olan tutkularının nedenleriyle ilgili sınıfınızda kısa konuşmalar yapınız.

Cevap:
Türk halk edebiyatı ozanlarından Âşık Garip hakkında bir araştırma yapıp sunum hazırlayınız. Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

1. Okuduğunuz hikâyede geçen “kıyılamak”, “çığırdamak” , “yar”, “mil” gibi kelimelerin anlamlarını metnin bağlamından bulunuz.

Cevap:
2. Denizkızı Adası hikâyesinden alınan aşağıdaki metni kullanılan anlatım tekniği bakımından değerlendiriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

3. Okuduğunuz hikâyede bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı bölümleri bulunuz. Bu anlatım tekniğinin hikâyenin oluşumuna katkısını açıklayınız.

Cevap:
4. Bu hikâyedeki mitolojik unsurları bulunuz. Bunların metnin anlam özelliklerini etkilemesiyle ilgili değerlendirme yapınız.

Cevap:
5. Denizkızı Adası hikâyesinin temasını, konusunu ve iletisini bulunuz. Tema, konu ve ileti ile Aşık Garip arasında nasıl bir ilişki kurulduğunu açıklayınız.

Cevap:
6. Aşağıda verilen hikâyeleri, tabloda verilenlere göre karşılaştırınız.

Hikâyenin çeşidi:
İçerik:
Dil ve üslup:
Anlatım teknikleri:

7. Denizkızı Adası hikâyesi gibi metin türlerinin ortaya çıkmasında sözlü ve yazılı kültürdeki, toplumsal değişimdeki hangi gelişmeler etkili olmuştur? Açıklayınız.

Cevap:
8. Halikarnas Balıkçısı’yla ilgili aşağıdaki metinden yararlanarak okuduğunuz hikâyeyle yazarın yaşamı, edebî kişiliği ve sosyal konulardaki görüşleri arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Cevap:
ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. (….) Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 – 1940 yıllarında sadece olay hikâyesi türünde hikâyeler yazılmıştır.
2. (….) Olay hikâyesi, olay çevresinde gelişen edebî metinlerdendir.
3. (….) Olay hikâyesinde olayların sonuçları okurun yorum ve çağrışımlarına bırakılır.
4. (….) Durum hikâyesinde serim, düğüm ve çözüm bölümleri yer almaz.
5. (….) Olay hikâyelerinde mekân çok önemliyken durum hikâyesinde mekân, fazla önemsenmez.
6. (….) İç çözümleme, bir anlatım tekniğidir ve bu teknikte anlatıcı / yazar, anlatımın dışındadır.
7. (….) Bir hikâyenin yapı unsurları denince akla olay, kişi, mekân ve zaman unsurları gelir.
8. (….) Kesit hikâyesi de denen durum hikâyesi, Maupassant’ın geliştirdiği bir hikâye türüdür.
9. (….) Cumhuriyet Dönemi’nin 1923 – 1940 yıllarında millî–dinî duyarlılığı yansıtan eğilim,
toplumcu–gerçekçi eğilim ve bireyin iç dünyasını yansıtan eğilim olmak üzere üç temel anlayışta hikâyeler yazılmıştır.
10. (….) Öküzden Tayyare, Eskici, Gamsız’ın Ölümü hikâyelerinin ortak yönü Maupassant tarzı hikâye
olmalarıdır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.

hikâye, Maupassant tarzı, durum hikâyesi, olay hikâyesi, Cumhuriyet Dönemi, klasik hikâye, bilinç akışı, bakış açısı, Halikarnas Balıkçısı, Boccaccio, Tarık Buğra)
1. Çehov tarzı hikâyeye…………………………………………….de denir.
2. Ömer Seyfettin,…………………………………………….hikâyeciliğin temsilcisidir.
3……………………………………………, Decameron adlı hikâyeleriyle hikâye türünün ilk örneklerini vermiştir.
4. Fransız edebiyatı yazarlarından Maupassant’ın adıyla bilinen hikâye türüne ………………………….
denir.
5. Sait Faik Abasıyanık,…………………………………………….hikâyecilerimizdendir.
6 ……………………………………………………….tekniğinde kahramanın kafasından geçenler düzensiz bir şekilde,
çağrışımlarla, zıplamalarla farklı yönlere gider.
7 ………………………………………………………., bireyin iç dünyasını esas alan bir anlayışla denizle ilgili hikâyeler
yazmış bir yazardır.
8 ………………………………………., Cumhuriyet Dönemi’nde hikâye türünde eser vermiş sanatçılardandır.
9. Batılı tarzda ilk……………………………………………………….örnekleri, edebiyatımızda Tanzimat Döne-
mi’nden itibaren verilmeye başlanmıştır.
10…………………………………….. ……………………, “serim, düğüm, çözüm” bölümlerine sahiptir; olay örgüsü
hikâyenin en önemli yapı unsurudur.

a) millî-dinî duyarlılık
b) hikâye
c) Tüneldeki Çocuk ç) Ekmek Kavgası
d) kesit hikâyesi
e) Olağan İşler
f) özetleme
g) Rus edebiyatı
ğ) karakter
h) İtalyan edebiyatı

( ) Boccaccio
( ) Orhan Kemal
( ) kişi
( ) Sait Faik Abasıyanık
( ) durum hikâyesi
( ) Reşat Nuri Güntekin
( ) öykü
( ) Bahaeddin Özkişi
( ) anlatım tekniği
( ) Anton Pavloviç Çehov
( ) Refik Halit Karay

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında durum hikâyesi türünde eser veren sanatçılardan adlarını bildiklerinizi defterinize yazınız.

Cevap:
2. Durum hikâyesi ile olay hikâyesi arasındaki belirgin farkları yazınız.

Cevap:
3. Hikâyenin yapı unsurları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
4. Olay hikâyesinde mekân, zaman, olay ve kişi unsurlarının bir bütünlük içinde önemsenmesinin nedenlerini kısaca açıklayınız.

Cevap:
5. Sesli kitapların yararları hakkında bir paragraf yazınız.

Cevap:
6. Dinleme türleri nelerdir? İstediğiniz bir dinleme türü hakkında bilgi veriniz.

Cevap:
7. Kültür ve Turizm Bakanlığının okuma kültürüne yönelik 2011’de yaptığı araştırmanın sonucunu yansıtan aşağıdaki haritayı inceleyiniz. Çıkarımlarınızı maddeler hâlinde defterinize yazınız.

Cevap:
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz.

1. Yol boyu kavak ağaçları, köprü, yokuş yukarı dar sokak… Sokağın bitiminde kediyi gördüm. Yıkık bahçe duvarından duta tırmandı, oradan da çatıya. Baktım baca tütüyor. Rüzgârla savrulan kül rengi, yoğun bir duman. Kedi dumana girdi çıktı. Kiremitlerin arasında kayboldu sonra. Bahçe kapısının önünde durdum. Girsem yol bitecek. Ömür biter, yol bitmez… Kentlerin, otellerin duvarlarında yazılıydı. Bir geminin beyazında, trenlerin, uçakların alnında. Bekleme odalarında, gar saatlerinde, kamyonların, otobüslerin ön camlarında yazılıydı. Ya da tanıdık bir ses hep bu cümleyi fısıldadı kulağıma: Ömür biter, yol bitmez. Girsem Paris’te Figuier Sokağı’ndaki odamın kapısı çalınmayacak bir daha. Ne telefon çalacak ne de Notre Dame’ın çanları. Gece lambamın ışığına üşüşmeyecek Türkçe sözcükler. Bu sürgün bitecek. Girsem sofada sedirin üzerinde bulacağım seni. Saçların ağarmış, yuvarlak beyaz yüzünde sabır.
Bir hikâyeden alınan bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Özetleme B) Bilinç akışı C) Gösterme D) Diyalog E) Iç çözümleme

2. Bahçe kapısının önünde durdum. Girdiğimde ardımdan sımsıkı kapanacak kapı. Merdivenden sofaya çıktığımda yol bitecek. Işıklı kalabalık bulvarlar, kahveler, her şey bitecek. Burada, bu ahşap evde seninle yaşamanın, sakin bir hayat sürmenin zamanı çoktan geldi bile. Evi onarır, bahçeyi düzenleriz. Toprak canlanır, dallara su yürür yeniden. Bakarsın yapraklar da yeşerir.
Bu parçada altı çizili sözler cümlelerin hangi ögesidir?
A) Özne B) Dolaylı tümleç C) Belirtisiz nesne D) Belirtili nesne E) Zarf tümleci

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Cumhuriyet Dönemi hikâye yazarlarından değildir?
A) Sadri Ertem B) Reşat Nuri Güntekin C) Muallim Naci D) Sevinç Çokum E) Orhan Kemal

4. Bu yazarlar, insanı farklı bir bakışla anlatırlar. Modern yaşamın etkilerini tespit etmek için psikolojiden yararlanırlar. Eserlerinde çağrışımlara dayalı sanatsal bir üslupla ruh tahlillerine yönelmişlerdir. Peyami Safa, Tarık Buğra gibi sanatçılar bu anlayışta hikâyeler yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen anlayış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bireyin iç dünyasını esas alan anlayış B) Toplumcu-gerçekçi anlayış
C) Millî-dinî duyarlılığı benimseyen anlayış D) Klasik anlayış
E) Gelenekçi anlayış

5. (I) Yazarlığa çok geç başladım. (II) Ilk kitabım ise kırk yaşındayken yayımlandı. (III) Yirmi yıldır yazıyorum. (IV) Bu süreçte sanat görüşümde de bir değişiklik olmadı. (V) Edebî türlerin içerisinde tek seçeneğim ise romandı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi, özne ve yüklemden oluşmaktadır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere farklı bir noktalama işareti getirilebilir?
A) Çekilen acılar, yaşanan sıkıntılar ( ) umutsuzluklar insanın peşini hiç bırakmıyor.
B) Kimi romancılar ( ) anlatmak istediklerini okurla olayın arasına girmeden söylerler.
C) Şiir ( ) roman, hikâye gibi türlerden farklı olarak mecazlı anlatıma daha uygun bir türdür.
D) Zamanla hikâye türünü benimsedim ( ) derdi ünlü yazarımız.
E) Güçlü yazar okurla köprü kurmaya çalışır ( ) eleştirmen ise yazarla köprü kurar.

7. I. En büyük sevgi, birdostun sana duyduğu sevgidir.
II. Anasütü gibi temiz olan dilimizi de korumamız gerekir.
III. Ünlü yazar ödül verilen kuruma bir hafta içinde baş vuracakmış
IV. Yaşamım boyunca kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım.
V. Başarılıda olmak istiyorsak çok çalışmalıyız.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
1. Klasik hikâye türünün dünya edebiyatında öncüsü olan sanatçı. ()
2. Dünya edebiyatında hikâye türünde eser veren ilk sanatçının eseri. ()
3. Halikarnas Balıkçısı’nın bir hikâye kitabı. ()
4. Cumhuriyet’in ilk yıllarında millî- dinî duyarlılığı yansıtan hikâyelerle tanınan, Dikmen Yıldızı adlı romanı olan yazar. ()
5. Cumhuriyet’in ilk yıllarında hikâye türünde eser vermiş, Tanrı Misafiri kitabının yazarı. ()
6. Hikâyede kahramanın iç dünyasını, duygu ve düşüncelerini anlatıcının aktarmasıyla oluşan anlatım tekniği. ()
7. Durum hikâyesinin dünya edebiyatında ilk ürünlerini veren Rus hikâye yazarı. ()
8. Uzun zaman diliminde yaşanmış olayların ayrıntıya inilmeden birkaç cümleyle dile getirildiği anlatım tekniği. ()
9. Hikâyede kişinin zihninden geçenlerin düzensiz, birbirinden bağımsız, tamamlanmamış cümlelerle âdeta bir sayıklamayı andırır biçimde sergilenmesiyle oluşan anlatım tekniği. ()
10. Sait Faik Abasıyanık’ın bir hikâyesi.

One Response

Leave a Reply