İNDİRİNANDROİD UYGULAMAMIZI İNDİRİN

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevapları

Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Cevapları
A- Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1- Orta Asya Türk Devletlerinde eğitim anlayışı hakkında bilgi veriniz.
2-Osmanlı Devletinde eğitim sisteminin bozulmasının sebepleri hakkında bilgi veriniz.
3-Osmanlı devletinde ,saray eğitiminin bölümlerini yazınız.
4- Osmanlı devletinde sıbyan mektepleri hakkında bilgi veriniz

5- Osmanlı da 18 ve 19 yylarda eğitim de yenileşme harekitleri kapsamında açılan okullarla ilgili verilen bilgileri tamamlayınız.
a- Mühendishane-i bahri humayun
b-
c-

B-Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.
1-Osmanlılarda ilk medrese aşağıdaki verilenlerden hangisi zamanında açılmıştır?
a)Osman Bey
b)Orhan Bey
c)1.Murat
d)Fatih

2- Karahnlılar zamanında Medrese yöneticilerine verimen isim aşağıdakilerden hangisidir.
a) Müderris
b) Fakih
c)Mülazım
d)Danişmend

3-Anadoluda ilk kurulan medrese ile aşağıdakilerden hangisi doğrudur.
a) Niksar – Yağıbasan medresesi
b) istanbul – Sahnı seman
c)Ankara – Süleymaniye medresesi
d)Niksar Nizamiye medreseleri

4-İslamiyetten önceki Türk devletlerinde 12 Hayvanlı Türk takviminin yapılması aşağıdaki bilim dallarından hangisinin geliştiğini gösterir.
a)Sanat
b)Fizik
c)Astronomi
d)Matematik

C-Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1-Aşağıda verilen Osmanlı bilim adamları ve eserlerini eşleştiriniz.
a)Bilim adamları
1)Piri Reis 2)Sabuncuoğlu Şerafettin 3)Seyidi Ali Reis 4)Katip Çelebi 5)Ahmet Cevdet Paşa
b)Eserler
1)Tarihi cevdet Ahmet Cevdet Paşa
2)Kitab-ı Bahriye  Piri Reis
3)Mirat-ül Memalik Seyidi Ali Reis
4)Keşf-ü zünun Katip Çelebi
5)Cerrahiyatül Haniye Sabuncuoğlu Şerafettin 

D-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1)Tanzimat döneminde siyasi alanda olduğu gibi eğitim alanında da OSMANLICILIK İlkesi benimsenmiştir.
2)Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretim TEVHİD-İ TEDRİSAT kanunu ile birleştirilmiştir.
3)Selçukluluarda Şehzade eğitmenine LALA denir
4- İlk Türk devletlerinde bitkisel tedavi yöntemi ile tedavi yapan kişilere OTACI denir.
5- Nizamülk mülk tarafından açılan ve eğitim ve öğretim açısından bir dönüm noktası olan medreselerin genel adı  NİZAMİYE MEDRESELERİ dır
E- Aşağıdaki Cümleleri Doğru ve yanlış olarak gruplandırınız
6- Uygur alfabesi Türklerin kendine özgü ilk alfabesidir. Yanlış
7- Osmanlıda zorunlu eğitim ilk kez 3. Selim zamanında zorunlu hale gelmiştir. Yanlış
8-Sultaniler lise düzeyinde eğitim veren kurumlardır. Yanlış
9- Osmanlı devletinde yabancı ve azınlık okulları ülkenin her tarafına yayılmış ve büyük zararları dokunmuştur. Yanlış
10-Fatih zamanında açılan medreselerin genel adı sahnı seman medreseleridir. Doğru

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir