Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 6. Ünite Kitap Cevapları

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı EKOYAY Yayınları 6. Ünite Kitap Cevapları
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Kurtuluş Savaşı’nı konu edinen romanlar hakkında bir araştırma yapıp elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:
“Aydın” kelimesinin sizde oluşturduğu çağrışımla ilgili sınıfınızda kısa bir tartışma yapınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

1. Metinde geçen “alelâde”, “merasim”, “kasvet” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelime ve kelime gruplarını sözlüklerden araştırınız.

Cevap:
2. Metindeki çatışmaları belirleyiniz. Çatışmaların türlerini açıklayınız.

Cevap:
3. Okuduğunuz metinden halkın günlük konuşma diline özgü anlatıma örnekler veriniz. Yazar, neden bu anlatımlardan yararlanmıştır? Açıklayınız.

Cevap:
4. Okuduğ unuz metinden iç konuşma, iç çözümleme, geriye dönüş, anlatma, gösterme gibi anlatım tekniklerinden yararlanılan bölümlere örnekler bulunuz.

Cevap:
5. incelediğiniz metinde realizm akımının hangi özellikleri görülmektedir?

Cevap:
6. Yaban romanının yazıldığı dönemdeki siyasi, kültürel ve toplumsal şartlar romanı etkilemiş midir? Açıklayınız.

Cevap:
7. Sizce Yaban romanında kurmaca bir gerçeklik mi yoksa tarihsel bir gerçeklik mi vardır? 20. yüzyıldaki Türk toplumunun tarihsel özelliklerini göz önüne alarak metnin bu özelliğini açıklayınız.

Cevap:
8. Ahmet Celal, bir kolunu kaybetmiş gazi olmasına rağmen millî mücadeleye destek olmaktan kendini uzak tutamamaktadır. Bu tutumu değerlendiriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 179 Cevabı

Aile, niçin toplumun temel taşı olarak değerlendirilmektedir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
Her ailede sorunlar olmaktadır. Sizce ailemizde sorunlarımızı çözmemizde sevgi, saygı, ve hoşgörünün önemi nedir? Örneklerle açıklayınız.

Cevap:
Aile bireyleri arasında birliğin olmamasının aileye ve topluma zararları neler olabilir?

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

1. Okuduğunuz metinde geçen “bohça”, nüfuz” , “nispet” kelimelerinin anlamlarını metnin bağlamından bulunuz, sözlüklerden kontrol ediniz.

Cevap:
2. Yaprak Dökümü adlı metnin temasını ve konusu belirleyiniz.

Cevap:
3. Metnin iletisini ve iletinin türünü söyleyiniz. Bu ileti, günümüz gençleri için de geçerli bir ileti midir? Açıklayınız.

Cevap:
4. Okuduğunuz metinden ve metnin özetinden yola çıkarak metnin temel çatışmasını ve metnin ima ettiği diğer çatışmaları belirleyiniz. Aşağıdaki şablona kişiler arasındaki çatışmaları örnekte olduğu gibi oklarla gösteriniz. Şablonda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

5. Yaprak Dökümü adlı metinde geçen aşağıdaki olayları, özetten de yararlanarak romandaki oluş sırasına göre sıralayarak romanın olay örgüsünü belirleyiniz.

Ali Rıza Bey’in evini terk etmesi ()
Ali Rıza Bey’in işine son verilmesi ()
İstanbul’a yerleşme ()
Ali Rıza Bey’in felç geçirmesi ()
Ferhunde’nin aileye katılması ()
Şevket’in işe girmesi ()
Ali Rıza Bey’in Leyla’nın evine yerleşmesi ()
Leyla’nın evliliği ()
Şevket’in tutuklanması ()
Necla’nın evliliği ()
Ferhunde’nin evi terk etmesi ()

6. Roman şahıslarının özelliklerini tabloda belirtilen yerlere yazınız.

Ali Rıza Bey

Fiziksel özellik
Psikolojik özellik
Ahlaki özellik
Toplumsal statü
Tip veya karakter olup olmadığı
Şahsın gerçek yaşamla ilişkisi
Hayriye Hanım

Fiziksel özellik
Psikolojik özellik
Ahlaki özellik
Toplumsal statü
Tip veya karakter olup olmadığı
Şahsın gerçek yaşamla ilişkisi
Şevket

Fiziksel özellik
Psikolojik özellik
Ahlaki özellik
Toplumsal statü
Tip veya karakter olup olmadığı
Şahsın gerçek yaşamla ilişkisi
Ferhunde

Fiziksel özellik
Psikolojik özellik
Ahlaki özellik
Toplumsal statü
Tip veya karakter olup olmadığı
Şahsın gerçek yaşamla ilişkisi
Fikret

Fiziksel özellik
Psikolojik özellik
Ahlaki özellik
Toplumsal statü
Tip veya karakter olup olmadığı
Şahsın gerçek yaşamla ilişkisi
Leyla

Fiziksel özellik
Psikolojik özellik
Ahlaki özellik
Toplumsal statü
Tip veya karakter olup olmadığı
Şahsın gerçek yaşamla ilişkisi
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

7. Okuduğunuz metnin anlatıcısını ve bakış açısını söyleyiniz.

Cevap:
8. Okuduğunuz metindeki olaylar ve kişiler gerçek yaşamda görülebilir mi? Metni bu açıdan değerlendirirseniz hangi edebî akımla ilişkilendirirsiniz?

Cevap:
9. Reşat Nuri Güntekin’in adıyla özdeşleşen Çalıkuşu romanında Feride, Acımakta Zehra, Kan Davasında Ömer adlı kahramanlar toplumu aydınlatan öğretmenlerdir. Özellikle Çalıkuşu romanı, yazarın sosyal konuları işleyen önemli romanlarından biridir. Çalıkuşu romanı yayımlandıktan sonra yüzlerce genç, Anadolu’da öğretmenlik yapmak için başvuruda bulunmuştur. Okuduğunuz roman hem sinemaya film hem de televizyona dizi olarak uyarlanmıştır.
Sizce yazarın bu başarıyı yakalamasındaki önemli özellikleri nelerdir?

Cevap:
10. Ali Rıza Bey’in çocuklarının aileden kopuşları, kültür buhranı yaşayacak yeni bir neslin habercisi olabilir mi? Kültür taklitçiliği açısından bu durumu değerlendiriniz.

Cevap:
11. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yaprak Dökümü romanı hakkında “Bu eser, son yirmi yılın en güzel romanlarından biridir.” düşüncesine okuduğunuz metinden ve metnin özetinden yola çıkarak katılır mısınız? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
12. Sizce Ali Rıza Bey’in çocukları davranışlarını kontrol etmede ve davranışlarının sorumluluğunu almada niçin başarılı olamamışlardır?

Cevap:
13. Okuduğunuz metinde Ali Rıza Bey’in ruh hâli ile mekân arasında bir ilişki var mı? Açıklayınız.

Cevap:
14. Yaprak Dökümü adlı metnin kurgu zamanı ile içeriğin gerçek zamanını tespit ediniz.

Cevap:
15. Fikret’in eşinin, kayınpederi Ali Rıza Bey’e gösterdiği misafirperverlik sizi üzdü mü? Siz olsaydınız nasıl davranırdınız?

Cevap:
16. Okuduğunuz metinden, metnin yazıldığı dönemin ekonomik, sosyal ve teknolojik yaşamı hakkında çıkarımlarda bulununuz.

Cevap:
17. Anlatıcının roman kahramanına söylettiği “Bu yaşta çocuklar için güzellik en büyük tehlikedir.” sözüne katılır mısınız?

Cevap:
18. Okuduğunuz metinden “başkalarına kendine davranılmasını istediği şekilde davranma” tutumuna örnek gösteriniz.

Cevap:
19. Kendinizi Türk toplumunun sosyolojik yapısını araştıran bir bilim insanı olarak hayal ediniz. Araştırmalarınızda bu romanın size katkıları neler olurdu? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

Sınıfınızda iki grup oluşturarak “modernizm”, “postmodernizm” hakkında araştırma yapıp sınıf panolarına çalışmalarınızı asınız.

Cevap:
“Iç konuşma”, “iç çözümleme”, “bilinç akışı”, “geriye dönüş” anlatım teknikleriyle ilgili bilgilerinizi hatırlayarak sınıfınızda konuşmalar yapınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 190 Cevabı

1. Metinde geçen “debriyaj”, “müessese”, “forvet” gibi kelimelerin anlamını metnin bağlamından bulmaya çalışınız. Anlamını bulamadığınız kelime ve kelime gruplarını sözlüklerden araştırınız.

Cevap:
2. Okuduğunuz metinden geriye dönüş tekniğine örnek bulunuz. Yazarın bu tekniği tercih etmesinin nedenleri hakkında bilgi veriniz.

Cevap:
3. Okuduğunuz metinde iç çözümleme anlatım tekniğinden yararlanılan bir bölüm gösteriniz. Bu tekniğin anlatıma sağladığı yarar hakkında bilgi veriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

4. Metindeki roman kişisi Turgut, tip midir yoksa karakter midir? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap:
5. Okuduğunuz metnin mekânıyla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Cevap:
a. Metindeki mekânlar nerelerdir?

Cevap:
b. Olayların geçtiği mekânlar hangi özellikleri ile ve nasıl anlatılmıştır?

Cevap:
c. Turgut’un ruh hâliyle mekânlar arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Açıklayınız.

Cevap:
6. Metindeki çatışmaları tespit ediniz.

Cevap:
7. Tutunamayanlar metnindeki şahısların olay akışını etkileyen fiziksel ve psikolojik özellikleri nelerdir?

Cevap:
8. Okuduğunuz metinde Turgut’un kendine “Özben” soyadını vermesinin Turgut’un yaşamıyla bir ilişkisi var mıdır? Açıklayınız.

Cevap:
9. Çevrenizde araba sürmeyi öğrenen kişilerin ruh hâliyle Turgut’un ruh hâlini karşılaştırınız.

Cevap:
10. Aşağıdaki kutucuğa okuduğunuz metnin yazarına, içeriğine ve yazarın anlatım tarzına yönelik kısa bir yorum yazısı yazınız.

Cevap:
11. Okuduğunuz metne ve metnin yazarına yönelik aşağıda verilen eleştiriyi okuyunuz. Bu eleştiriyi kendi yorumunuzla karşılaştırınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

“Yer demir gök bakır” deyiminin anlamını araştırınız. Anadolu insanının içinde bulunduğu durumu “demir” ve “bakır” kelimeleriyle dile getirmelerini yorumlayınız.

Cevap:
Yaşar Kemal’in “Benim bir ayağım Anadolu’da, bir ayağım dünyadadır.” sözünden anladıklarınızı açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 198 Cevabı

1. Okuduğunuz roman metninden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin ve kelime gruplarının anlamını cümlenin bağlamından bulmaya çalışınız, sözlüklerden kontrol ediniz.

Cevap:
a. ““Muhtar Sefer de her seferinde onun düşlerini hayra yordu.

Cevap:
b. “Alacağı olsun, elbette bizim de kendimize göre tedbirimiz olacaktır.

Cevap:
“Bu yıl, bizim köy cümle köylere kötü bir örnek oldu.”

Cevap:
2. Okuduğunuz metnin temasını ve konusunu bulunuz.

Cevap:
3. Roman metninin örtük iletisi nedir? Bu iletiye katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap:
4. Köylülerin kaderleriyle mücadelesi, zorlu çalışma şartları ve maddi sorunları roman metninde hangi çatışmalarla dile getirilmiştir? Açıklayınız.

Cevap:
5. Boş inançların ve bunları sorgusuz sualsiz kabullenen insanların trajedilerinin ve komik yönlerinin bir arada verildiği bölümlere örnekler veriniz.

Cevap:
6. Roman metninde kişilerin tavırları, jest ve mimikleri nasıl anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap:
7. Aşağıdaki tabloda bazı kişilik özellikleri verilmiştir. Tabloda belirtilen karakterlerle verilen kişilik özelliklerini eşleştiriniz. Belirlediğiniz kişilik özellikleri roman metninde etkili mi verilmiştir? Açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı

8. Okuduğunuz roman metninin anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden doğru olanları işaretleyiniz ve örnekleyiniz. Tespitlerinizi romancının yönelimiyle karşılaştırınız.
Deyimler sıklıkla kullanılmıştır. ()
Düşsel bir anlatım söz konusudur. ()
İkilemeler fazlaca kullanılmıştır. ()
Atasözlerinden yararlanılmıştır. ()
Realist roman özelliği göstermektedir. ()
Karakterler şive ve ağız özellikleriyle konuşturulmuştur. ()
Diyaloglarda kişiler kendilerine özgü bir dille konuşturulmuştur. ()
İç monologlarla kahramanların psikolojisi okuyucuya aktarılmıştır. ()
Ağıt, destan, dua, beddua gibi halk edebiyatı ögelerinden yararlanılmıştır. ()

9. Meryemce’nin doğadaki varlıklarla konuşmasını halk kültürümüz açısından değerlendiriniz.

Cevap:
10. Tabiat ile insanın iç içe olmasının kişilerin yaşamlarına etkileri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
11. Yer Demir Gök Bakır romanını mekân ve zamana ait unsurlar açısından inceleyip bu unsurların nasıl verildiğini aşağıda belirtilen yerlere yazınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı

12. Başlarına gelecek felaketi korku içinde bekleyen köylüler, çaresiz kalınca tutunacak bir dal olarak ne yapmışlardır? Kendinizi metinlerdeki koşulların içinde düşünerek cevap veriniz.

Cevap:
13. Yazar, doğup büyüdüğü Çukurova-Toroslar bölgesinde geçen olayları eserinde anlatmıştır. Romanda anlatılanların yazarın yaşamıyla bir ilgisi olabilir mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
14. Aşağıdaki eleştiri yazısını okuyunuz. Roman kişilerinin anormal davranışlarını gerçekçilik açısından değerlendirerek düşüncelerinizi aşağıda belirtilen yere yazınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı

Savaşın insanlar üzerindeki büyük tahribatını konu edinen bir filmi öğretmeninizle tespit ediniz. Filmi sınıfınızda izleyiniz.

Cevap:
Nobel Edebiyat Ödülü hakkında, araştırma yapınız. Ödülün önemi ve ödülü alan sanatçılar hakkında arkadaşlarınızı bilgilendiriniz.

Cevap:
Savaşlarda en büyük bedeli niçin çocuklar ve kadınlar ödemektedir? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

1. Ve O Hiçbir Şey Demedi adlı metinde geçen “yalak”, “seğirme”, “sırnaşık” kelimelerinin anlamlarını metnin bağlamından bulmaya çalışınız, sözlüklerden kontrol ediniz. Kelimeleri defterinizde birer cümlede kullanınız.

Cevap:
2. Okuduğunuz metnin temasını ve konusunu belirtiniz.

Cevap:
3. Evlatlarını kaybeden ve ailesine savaşın yıkımlarından dolayı iyi bakamayan annenin içinde bulunduğu ruh urumundan etkilendiniz mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.

Cevap:
4. Metnin iletisi nedir? İleti doğrudan mı verilmiştir? İletiyi evrensellik açısından değerlendiriniz.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

5. Bütün olumsuzluklara rağmen tüm annelerin yaşama tutunma mücadelelerini nasıl değerlendirirsiniz?

Cevap:
6. Metinde hangi anlatıcı kullanılmıştır? Bu anlatıcının tercih edilmesinin metne katkıları nelerdir?

Cevap:
7. Metinde kullanılan bakış açısını bulunuz. Bu bakış açısı, metnin anlatımını nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

Cevap:
8. Okuduğunuz metnin genelinden yazar / anlatıcının anlatımda tercih ettiği iç konuşma ve bilinç akışı anlatım tekniklerine örnekler gösteriniz. Yazar / anlatıcının bu anlatım tekniklerini çokça tercih etmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
9. Metinde kadının aynadaki fiziki görüntüsünün betimlenmesi ve bunun kadın tarafından anlatılması ile yazar, hangi gerçekleri ortaya koymak istemiştir?

Cevap:
10. Okuduğunuz metni orijinal dilinde okuyabilme yetkinliğine sahip olsaydınız kazanımlarınız neler olurdu? Açıklayınız.

Cevap:
11. Sınıf Ekoyay Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

1. Okuduğunuz romanlardan alınan aşağıdaki cümlelerde yer alan anlatım bozukluklarını bulunuz. Anlatım bozukluklarının nedenlerini belirtiniz. Cümleleri anlatım yönünden düzeltiniz.

Cevap:
a. “Elini yavaşça aşağıya indirdi, kontağı açtı.”

Cevap:
b. “Turgut un onları ilk farkettiği gün, sıranın üstüne bir şeyler yazıyorlardı.”

Cevap:
c. “Bunun bana korkutucu bir görüntü verdiğini biliyorum, ama hoşuma gidiyor.” ç. “Köpekler konuşur, ama dinlemesini bilene.”

Cevap:
d. “Bu dayanılmaz acılar sonunda tutsak ya ölür ya da aklını, hafızasını yitirirmiş.”

Cevap:
2. Okuduğunuz romanlardan alınan aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım veya noktalama yanlışlarını bulunuz. Cümlelerdeki yanlışları düzeltiniz.

Cevap:
a. “Belli etmeden vücudunu hafifçe oynatarak, terli sırtını gömleğinden ayırdı.”

Cevap:
b. “Turgut un onları ilk farkettiği gün, sıranın üstüne bir şeyler yazıyorlardı.”

Cevap:
c. “Sana utana utana bakarak gülümseyen kızının adını, aralarında büyüdüğün bacı-kardeş, hısım-yoldaş herkesin hayali gözünde silinende, seni karnında taşıyıp bu günleri göstermek için doğuran anana kargışlar okumadın mı?”

Cevap:
10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D ”, yanlış ise “Y ” yazınız.

1. (….) Türk edebiyatında sanatta eski biçim ve içeriğe karşı oluşan, “yenilikçi anlayış” da denen,
modernizmi esas alan romanlar yazılmıştır.
2. (….) Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban gibi romanların yazarı olan
Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1960 – 1980 yıllarında eser veren bir sanatçıdır.
3. (….) Cumhuriyet Dönemi roman ve hikâye yazarlarından olan Oğuz Atay, şiir türünde de eser
vermiş bir sanatçıdır.
4. (….) 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişen Türk romanında eskiye karşı yeni değerlerin
yüceltilmesi işlenmiş; bu dönemde Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi romancılarımız eser vermiştir.
5. (….) “Her Allah’ın günü buraya gelir, seni sorardı.” cümlesi, anlatımın açıklık ilkesine uymamaktadır.

Cevap:
B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.

(iç çözümleme, iç konuşma, anlatım bozukluğu, geriye dönüş tekniği, modernist, bilinç akışı)
1. Modern romanlarda da kullanılan……………………………………..tekniğinde kişi, aklından geçenleri
kendi ağzından anlatır; hayatı, nesneleri, etrafında gördüğü şeyleri nasıl algıladığını, bir zihin yansıması eşliğinde okura aktarır.
2. Modernist romanlarda kullanılan bir anlatım tekniği olan……………………………………., kahramanın
aklından geçenlerin sanki onun karşısında oturup aklını okuyormuşçasına yazar tarafından anlatılmasıyla yapılır.
3……………………………………………………………………………, kronolojik sıranın dışına çıkılarak anlatım zamanından
geçmişe yönelmeyle oluşan bir anlatım tekniğidir.
4. Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay, Nazlı Eray gibi
sanatçılar…………………………………….tarzda romanlar yazmışlardır.
5. Yalınlık, akıcılık, duruluk, açıklık gibi anlatımın temel ilkelerine uymamak,……………………………….
olarak karşımıza çıkar.B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.
(iç çözümleme, iç konuşma, anlatım bozukluğu, geriye dönüş tekniği, modernist, bilinç akışı)
1. Modern romanlarda da kullanılan……………………………………..tekniğinde kişi, aklından geçenleri
kendi ağzından anlatır; hayatı, nesneleri, etrafında gördüğü şeyleri nasıl algıladığını, bir zihin yansıması eşliğinde okura aktarır.
2. Modernist romanlarda kullanılan bir anlatım tekniği olan……………………………………., kahramanın
aklından geçenlerin sanki onun karşısında oturup aklını okuyormuşçasına yazar tarafından anlatılmasıyla yapılır.
3……………………………………………………………………………, kronolojik sıranın dışına çıkılarak anlatım zamanından
geçmişe yönelmeyle oluşan bir anlatım tekniğidir.
4. Yusuf Atılgan, Nezihe Meriç, Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Pınar Kür, Oğuz Atay, Nazlı Eray gibi
sanatçılar…………………………………….tarzda romanlar yazmışlardır.
5. Yalınlık, akıcılık, duruluk, açıklık gibi anlatımın temel ilkelerine uymamak,……………………………….
olarak karşımıza çıkar.

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

a) Heinrich Böll
b) geriye dönüş
c) Olric
ç) Yaban
d) Yusuf Atılgan

( ) modernizm
( ) öyküleyici anlatım
( ) Oğuz Atay
( ) anlatım tekniği
( ) aydın–köylü çatışması
( ) Alman edebiyatı
( ) İngiliz edebiyatı

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yer Demir Gök Bakır romanının bir kişisi hakkında kısa bilgi veriniz.

Cevap:
2. Modern romanlarda kullanılan iç çözümleme tekniğinin anlatıma katkıları hakkında açıklama
yapınız.

Cevap:
3. İç konuşma anlatım tekniği hakkında bilgi veriniz.

Cevap:
4. Türk edebiyatından roman türünde eser veren beş sanatçının ismini yazınız.

Cevap:
5. Modernist tarzda roman yazan sanatçılarımızdan beş tanesinin ismini yazınız.

Cevap:
6. Roman eleştirilerinin sosyal yaşamımıza katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:
D) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. I. Bireyin bunalımlarının ve toplumla çatışmasının anlatılması
II. Geleneksel anlatım kalıplarının dışına çıkılması
III. Romanlarda zaman içinde geriye dönüşlerin, ileriye sıçramaların görülebilmesi
IV. Kişilerin toplumsal statülerinin oldukça önemsenmesi
V. Bireyin iç dünyasına yönelinmesi
Yukarıdakilerden hangisi modernist romanlar için söylenemez?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Bu mektup, neden geldi beni buldu?” diye söyleniyordu hafifçe. Demek, hafifçe söylenme alışkanlığı,
o zamana kadar uzanıyordu. Kendi kendine konuşma o gece çevresindeki eşyaya duyduğu
öfkenin ifade edilemeyen sıkıntısıyla bunalıyordu. Selim, belki bu yaşantıyı, parasıyla orantılı
olarak yararlandığı küçük burjuva nimetleri onu, nefes alamaz bir duruma getirmişti.
Tutunamayanlar romanından alınan yukarıdaki parçada başvurulan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç çözümleme B) Geriye dönüş C) Gösterme D) Diyalog E) İç konuşma

3. Turgut ertesi sabah çok erken uyandı. Güneşin ilk ışıkları odaya yeni doluyordu. Sıkıntılı rüyalar
görmüştü. Neler gördüğünü toparlamaya çalıştı; Selim’le ilgili bir olay hatırlayamadı. Bütün gece
uğraşmış olduğu bir konunun rüyasına girmemesi garip geldi ona. “Sersem gibiyim. Biraz daha
uyusam.” diye düşündü.
Tutunamayanlar romanından alınan yukarıdaki bölümden aşağıdakilerin hangisine ulaşılmaz?
A) İç çözümleme tekniğinden yararlanılmıştır.
B) Anlatıcı III. tekil kişi, bakış açısı da ilahi bakış açısıdır.
C) “Toparlama” kelimesi yanlış anlamda kullanılmıştır.
D) Noktalı virgül ( ; ) yanlış kullanılmıştır.
E) “Olduğu” yardımcı fiili gereksiz kullanılmıştır.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

4. I. Pınar Kür
II. Ferit Edgü
III. Nezihe Meriç
IV. Yusuf Atılgan
V. Kemal Tahir
Yukarıdaki sanatçılardan hangisi modernist anlayışta roman yazmamıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Yukarıdaki roman kişileri, verilen romanlarla eşleştirilirse hangi roman dışta kalır?

A) Yaban B) Tutunamayanlar C) Yaprak Dökümü D) Kara Kitap E) Yer Demir Gök Bakır

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Kimi zaman kitap okumak için sahil kıyısına inerim.
B) Yol yorgunu olduğum için otelden çıkmak istemiyorum.
C) Zaman zaman dostlarıma uğrar, onlarla zaman geçiririm.
D) Roman okurken not almayı alışkanlık hâline getirdim.
E) Güneş ortaya çıkınca kar erimiş, herkes sevinmişti.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
A) Dereler, tepeler, ovalar geçtik ama kimseye rastlamadık.
B) Son romanım “2017’de yayımlanan” yaşamın aynası olarak kurgulanmıştı.
C) Başkan: Edebiyatımızın kötü romancıya da ihtiyacı var ki iyilerin kıymeti anlaşılsın.
D) Evet, bu konunun önemine kimler değinmek ister?
E) Öykü, eleştiri, köşe yazısı, Türkçe; hikâye, tenkit, fıkra da Türkçe değildir.

10. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bazı geceler hiçbir şey demeden saatlerce karşımda otururdu.
B) Onun düşünceleri kasabalının üzerine bir karabasan gibi çökmüştü.
C) Dilbilgisi konularına önem vermek de yazar olmanın koşullarındandır.
D) Fark ettiğim ilk şey, onun ince bir ruha sahip oluşuydu.
E) Karakolun kapısındaki listeden yakınlarını arıyordu insanlar.

E) Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1. İnsanı, düşüncelerinin dümdüz, zamansal ve mantıksal akışı içinde değil, iç dünyasının gerçekliğiyle yansıtma amacını taşıyan, iç konuşmalara dayalı anlatma yolu.

Cevap:
2. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman romancı.

Cevap:
3. Kahramanların iç dünyası, duygu, düşünce ve hayallerinin yazar tarafından ifade edildiği bir anlatım tekniği.

Cevap:
4. Bir Bilim Adamının Romanı eserinin yazarı.

Cevap:
5. İnce Memed romanının yazarı.

Cevap:
6. Anlatıcının şimdiki zamandan önceki zamanlara giderek kahramanının geçmişini, meydana gelmiş olayı anımsatması.

Cevap:
7. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konan noktalama işareti.

Cevap:
8. Yer Demir Gök Bakır romanında muhtar olan roman kişisinin adı.

Cevap:
9. Cümlede yargı bildiren, kip, kişi eki veya ek fiille çekimlenen kelimelerin bulunduğu öge.

Cevap:
10. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun bir romanı.

Cevap:

Leave a Reply