Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12.sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları

12.sınıf coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılı soruları ve cevaplarını aşağıya ekledik. Artık son sınavlar geldi ve takdir teşekkür alanızı etkileyecek bu sınavlarda yüksek notlar alın ki hem YKS sınavlarında ortalamanız yükselsin değil mi arkadaşlar ?


ÖRNEK SORULAR
1. Türkiye’nin dış ticaret hacminin artırılması yönünde çalış­malarından biri, aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Yakın ülkeler ile ortak pazar gruplarının oluşturulması
B) İhraç ürünlerinde marka ürün standardı getirilmesi
C) İthalatımızın yüksek olduğu ülkelere daha çok mal ve hiz­met satılması
D) Uzak ülkelerle ticaret kapasitesinin artırılması
E) Fazla gelir getirmeyen ürünlerin üretiminin kısıtlanması

2. Teknoloji; başta ekonomi olmak üzere sosyal, kültürel ve siyasal alanları etkileyip belirlemekte­dir. Bu etkiler, yalnızca belirli sınırlar içinde kal­mayıp uluslararası boyutlarda yaşanmaktadır.
Buna göre, günümüzde uluslar güçlerini aşağıdakilerden hangisine yönelik organize etmişlerdir?
A) Teknolojik üstünlük kurmaya
B) Askeri alanda yatırımlar yapmaya
C) Doğal kaynakların çıkarımının artırılmasına
D) Temel tüketim maddelerinin üretiminin yay­gınlaştırılmasına
E) Birbirleriyle olan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine

3. I. Limanlar
II. Tarım alanları
III. Turizm merkezleri
IV. Sanayi merkezleri
Türkiye’deki demir yolları, yukarıda verilenlerden hangilerini birbirine daha çok bağlar?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV
SINAVIN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Leave a Reply