Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

12. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2

12. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

Coğrafya dersleri için yazılı sınav örnekleri arayanlar işte sizlere aşağıda 12. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevaplarını ekliyorum. Aynı zamanda cevapları da mevcuttur ki Hem öğretmen arkadaşlarımız hemde Öğrenciler için son derece faydalı olacağına inanıyoruz. Konu kapsamı nedir ?merak edenler için  Sınav kapsamı Türkiye Turizmi konusundan başlayıp Ülkelerin Gelişmişlik ölçütleri konusu dahil olacak şekilde hazırlanmıştır. Bunu bizzat göz önünde bulundurmalısınız. 12. Sınıf Coğrafya Dersi yazılı Soruları Klasik tarza örnek sorularını aşağıya ekledik. Ayrıca İndirme linki olarak içeriğin en altına hem cevapları hemde soruları ekledik.

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

1) Ülkemizin turizm varlıklarından Kış Turizmini örnek vererek açıklayınız.
2) Türkiye’de Turizm politikalarının kültürel etkileri nelerdir?
3) Yeni su yolları ve kanalların açılması, kıtaların ve okyanusların önemine nasıl bir etki yapmıştır örnek vererek açıklayınız.
4) ABD’nin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri nelerdir açıklayınız.
5) Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının avantajları nelerdir?
6) 2001 yılı ve sonrası doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılmaktadır. Z kuşağının özelliklerini maddeler halinde yazınız.
7) Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan e-ticaret hakkında bilgi veriniz.

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 1. Yazılı Cevapları

1) Ülkemizin turizm varlıklarından Kış Turizmini örnek vererek açıklayınız.
Türkiye’nin yüksek dağlarla çevrili bir ülke oluşu ve kar örtüsünün yılın büyük bölümünde mevcut olması kış turizmini geliştirmiştir. Son yıllarda yüksek standartlara sahip kayak ve konaklama tesislerinin sayıca artışı, kayak tutkunlarını bu bölgelere çekmektedir. Isparta-Davraz, Erzurum- Palandöken, Bursa-Uludağ, Bolu-Kartalkaya, Kocaeli- Kartepe Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden bazılarıdır.

2) Türkiye’de Turizm politikalarının kültürel etkileri nelerdir?
Ülkemizin kültürel mirasını ve evrensel kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak ve gelecek kuşaklara bu değerleri aktarmak için uygulanan politikalar ile pek çok reklam ve tanıtım faaliyeti yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin de etkisiyle gerek yurt içi, gerekse yurt dışından pek çok ziyaretçi kültürel değerlerimizi yakından görmek için ülkemize seyahatler gerçekleştirmektedir. Ayrıca 1983 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Sözleşmesi’ne üye olan Türkiye; Ayasofya Camii, Alanya Kalesi, Kekova, Mardin Kültürel Peyzaj Alanı gibi pek çok kültürel değeri UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydettirmiştir.

3) Yeni su yolları ve kanalların açılması, kıtaların ve okyanusların önemine nasıl bir etki yapmıştır örnek vererek açıklayınız.
İnsanlar tarafından açılan, gemilerin geçişine elverişli su yolları kanal olarak adlandırılır. Kanallar yeni deniz yolu güzergâhlarının ortaya çıkmasına neden olarak kıtaların, denizlerin ve okyanusların konumsal öneminin değişmesine yol açar. Boğazlar ve kanallar, ticari ilişkilerde önemli rol oynadığı gibi askerî açıdan da stratejik rol oynar.
Mısır’da yer alan Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz’i birleştiren yapay bir su yoludur. 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Güneydoğu Asya kıyıları, Hint Okyanusu ve Kızıldeniz üzerinden Akdeniz’e bağlanmıştır. Kanal ile Avrupa ile Güneydoğu Asya arasındaki deniz ulaşımı yaklaşık 6 bin km kısalmış, Akdeniz limanları tekrar önem kazanmıştır. Süveyş Kanalı, I. Dünya Savaşı ve sonrasında hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemini korumuştur.

4) ABD’nin Konumunun Bölgesel ve Küresel Etkileri nelerdir açıklayınız.
ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Kuzey Amerika Kıtası’nın orta kesiminde bulunan ve Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Meksika Körfezi’ne kıyısı olan bir ülkedir. Ülke kuzeyde Kanada, güneyde Meksika ile komşudur. Yeryüzü şekilleri ve iklim bakımından çeşitlilik gösteren ve verimli tarım arazilerine sahip olan ABD yer altı kaynakları bakımından zengindir. Ülkede önemli enerji kaynaklarından olan petrol, kömür ve doğal gaz rezervleri oldukça fazladır. Ülkedeki büyük göller ve geniş nehirler sayesinde ulaşım faaliyetleri kara içlerine kadar rahatlıkla sürdürülmektedir.
ABD ekonomisi, dünya ekonomisini birebir etkileme gücüne sahiptir. 326 milyonu aşan nüfusu ile hem bir pazar hem de üretici olması nedeniyle günümüzde dünya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. ABD, konumunun elverişli olması ve bu avantajları doğru kullanması sayesinde küresel etkiye sahip bir ülkedir.


12. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sorular İNDİR
12. Sınıf Coğrafya Dersi 2. Dönem 1. Yazılı  Cevapları İNDİR

Leave a Reply